Máster Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde

2020/2021 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Tuimil López, José Luís
Presidente
Sánchez Molina, José Andrés
Vicepresidente
González Valeiro, Miguel Ángel
Secretario/a
Carrera López, Celso Carlos
Vogal PDI
Torres Tobio, Gabriel
Vogal PDI
Toja Reboredo, María Belén
Vogal PDI
Roldán Barros, Norman
Vogal Estudante
Veiga Lopez, Christian
Vogal Estudante
Blanco Mato, Luís
Vogal PAS
Iglesias Soler, Eliseo
Vogal Coordinador de Título
Bobo Arce, Marta
Vogal Coordinador de Título
Doldán Vázquez, Carmen María
Administrador/a do centro
Tuimil López, José Luís
Presidente
Sánchez Molina, José Andrés
Vicepresidente
González Valeiro, Miguel Ángel
Secretario/a
Carrera López, Celso Carlos
Vogal PDI
Torres Tobio, Gabriel
Vogal PDI
Toja Reboredo, María Belén
Vogal PDI
Roldán Barros, Norman
Vogal Estudante
Veiga Lopez, Christian
Vogal Estudante
Blanco Mato, Luís
Vogal PAS
Iglesias Soler, Eliseo
Vogal Coordinador de Título
Bobo Arce, Marta
Vogal Coordinador de Título
Doldán Vázquez, Carmen María
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 10
Homes 2019/2020 8
Mulleres 2019/2020 2
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 443
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 390
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 43
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 10
% créditos repetidos 2019/2020 11,96
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 44,3
Taxa de evaluación 2019/2020 100
Taxa de éxito 2019/2020 100
Taxa de rendemento 2019/2020 100
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 86,68
Taxa de graduación 2018/2019 100
Taxa de abandono 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 713
Homes 2019/2020 554
Mulleres 2019/2020 159
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 36.300
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 29.990
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.247
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.064
% créditos repetidos 2019/2020 17,39
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 50,91
Taxa de evaluación 2019/2020 93,24
Taxa de éxito 2019/2020 95,07
Taxa de rendemento 2019/2020 88,64

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 16
Homes 2018/2019 10
Mulleres 2018/2019 6
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 960
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 960
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 0
% créditos repetidos 2018/2019 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 60
Taxa de evaluación 2018/2019 95,52
Taxa de éxito 2018/2019 100
Taxa de rendemento 2018/2019 95,52
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 100
Taxa de graduación 2017/2018 100
Taxa de abandono 2016/2017 12,5

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 736
Homes 2018/2019 582
Mulleres 2018/2019 154
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 38.510
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 30.610
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.708
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 4.200
% créditos repetidos 2018/2019 20,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,33
Taxa de evaluación 2018/2019 88,58
Taxa de éxito 2018/2019 88,62
Taxa de rendemento 2018/2019 78,5

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2
Homes 2017/2018 1
Mulleres 2017/2018 1
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 120
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 120
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 60
Taxa de evaluación 2017/2018 100
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 100
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 100
Taxa de graduación 2016/2017 75
Taxa de abandono 2015/2016 14,29

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 773
Homes 2017/2018 609
Mulleres 2017/2018 164
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 38.690
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 29.430
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 5.364
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.900
% créditos repetidos 2017/2018 23,94
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 50,06
Taxa de evaluación 2017/2018 87,16
Taxa de éxito 2017/2018 85,87
Taxa de rendemento 2017/2018 74,85

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Obrigatorias

O Proceso de Investigación nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte
7
0
0
A Comunicación Científica e Fontes Documentais nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte
7
0
0
Metodoloxía Experimental e Cuasiexperimental nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte
6
0
0
Metodoloxía Selectivo Correlacional
6
0
0
Deseños Observacionais Aplicados á Investigación no Deporte
6
0
0
Metodoloxía Cualitativa nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte
6
0
0
Revisión Sistemática e Metaanálise
7
0
0
Análise Exploratoria de Datos e Análise Inferencial
7
0
0
Análise Multivariante
6
0
0

Disciplinas Optativas

Exercicio e Condición Física no Ámbito do Rendemento e a Saúde
3
0
0
Investigación en Educación Física, Actividade Física e Deportes
3
0
0
Análise do Rendemento nos Deportes
2
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
9
0
0

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Obrigatorias

O Proceso de Investigación nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte
16
0
0
A Comunicación Científica e Fontes Documentais nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte
16
0
0
Metodoloxía Experimental e Cuasiexperimental nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte
16
0
0
Metodoloxía Selectivo Correlacional
16
0
0
Deseños Observacionais Aplicados á Investigación no Deporte
16
0
0
Metodoloxía Cualitativa nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte
16
0
0
Revisión Sistemática e Metaanálise
15
0
1
Análise Exploratoria de Datos e Análise Inferencial
16
0
0
Análise Multivariante
16
0
0

Disciplinas Optativas

Exercicio e Condición Física no Ámbito do Rendemento e a Saúde
2
0
1
Investigación en Educación Física, Actividade Física e Deportes
10
0
0
Análise do Rendemento nos Deportes
2
0
0
Actividades Acuáticas e Socorrismo
1
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
14
0
2

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Obrigatorias

O Proceso de Investigación nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte
2
0
0
A Comunicación Científica e Fontes Documentais nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte
2
0
0
Metodoloxía Experimental e Cuasiexperimental nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte
2
0
0
Metodoloxía Selectivo Correlacional
2
0
0
Deseños Observacionais Aplicados á Investigación no Deporte
2
0
0
Metodoloxía Cualitativa nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte
2
0
0
Revisión Sistemática e Metaanálise
2
0
0
Análise Exploratoria de Datos e Análise Inferencial
2
0
0
Análise Multivariante
2
0
0

Disciplinas Optativas

Investigación en Educación Física, Actividade Física e Deportes
1
0
0
Análise do Rendemento nos Deportes
1
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
2
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 15