Máster Universitario en Xestión Sostible da Auga

2023/2024 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Barrientos Rodríguez, Víctor
Presidente
Fernández Ruíz, Jesús
Secretario
Carro López, Diego
Vogal PDI
Rodríguez Pasandín, Ana María
Vogal PDI
Arnoso Caamaño, Alejandro
Vogal Estudante
García Mayobre, David
Vogal Estudante
Rey Furelos, Martín
Vogal Estudante
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador do centro
Martínez Lage, María Isabel
Presidenta
Vázquez González, Ana María
Vicepresidenta
Roel Vilas, María del Pilar
Secretaria
Jurado Albarracín Martinón, José Ángel
Vogal PDI
Sande González-Cela, José
Vogal PDI
Arnoso Caamaño, Alejandro
Vogal Estudante
García Álvarez, Jaime
Vogal Estudante
Villar Arévalo, Javier
Vogal PAS
Vázquez González, Ana María
Vogal Coordinadora de Título
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador do centro

Resultados do estudo

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 287
Homes 2023/2024 196
Mulleres 2023/2024 91
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 14.880
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 10.130
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 2.075
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 2.679
% créditos repetidos 2023/2024 31,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 51,85

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 374
Homes 2022/2023 272
Mulleres 2022/2023 102
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 16.600
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 9.512
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 3.513
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 3.579
% créditos repetidos 2022/2023 42,71
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 44,39
Taxa de evaluación 2022/2023 64,9
Taxa de éxito 2022/2023 77,09
Taxa de rendemento 2022/2023 50,03

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 410
Homes 2021/2022 311
Mulleres 2021/2022 99
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 19.290
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 12.590
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 3.336
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 3.359
% créditos repetidos 2021/2022 34,71
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 47,04
Taxa de evaluación 2021/2022 64,9
Taxa de éxito 2021/2022 74,51
Taxa de rendemento 2021/2022 48,36