Máster Universitario en Discapacidade e Dependencia

2021/2022 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Vivas Costa, Jamile
Presidenta
Souto Camba, Sonia
Vogal PDI
González Doníz, María Luz
Vogal PDI
Fernández Cervantes, Ramón
Vogal PDI
López Larrosa, Silvia
Vogal PDI
Souto Gestal, Antonio José
Vogal PDI
González Cabanach, Ramón
Vogal PDI
Fernández Hermida, Begoña María
Vogal PAS
González Doníz, María Luz
Presidenta
Senín Camargo, Francisco José
Vicepresidente
Souto Gestal, Antonio José
Secretario
Bello Rodríguez, Olalla
Vogal PDI
Riveiro Temprano, María Socorro
Vogal PDI
Lista Paz, Ana
Vogal PDI
Vivas Costa, Jamile
Vogal PDI
López García, Asenet
Vogal PDI
Carballo Costa, Lidia
Vogal PDI
Seijo Ares, Andrea
Vogal PDI
Martínez Bustelo, Sandra
Vogal PDI
Ramos Gómez, Fernando
Vogal Estudante
Gómez Anido, Valeria
Vogal Estudante
Iglesias Asorey, Carlos
Vogal Estudante
Riveiro Rojo, Noelia
Vogal Estudante
Sánchez Domínguez, Noelia
Vogal Estudante
Fernández Hermida, Begoña María
Vogal PAS
Salvado Carballo, María Jesús
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 42
Homes 2020/2021 8
Mulleres 2020/2021 34
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 1.889
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 1.800
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 76,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 12
% créditos repetidos 2020/2021 4,69
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 44,96
Taxa de evaluación 2020/2021 91,02
Taxa de éxito 2020/2021 99,65
Taxa de rendemento 2020/2021 90,71
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 97,22
Taxa de graduación 2019/2020 82,61
Taxa de abandono 2018/2019 5,26

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 335
Homes 2020/2021 144
Mulleres 2020/2021 191
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 18.330
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 17.730
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 385,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 216
% créditos repetidos 2020/2021 3,28
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 54,71
Taxa de evaluación 2020/2021 96,37
Taxa de éxito 2020/2021 94,51
Taxa de rendemento 2020/2021 91,09

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 32
Homes 2019/2020 7
Mulleres 2019/2020 25
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.457
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.409
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 24
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 24
% créditos repetidos 2019/2020 3,3
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 45,52
Taxa de evaluación 2019/2020 94,64
Taxa de éxito 2019/2020 99,56
Taxa de rendemento 2019/2020 94,23
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 95,72
Taxa de graduación 2018/2019 68,42
Taxa de abandono 2017/2018 15,38

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 338
Homes 2019/2020 138
Mulleres 2019/2020 200
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 19.160
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 17.420
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 846
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 897
% créditos repetidos 2019/2020 9,1
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 56,69
Taxa de evaluación 2019/2020 96,98
Taxa de éxito 2019/2020 98,93
Taxa de rendemento 2019/2020 95,95

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 27
Homes 2018/2019 9
Mulleres 2018/2019 18
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.145
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.076
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 45
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 24
% créditos repetidos 2018/2019 6,03
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 42,39
Taxa de evaluación 2018/2019 92,01
Taxa de éxito 2018/2019 98,58
Taxa de rendemento 2018/2019 90,69
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 97,22
Taxa de graduación 2017/2018 76,92
Taxa de abandono 2016/2017 5,88

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 331
Homes 2018/2019 137
Mulleres 2018/2019 194
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 18.790
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 16.930
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.176
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 678
% créditos repetidos 2018/2019 9,87
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 56,76
Taxa de evaluación 2018/2019 93,11
Taxa de éxito 2018/2019 94,51
Taxa de rendemento 2018/2019 88

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 30