Máster Universitario en Arquitectura

2022/2023 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lizancos Mora, Plácido
Presidente
Abelleira Doldán, Miguel Alberto
Vicepresidente
Vázquez Díaz, María Sonia
Secretaria
Alonso Pereira, José Ramón
Vogal PDI
Hermida González, Luís
Vogal PDI
Rodríguez Seijo, José Manuel
Vogal PDI
Prieto López, Juan Ignacio
Vogal PDI
Conde García, Jesús
Vogal PDI
Bermúdez Graíño, José Manuel
Vogal PDI
Martín Gutiérrez, Emilio
Vogal PDI
Román Carracedo, Sara
Vogal Estudante
Vazquez Abelenda, Noelia
Vogal Estudante
Vidal Araujo, Rosana
Vogal Estudante
López-Cortón Díaz, Beatriz
Vogal PAS
Lizancos Mora, Plácido
Presidente
Abelleira Doldán, Miguel Alberto
Vicepresidente
Vázquez Díaz, María Sonia
Secretaria
Castro García, Óscar
Vogal PDI
Rodríguez Álvarez, Jorge
Vogal PDI
Román Carracedo, Sara
Vogal Estudante
Picallos Alló, Olalla
Vogal Estudante
Carballal Graña, Susana
Vogal PAS
Creus Andrade, Juan José
Vogal Coordinador de Título
García Fontán, Cristina
Vogal Coordinadora de Título
Abelleira Doldán, Miguel Alberto
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Cheda, José Benito
Vogal Coordinador de Título
Miras Cernadas, Herminia
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 99
Homes 2022/2023 38
Mulleres 2022/2023 61
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 3.774
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 2.472
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 870
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 432
% créditos repetidos 2022/2023 34,5
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 38,12
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2020/2021 3,13

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 832
Homes 2022/2023 345
Mulleres 2022/2023 487
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 42.250
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 29.440
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 7.974
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 4.833
% créditos repetidos 2022/2023 30,31
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 50,78

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 107
Homes 2021/2022 53
Mulleres 2021/2022 54
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 3.813
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 2.328
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.146
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 339
% créditos repetidos 2021/2022 38,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 35,64
Taxa de evaluación 2021/2022 63,73
Taxa de éxito 2021/2022 97,53
Taxa de rendemento 2021/2022 62,16
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 72,58
Taxa de graduación 2020/2021 70,31
Taxa de abandono 2019/2020 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 819
Homes 2021/2022 349
Mulleres 2021/2022 470
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 40.150
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 26.720
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 9.084
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 4.346
% créditos repetidos 2021/2022 33,45
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 49,02
Taxa de evaluación 2021/2022 73,04
Taxa de éxito 2021/2022 78,83
Taxa de rendemento 2021/2022 57,58

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 102
Homes 2020/2021 51
Mulleres 2020/2021 51
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 3.987
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 3.072
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 705
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 210
% créditos repetidos 2020/2021 22,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 39,09
Taxa de evaluación 2020/2021 60,35
Taxa de éxito 2020/2021 97,76
Taxa de rendemento 2020/2021 58,99
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 81,01
Taxa de graduación 2019/2020 77,78
Taxa de abandono 2018/2019 8,7

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 844
Homes 2020/2021 390
Mulleres 2020/2021 454
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 42.090
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 30.440
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 7.299
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 4.347
% créditos repetidos 2020/2021 27,67
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 49,87
Taxa de evaluación 2020/2021 71,43
Taxa de éxito 2020/2021 79,07
Taxa de rendemento 2020/2021 56,48

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022
Oferta xeral 90