Máster Universitario en Produción Xornalística e Audiovisual

2022/2023 · 72 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Hernández Ibáñez, Luís Antonio
Presidente
López Golán, Mónica
Secretaria
González Neira, Ana María
Vogal PDI
Costa Sánchez, Carmen
Vogal PDI
Nozal Cantarero, Teresa
Vogal PDI
García Torre, Manuel
Vogal PDI
Seoane Nolasco, Antonio José
Vogal PDI
Barneche Naya, Viviana
Vogal PDI
Piñeiro Otero, María Teresa
Vogal PDI
Formoso Barro, María Josefa
Vogal PDI
Rodríguez Fernández, Nereida
Vogal PDI
Fariña Lamosa, Ángel José
Vogal PDI
Santos López, Iria María
Vogal PDI
Gómez Ferro, Manuela María
Vogal Estudante
Mayor Pereira, Javier
Vogal Estudante
Díaz González, María Jesús
Vogal Coordinadora de Título
Taibo Pena, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sánchez, José Francisco
Vogal Coordinador de Título
Martínez Suárez, Germán
Administrador do centro
Hernández Ibáñez, Luís Antonio
Presidente
Barneche Naya, Viviana
Vicepresidenta
López Golán, Mónica
Secretaria
Santos López, Iria María
Vogal PDI
Franganillo Parrado, Guillermo
Vogal PDI
Corbalán Labora, Victoria María
Vogal Estudante
Vilar Lodeiro, Jennifer
Vogal Estudante
Novoa Cuiñas, Miguel
Vogal Estudante
Esmorís Caamaño, María Asunción
Vogal PAS
Díaz González, María Jesús
Vogal Coordinadora de Título
Taibo Pena, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sánchez, José Francisco
Vogal Coordinador de Título
Antelo Insua, Roberto
Administrador do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 29
Homes 2022/2023 12
Mulleres 2022/2023 17
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 2.088
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 2.088
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 0
% créditos repetidos 2022/2023 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 72
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2020/2021 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 525
Homes 2022/2023 238
Mulleres 2022/2023 287
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 31.570
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 29.580
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.548
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 444
% créditos repetidos 2022/2023 6,31
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 60,13

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 30
Homes 2021/2022 9
Mulleres 2021/2022 21
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 2.160
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 2.160
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 0
% créditos repetidos 2021/2022 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 72
Taxa de evaluación 2021/2022 98,33
Taxa de éxito 2021/2022 99,01
Taxa de rendemento 2021/2022 97,36
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 100
Taxa de graduación 2019/2020 0
Taxa de abandono 2019/2020 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 488
Homes 2021/2022 224
Mulleres 2021/2022 264
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 29.030
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 27.330
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.290
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 408
% créditos repetidos 2021/2022 5,85
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 59,48
Taxa de evaluación 2021/2022 93,34
Taxa de éxito 2021/2022 96,03
Taxa de rendemento 2021/2022 89,63

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 29
Homes 2020/2021 7
Mulleres 2020/2021 22
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 2.088
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 2.088
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 0
% créditos repetidos 2020/2021 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 72
Taxa de evaluación 2020/2021 95,98
Taxa de éxito 2020/2021 100
Taxa de rendemento 2020/2021 95,98
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 100
Taxa de graduación 2018/2019 0
Taxa de abandono 2018/2019 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 431
Homes 2020/2021 191
Mulleres 2020/2021 240
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 25.700
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 24.410
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 882
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 402
% créditos repetidos 2020/2021 5
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 59,62
Taxa de evaluación 2020/2021 93,91
Taxa de éxito 2020/2021 96,67
Taxa de rendemento 2020/2021 90,78

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022
Oferta xeral 30