Máster Universitario en Enxeñaría en Deseño Industrial

2024/2025 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Solozábal Basáñez, Juan
Presidente
Méndez Salgueiro, José Ramón
Secretario
Souto López, José Ramón
Vogal PDI
González Castro, Manuel Jesús
Vogal PDI
Méndez Salgueiro, José Ramón
Vogal PDI
Solozábal Basáñez, Juan
Vogal PDI
Pérez Rodríguez, José Antonio
Vogal PDI
Fernández Galdo, Pablo José
Vogal PDI
Abad López, María José
Vogal PDI
Domínguez Feijoo, Gerardo
Vogal PDI
Deibe Díaz, Álvaro
Vogal PDI
Rodríguez Ríos, Irene
Vogal Estudante
Alonso García, Santiago
Vogal Estudante
Rey Gómez, Consuelo
Vogal PAS
Orgeira Crespo, María Raquel
Administradora do centro
Solozábal Basáñez, Juan
Presidente
Pérez Rodríguez, José Antonio
Vicepresidente
Méndez Salgueiro, José Ramón
Secretario
González Castro, Manuel Jesús
Vogal PDI
Méndez Salgueiro, José Ramón
Vogal PDI
Souto López, José Ramón
Vogal PDI
Solozábal Basáñez, Juan
Vogal PDI
Pérez Rodríguez, José Antonio
Vogal PDI
Ares Pernas, Ana Isabel
Vogal PDI
Fernández Galdo, Pablo José
Vogal PDI
Domínguez Feijoo, Gerardo
Vogal PDI
Deibe Díaz, Álvaro
Vogal PDI
Rodríguez Ríos, Irene
Vogal Estudante
Mato López, Noela
Vogal Estudante
Rey Gómez, Consuelo
Vogal PAS
Orgeira Crespo, María Raquel
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 399
Homes 2023/2024 169
Mulleres 2023/2024 230
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 20.050
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 16.960
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 1.830
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 1.260
% créditos repetidos 2023/2024 15,41
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 50,26

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 402
Homes 2022/2023 167
Mulleres 2022/2023 235
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 19.870
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 17.030
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.590
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 1.245
% créditos repetidos 2022/2023 14,27
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 49,43
Taxa de evaluación 2022/2023 88,96
Taxa de éxito 2022/2023 91,55
Taxa de rendemento 2022/2023 81,44

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 393
Homes 2021/2022 175
Mulleres 2021/2022 218
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 19.870
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 16.560
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 2.244
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.065
% créditos repetidos 2021/2022 16,65
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 50,56
Taxa de evaluación 2021/2022 87,59
Taxa de éxito 2021/2022 93,1
Taxa de rendemento 2021/2022 81,55