Máster Universitario en Bioinformática para Ciencias da Saúde

2020/2021 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Pedreira Fernández, Óscar
Presidente
Ortega Hortas, Marcos
Secretario/a
Vázquez Regueiro, Carlos
Vogal PDI
Pérez Sánchez, Beatriz
Vogal PDI
Rodríguez Yáñez, Santiago
Vogal PDI
González Taboada, María
Vogal PDI
Dapena Janeiro, Adriana
Vogal PDI
Díaz González, Macarena
Vogal Estudante
Otero Coto, Iago
Vogal Estudante
Ribao Álvarez, María Cristina
Vogal PAS
Bello Neira, María Pilar
Administrador/a do centro
Hervella Nieto, Luís María
Presidente
Dapena Janeiro, Adriana
Vicepresidente
Ortega Hortas, Marcos
Secretario/a
Rabuñal Dopico, Juan Ramón
Vogal PDI
Valderruten Vidal, Alberto
Vogal PDI
Díaz González, Macarena
Vogal Estudante
Lizancos Vidal, Plácido Francisco
Vogal Estudante
Rodríguez Facal, María Teresa
Vogal PAS
García Filgueira, Ana María
Vogal PAS
Vázquez Naya, José Manuel
Vogal Coordinador de Título
Arregui Álvarez, Iñigo
Vogal Coordinador de Título
Pereira Loureiro, Javier
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título
Andrade Canosa, Diego
Vogal Coordinador de Título
Nóvoa Manuel, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Lorenzo Freire, Silvia María
Vogal Coordinador de Título
Guijarro Berdiñas, Berta María
Vogal Coordinador de Título
Castro Souto, Laura Milagros
Vogal Coordinador de Título
Rouco Maseda, José
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 45
Homes 2019/2020 25
Mulleres 2019/2020 20
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.866
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.740
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 114
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 12
% créditos repetidos 2019/2020 6,75
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 41,47
Taxa de evaluación 2019/2020 89,55
Taxa de éxito 2019/2020 97,85
Taxa de rendemento 2019/2020 87,62
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 94,94
Taxa de graduación 2017/2018 78,95
Taxa de abandono 2017/2018 10,53

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 1.553
Homes 2019/2020 1.311
Mulleres 2019/2020 242
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 79.530
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 60.570
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 11.650
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 7.308
% créditos repetidos 2019/2020 23,84
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 51,21
Taxa de evaluación 2019/2020 86,64
Taxa de éxito 2019/2020 87,64
Taxa de rendemento 2019/2020 75,93

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 40
Homes 2018/2019 24
Mulleres 2018/2019 16
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.833
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.779
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 54
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 0
% créditos repetidos 2018/2019 2,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 45,83
Taxa de evaluación 2018/2019 88,38
Taxa de éxito 2018/2019 95,56
Taxa de rendemento 2018/2019 84,45
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 97,45
Taxa de graduación 2016/2017 92,31
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 1.424
Homes 2018/2019 1.207
Mulleres 2018/2019 217
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 72.720
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 53.450
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 11.730
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 7.548
% créditos repetidos 2018/2019 26,51
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 51,07
Taxa de evaluación 2018/2019 81,78
Taxa de éxito 2018/2019 80,66
Taxa de rendemento 2018/2019 65,96

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 32
Homes 2017/2018 22
Mulleres 2017/2018 10
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.515
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.509
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 6
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 0,4
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 47,34
Taxa de evaluación 2017/2018 91,29
Taxa de éxito 2017/2018 97,4
Taxa de rendemento 2017/2018 88,91
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 100
Taxa de graduación 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 1.323
Homes 2017/2018 1.132
Mulleres 2017/2018 191
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 69.150
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 49.970
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 11.560
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 7.624
% créditos repetidos 2017/2018 27,74
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 52,27
Taxa de evaluación 2017/2018 80,91
Taxa de éxito 2017/2018 78,8
Taxa de rendemento 2017/2018 63,75

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Optativas a Cursar en Función do Título de Acceso

Introdución á Programación
13
1
0
Introdución ás Bases de Datos
13
0
1
Fundamentos de Intelixencia Artificial
12
0
0
Introdución á Bioloxía Molecular
7
1
0
Xenética e Evolución Molecular
8
1
0
Xenómica
8
0
1

Disciplinas Comúns

Probabilidade, Estatística e Elementos de Biomatemática
21
0
1
Fundamentos de Bioinformática
19
0
2
Métodos Estatísticos Avanzados en Bioinformática
19
0
1
Análise de Imaxes Biomédicas
24
0
1
Computación de Altas Prestacións en Bioinformática
19
0
3
Intelixencia Computacional para Bioinformática
19
0
1
Estruturas de Datos e Algoritmia para Secuencias Biolóxicas
21
0
1
Deseño e Xestión de Proxectos de Investigación
17
1
1
Intelixencia Computacional para Datos de Alta Dimensionalidad
16
3
0

Módulo de Bioinformática en Ciencias da Saúde

Enxeñaría Biomecánica, Sensorización e Telemedicina
4
0
0
Fundamentos de Neurociencia
4
0
0
Neuroenxeñaría e Innovación en Neurociencia
6
1
0
Sistemas de Información Sanitaria
4
0
1
Prácticas en Empresa
14
0
4

Módulo TIC en Bioinformática

Visualización Médica Avanzada
6
0
1
Procesamento Avanzado de Secuencias Biolóxicas
11
1
2
Aplicacións e Tendencias en Bioinformática e Enxeñaría Biomédica
11
0
0
Xestión do Coñecemento Biomédico
6
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
10
0
8

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Optativas a Cursar en Función do Título de Acceso

Introdución á Programación
14
2
3
Introdución ás Bases de Datos
14
2
3
Fundamentos de Intelixencia Artificial
18
0
2
Introdución á Bioloxía Molecular
3
0
0
Xenética e Evolución Molecular
3
0
0
Xenómica
3
0
0

Disciplinas Comúns

Probabilidade, Estatística e Elementos de Biomatemática
17
1
3
Fundamentos de Bioinformática
19
1
1
Métodos Estatísticos Avanzados en Bioinformática
19
1
2
Análise de Imaxes Biomédicas
15
2
4
Computación de Altas Prestacións en Bioinformática
20
0
2
Intelixencia Computacional para Bioinformática
19
1
1
Estruturas de Datos e Algoritmia para Secuencias Biolóxicas
18
2
1
Deseño e Xestión de Proxectos de Investigación
16
0
1
Intelixencia Computacional para Datos de Alta Dimensionalidad
16
0
1

Módulo de Bioinformática en Ciencias da Saúde

Enxeñaría Biomecánica, Sensorización e Telemedicina
8
0
1
Fundamentos de Neurociencia
7
0
1
Neuroenxeñaría e Innovación en Neurociencia
12
0
1
Sistemas de Información Sanitaria
3
0
1
Prácticas en Empresa
14
0
1

Módulo TIC en Bioinformática

Visualización Médica Avanzada
8
0
1
Procesamento Avanzado de Secuencias Biolóxicas
6
0
0
Aplicacións e Tendencias en Bioinformática e Enxeñaría Biomédica
3
0
1
Xestión do Coñecemento Biomédico
3
0
2

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
14
0
4

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Optativas a Cursar en Función do Título de Acceso

Introdución á Programación
9
2
0
Introdución ás Bases de Datos
9
0
2
Fundamentos de Intelixencia Artificial
8
3
0
Introdución á Bioloxía Molecular
8
0
1
Xenética e Evolución Molecular
7
0
1
Xenómica
8
0
1

Disciplinas Comúns

Probabilidade, Estatística e Elementos de Biomatemática
17
1
1
Fundamentos de Bioinformática
18
0
1
Métodos Estatísticos Avanzados en Bioinformática
16
0
2
Análise de Imaxes Biomédicas
17
0
2
Computación de Altas Prestacións en Bioinformática
15
0
3
Intelixencia Computacional para Bioinformática
16
0
2
Estruturas de Datos e Algoritmia para Secuencias Biolóxicas
16
0
2
Deseño e Xestión de Proxectos de Investigación
13
0
0
Intelixencia Computacional para Datos de Alta Dimensionalidad
13
0
0

Módulo de Bioinformática en Ciencias da Saúde

Enxeñaría Biomecánica, Sensorización e Telemedicina
8
0
0
Fundamentos de Neurociencia
6
0
0
Neuroenxeñaría e Innovación en Neurociencia
13
0
0
Sistemas de Información Sanitaria
2
0
0
Prácticas en Empresa
7
0
0

Módulo TIC en Bioinformática

Visualización Médica Avanzada
5
0
0
Procesamento Avanzado de Secuencias Biolóxicas
5
0
0
Aplicacións e Tendencias en Bioinformática e Enxeñaría Biomédica
1
0
0
Xestión do Coñecemento Biomédico
4
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
11
0
2

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 25