Máster Universitario en Produción Xornalística e Audiovisual

2021/2022 · 72 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Hernández Ibáñez, Luís Antonio
Presidente
López Golán, Mónica
Secretaria
González Neira, Ana María
Vogal PDI
Costa Sánchez, Carmen
Vogal PDI
Nozal Cantarero, Teresa
Vogal PDI
Carballal Mato, Adrián
Vogal PDI
García Torre, Manuel
Vogal PDI
Seoane Nolasco, Antonio José
Vogal PDI
Barneche Naya, Viviana
Vogal PDI
Piñeiro Otero, María Teresa
Vogal PDI
Formoso Barro, María Josefa
Vogal PDI
Verdía Couto, Alejandra
Vogal Estudante
Pérez Zaera, Laura
Vogal Estudante
Pallares Hernandez, Manuel Alejandro
Vogal Estudante
Gómez Ferro, Manuela María
Vogal Estudante
Videla Rodríguez, José Juan
Vogal Coordinador de Título
Taibo Pena, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sánchez, José Francisco
Vogal Coordinador de Título
López-Cortón Díaz, Beatriz
Administradora do centro
Hernández Ibáñez, Luís Antonio
Presidente
Barneche Naya, Viviana
Vicepresidenta
López Golán, Mónica
Secretaria
Díaz González, María Jesús
Vogal PDI
Bachiller Domínguez, Aida
Vogal Estudante
Fernández López, Saray
Vogal Estudante
López Redondo, Álvaro Antonio
Vogal Estudante
Álvarez Fernández, Héctor
Vogal Estudante
Álvarez Estévez, Susana
Vogal PAS
Videla Rodríguez, José Juan
Vogal Coordinador de Título
Taibo Pena, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sánchez, José Francisco
Vogal Coordinador de Título
Míguez Hernández, Lucía
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 29
Homes 2020/2021 7
Mulleres 2020/2021 22
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 2.088
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 2.088
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 0
% créditos repetidos 2020/2021 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 72
Taxa de evaluación 2020/2021 66,67
Taxa de éxito 2020/2021 100
Taxa de rendemento 2020/2021 66,67
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2018/2019 0
Taxa de abandono 2018/2019 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 431
Homes 2020/2021 191
Mulleres 2020/2021 240
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 25.700
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 24.410
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 882
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 402
% créditos repetidos 2020/2021 5
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 59,62
Taxa de evaluación 2020/2021 91,52
Taxa de éxito 2020/2021 96,58
Taxa de rendemento 2020/2021 88,4

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 45
Homes 2019/2020 14
Mulleres 2019/2020 31
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 2.340
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 2.340
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 0
% créditos repetidos 2019/2020 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52
Taxa de evaluación 2019/2020 100
Taxa de éxito 2019/2020 100
Taxa de rendemento 2019/2020 100
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 100
Taxa de graduación 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 390
Homes 2019/2020 167
Mulleres 2019/2020 223
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 21.850
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 20.560
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 810
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 480
% créditos repetidos 2019/2020 5,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 56,03
Taxa de evaluación 2019/2020 94,95
Taxa de éxito 2019/2020 96,96
Taxa de rendemento 2019/2020 92,06

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 45
Homes 2018/2019 17
Mulleres 2018/2019 28
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 2.280
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 2.280
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 0
% créditos repetidos 2018/2019 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 50,67
Taxa de evaluación 2018/2019 100
Taxa de éxito 2018/2019 100
Taxa de rendemento 2018/2019 100
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 100
Taxa de graduación 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 341
Homes 2018/2019 127
Mulleres 2018/2019 214
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 17.920
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 15.850
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.494
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 576
% créditos repetidos 2018/2019 11,55
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,54
Taxa de evaluación 2018/2019 92,9
Taxa de éxito 2018/2019 96,03
Taxa de rendemento 2018/2019 89,22

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 30