Máster Universitario en Economía

2022/2023 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Gómez Suárez, Manuel Alberto
Presidente
Mezo Balaca, Inés
Vicepresidenta
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vicepresidente
Barreiro Viñán, José Manuel
Vicepresidente
Lema Fernández, Carmen Socorro
Secretaria
Blanco Louro, Amalia
Vogal PDI
Montes Solla, Paulino
Vogal PDI
García Rodríguez, Rafael María
Vogal PDI
Cuervo Rodríguez, Carlos
Vogal Estudante
Mejuto Pérez, Jacobo
Vogal Estudante
Otero Jimenez, Laura
Vogal Estudante
Solleiro Sánchez, Pablo
Vogal Estudante
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinadora de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinadora de Título
Lagoa Varela, María Dolores
Vogal Coordinadora de Título
Fernández Rodríguez, María Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Gago Cortés, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Calvo Babío, Nuria Begoña
Vogal Coordinadora de Título
Alló Pazos, María
Vogal Coordinadora de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador do centro
Gómez Suárez, Manuel Alberto
Presidente
López Rodríguez, José
Vicepresidente
Lema Fernández, Carmen Socorro
Secretaria
Martínez Filgueira, Xosé Manuel
Vogal PDI
Rey Graña, María Carlota
Vogal PDI
Longarela Ares, Ángeles María
Vogal PDI
Puime Guillén, Félix
Vogal PDI
Enríquez Díaz, Joaquín
Vogal PDI
Cuervo Rodríguez, Carlos
Vogal Estudante
Mejuto Pérez, Jacobo
Vogal Estudante
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinadora de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinadora de Título
Lagoa Varela, María Dolores
Vogal Coordinadora de Título
Fernández Rodríguez, María Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Gago Cortés, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Calvo Babío, Nuria Begoña
Vogal Coordinadora de Título
Alló Pazos, María
Vogal Coordinadora de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 10
Homes 2022/2023 3
Mulleres 2022/2023 7
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 426
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 411
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 15
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 0
% créditos repetidos 2022/2023 3,52
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 42,6
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2020/2021 14,29

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 1.693
Homes 2022/2023 972
Mulleres 2022/2023 721
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 89.160
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 65.590
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 15.280
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 8.294
% créditos repetidos 2022/2023 26,44
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 52,66

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 14
Homes 2021/2022 9
Mulleres 2021/2022 5
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 564
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 528
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 30
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 6
% créditos repetidos 2021/2022 6,38
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 40,29
Taxa de evaluación 2021/2022 72,12
Taxa de éxito 2021/2022 71,33
Taxa de rendemento 2021/2022 51,44
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 90,91
Taxa de graduación 2020/2021 71,43
Taxa de abandono 2019/2020 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 1.793
Homes 2021/2022 1.021
Mulleres 2021/2022 772
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 92.950
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 71.800
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 14.620
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 6.533
% créditos repetidos 2021/2022 22,76
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 51,84
Taxa de evaluación 2021/2022 84,24
Taxa de éxito 2021/2022 71,67
Taxa de rendemento 2021/2022 60,37

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 11
Homes 2020/2021 8
Mulleres 2020/2021 3
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 402
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 366
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 30
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 6
% créditos repetidos 2020/2021 8,96
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 36,55
Taxa de evaluación 2020/2021 85,82
Taxa de éxito 2020/2021 97,39
Taxa de rendemento 2020/2021 83,58
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 86,96
Taxa de graduación 2019/2020 100
Taxa de abandono 2018/2019 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 1.868
Homes 2020/2021 1.092
Mulleres 2020/2021 776
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 97.890
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 79.790
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 10.400
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 7.698
% créditos repetidos 2020/2021 18,49
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 52,4
Taxa de evaluación 2020/2021 86,47
Taxa de éxito 2020/2021 76,97
Taxa de rendemento 2020/2021 66,55

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022
Oferta xeral 15