Máster Universitario en Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas

2021/2022 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Santos Pita, Manuela Del Pilar
Presidenta
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vicepresidente
Comesaña Pérez, María Pilar
Secretaria
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal PDI
García Hurtado, Manuel Reyes
Vogal PDI
López Vizoso, José María
Vogal PDI
Romero Portilla, María de la Paz
Vogal PDI
López Sánchez, Samuel Ángel
Vogal Estudante
Novo Martínez, Alexia
Vogal Estudante
Morado Ramos, María José
Vogal PAS
García Allut, Domingo Antonio
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título
Rey García, Marta
Vogal Coordinadora de Título
Santos Pita, Manuela Del Pilar
Presidenta
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vicepresidente
Comesaña Pérez, María Pilar
Secretaria
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal PDI
Romero Portilla, María de la Paz
Vogal PDI
García Hurtado, Manuel Reyes
Vogal PDI
López Vizoso, José María
Vogal PDI
López Sánchez, Samuel Ángel
Vogal Estudante
Novo Martínez, Alexia
Vogal Estudante
Morado Ramos, María José
Vogal PAS
Díaz Seijas, Raquel
Vogal Coordinadora de Título
Rey García, Marta
Vogal Coordinadora de Título
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 35
Homes 2020/2021 15
Mulleres 2020/2021 20
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 1.449
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 1.290
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 78
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 81
% créditos repetidos 2020/2021 10,97
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 41,4
Taxa de evaluación 2020/2021 85,09
Taxa de éxito 2020/2021 98,54
Taxa de rendemento 2020/2021 83,85
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 89,83
Taxa de graduación 2019/2020 76,47
Taxa de abandono 2018/2019 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 309
Homes 2020/2021 61
Mulleres 2020/2021 248
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 17.550
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 16.840
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 474
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 243
% créditos repetidos 2020/2021 4,08
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 56,81
Taxa de evaluación 2020/2021 90,63
Taxa de éxito 2020/2021 95,23
Taxa de rendemento 2020/2021 86,31

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 33
Homes 2019/2020 9
Mulleres 2019/2020 24
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.140
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.014
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 72
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 54
% créditos repetidos 2019/2020 11,05
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 34,55
Taxa de evaluación 2019/2020 87,63
Taxa de éxito 2019/2020 99,7
Taxa de rendemento 2019/2020 87,37
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 92,88
Taxa de graduación 2018/2019 57,14
Taxa de abandono 2017/2018 6,25

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 237
Homes 2019/2020 50
Mulleres 2019/2020 187
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 12.960
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 12.090
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 630
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 234
% créditos repetidos 2019/2020 6,67
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,66
Taxa de evaluación 2019/2020 93,61
Taxa de éxito 2019/2020 98,39
Taxa de rendemento 2019/2020 92,1

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 23
Homes 2018/2019 8
Mulleres 2018/2019 15
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 561
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 420
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 99
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 42
% créditos repetidos 2018/2019 25,13
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 24,39
Taxa de evaluación 2018/2019 70,59
Taxa de éxito 2018/2019 99,24
Taxa de rendemento 2018/2019 70,05
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 88,89
Taxa de graduación 2017/2018 43,75
Taxa de abandono 2016/2017 18,18

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 166
Homes 2018/2019 37
Mulleres 2018/2019 129
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 8.687
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 8.090
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 501
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 96
% créditos repetidos 2018/2019 6,87
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,33
Taxa de evaluación 2018/2019 88,08
Taxa de éxito 2018/2019 95,73
Taxa de rendemento 2018/2019 84,32

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 20