Máster Universitario en Xerontoloxía

2023/2024 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Presidenta
Canosa Domínguez, Nereida María
Vicepresidenta
De Rosende Celeiro, Iván
Secretario
Ramos Guerreiro, Lucía
Vogal PAS
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinadora de Título
Millán Calenti, José Carlos Jesús
Vogal Coordinador de Título
Canosa Domínguez, Nereida María
Vogal Coordinadora de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administradora do centro
Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Presidenta
Canosa Domínguez, Nereida María
Vicepresidenta
De Rosende Celeiro, Iván
Secretario
Viana Moldes, Inés
Vogal PDI
Cordido Carballido, Fernando Pedro
Vogal PDI
Pousada García, Thais
Vogal PDI
Cabaleiro Sequeiros, Nerea
Vogal Estudante
Ramos Guerreiro, Lucía
Vogal PAS
Salvado Carballo, María Jesús
Vogal PAS
Millán Calenti, José Carlos Jesús
Vogal Coordinador de Título
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinadora de Título
Canosa Domínguez, Nereida María
Vogal Coordinadora de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 7
Homes 2023/2024 0
Mulleres 2023/2024 7
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 420
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 420
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 0
% créditos repetidos 2023/2024 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 60
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2021/2022 8,33

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 217
Homes 2023/2024 35
Mulleres 2023/2024 182
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 12.530
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 11.880
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 437,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 215
% créditos repetidos 2023/2024 5,21
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 57,73

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 14
Homes 2022/2023 4
Mulleres 2022/2023 10
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 704
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 660
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 44
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 0
% créditos repetidos 2022/2023 6,25
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 50,29
Taxa de evaluación 2022/2023 93,18
Taxa de éxito 2022/2023 99,54
Taxa de rendemento 2022/2023 92,76
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 96,77
Taxa de graduación 2021/2022 75

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 289
Homes 2022/2023 65
Mulleres 2022/2023 224
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 15.170
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 14.130
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 747
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 294
% créditos repetidos 2022/2023 6,86
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 52,5
Taxa de evaluación 2022/2023 92,76
Taxa de éxito 2022/2023 96,77
Taxa de rendemento 2022/2023 89,76

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 12
Homes 2021/2022 6
Mulleres 2021/2022 6
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 720
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 720
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 0
% créditos repetidos 2021/2022 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 60
Taxa de evaluación 2021/2022 88,33
Taxa de éxito 2021/2022 96,86
Taxa de rendemento 2021/2022 85,56
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 100
Taxa de graduación 2020/2021 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 308
Homes 2021/2022 73
Mulleres 2021/2022 235
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 16.360
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 15.330
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 805
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 220,5
% créditos repetidos 2021/2022 6,27
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 53,12
Taxa de evaluación 2021/2022 88,85
Taxa de éxito 2021/2022 96,75
Taxa de rendemento 2021/2022 85,97

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 20