Máster Universitario en Discapacidade e Dependencia

2020/2021 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Vivas Costa, Jamile
Presidente
Souto Camba, Sonia
Vogal PDI
González Doníz, María Luz
Vogal PDI
Fernández Cervantes, Ramón
Vogal PDI
López Larrosa, Silvia
Vogal PDI
Souto Gestal, Antonio José
Vogal PDI
Franco Taboada, María Victoria
Vogal PDI
Gago Carrera, Jorge
Vogal Estudante
Fernández Hermida, Begoña María
Vogal PAS
González Doníz, María Luz
Presidente
Senín Camargo, Francisco José
Vicepresidente
Souto Gestal, Antonio José
Secretario/a
Bello Rodríguez, Olalla
Vogal PDI
Riveiro Temprano, María Socorro
Vogal PDI
Lista Paz, Ana
Vogal PDI
Vivas Costa, Jamile
Vogal PDI
López García, Asenet
Vogal PDI
Carballo Costa, Lidia
Vogal PDI
Seijo Ares, Andrea
Vogal PDI
Martínez Bustelo, Sandra
Vogal PDI
Dosil Gago, Laura
Vogal Estudante
García de Martín, Tulio
Vogal Estudante
Ramos Gómez, Fernando
Vogal Estudante
Ruíz Leira, Ainhoa
Vogal Estudante
Mourís Castro, Daniel
Vogal Estudante
Fernández Hermida, Begoña María
Vogal PAS
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 32
Homes 2019/2020 7
Mulleres 2019/2020 25
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.457
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.409
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 24
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 24
% créditos repetidos 2019/2020 3,3
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 45,52
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2017/2018 15,38

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 338
Homes 2019/2020 138
Mulleres 2019/2020 200
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 19.180
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 17.420
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 852
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 909
% créditos repetidos 2019/2020 9,18
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 56,75

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 27
Homes 2018/2019 9
Mulleres 2018/2019 18
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.145
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.076
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 45
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 24
% créditos repetidos 2018/2019 6,03
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 42,39
Taxa de evaluación 2018/2019 92,01
Taxa de éxito 2018/2019 98,58
Taxa de rendemento 2018/2019 90,69
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 97,22
Taxa de graduación 2017/2018 76,92
Taxa de abandono 2016/2017 5,88

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 331
Homes 2018/2019 137
Mulleres 2018/2019 194
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 18.790
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 16.930
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.176
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 678
% créditos repetidos 2018/2019 9,87
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 56,76
Taxa de evaluación 2018/2019 93,11
Taxa de éxito 2018/2019 94,51
Taxa de rendemento 2018/2019 88

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 21
Homes 2017/2018 6
Mulleres 2017/2018 15
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 867
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 837
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 24
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 6
% créditos repetidos 2017/2018 3,46
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 41,29
Taxa de evaluación 2017/2018 85,47
Taxa de éxito 2017/2018 98,38
Taxa de rendemento 2017/2018 84,08
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 100
Taxa de graduación 2016/2017 70,59
Taxa de abandono 2015/2016 5

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 348
Homes 2017/2018 140
Mulleres 2017/2018 208
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 19.180
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 17.280
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.143
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 750
% créditos repetidos 2017/2018 9,87
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 55,1
Taxa de evaluación 2017/2018 93,05
Taxa de éxito 2017/2018 94,22
Taxa de rendemento 2017/2018 87,67

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Obligatorias

Metodoloxía da Investigación
19
1
0
Ferramentas Multimedia para a Investigación
18
0
2
Fundamentos Bioético-Xurídicos da Discapacidade e da Dependencia
18
0
1
Antropoloxía da Saúde e a Discapacidade
16
0
2

Especialidade en Rehabilitación Funcional na Discapacidade e na Dependencia

Tecnoloxía de Apoio ao Discapacitado
8
0
0
Enfoque Multidisciplinar da Dor: Neurobioloxía, Dor e Discapacidade, Sistemas de Avaliación, Novos Paradigmas de Estudo e Intervención
8
1
0
Rehabilitación Cardiorrespiratoria Avanzada
8
0
0
Bases e Principios de Neurociencia e Rehabilitación Neurolóxica
8
0
0
Xestión de Recursos Sociosanitarios en Discapacidade e na Dependencia
8
0
0

Especialidade en Intervención Psicolóxica na Discapacidade e na Dependencia

Trastornos da Linguaxe Oral e Escrita
9
0
0
Atención Temperá
10
0
0
Intervención na Demencia
9
0
0
Intervención Familiar na Discapacidade
10
0
0
Envellecemento Satisfactorio
9
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
14
0
11

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Obligatorias

Metodoloxía da Investigación
13
0
2
Ferramentas Multimedia para a Investigación
14
0
2
Fundamentos Bioético-Xurídicos da Discapacidade e da Dependencia
16
0
0
Antropoloxía da Saúde e a Discapacidade
16
0
0

Especialidade en Rehabilitación Funcional na Discapacidade e na Dependencia

Tecnoloxía de Apoio ao Discapacitado
4
0
1
Enfoque Multidisciplinar da Dor: Neurobioloxía, Dor e Discapacidade, Sistemas de Avaliación, Novos Paradigmas de Estudo e Intervención
3
1
1
Rehabilitación Cardiorrespiratoria Avanzada
4
0
1
Bases e Principios de Neurociencia e Rehabilitación Neurolóxica
4
1
0
Xestión de Recursos Sociosanitarios en Discapacidade e na Dependencia
4
0
1

Especialidade en Intervención Psicolóxica na Discapacidade e na Dependencia

Trastornos da Linguaxe Oral e Escrita
6
0
0
Atención Temperá
7
0
0
Intervención na Demencia
7
0
1
Intervención Familiar na Discapacidade
7
0
1
Envellecemento Satisfactorio
8
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
10
0
10

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Obligatorias

Metodoloxía da Investigación
14
0
0
Ferramentas Multimedia para a Investigación
14
0
0
Fundamentos Bioético-Xurídicos da Discapacidade e da Dependencia
14
0
0
Antropoloxía da Saúde e a Discapacidade
14
0
0

Especialidade en Rehabilitación Funcional na Discapacidade e na Dependencia

Tecnoloxía de Apoio ao Discapacitado
5
0
0
Enfoque Multidisciplinar da Dor: Neurobioloxía, Dor e Discapacidade, Sistemas de Avaliación, Novos Paradigmas de Estudo e Intervención
5
0
0
Rehabilitación Cardiorrespiratoria Avanzada
5
0
0
Bases e Principios de Neurociencia e Rehabilitación Neurolóxica
5
0
0
Xestión de Recursos Sociosanitarios en Discapacidade e na Dependencia
5
0
0

Especialidade en Intervención Psicolóxica na Discapacidade e na Dependencia

Trastornos da Linguaxe Oral e Escrita
12
0
0
Atención Temperá
12
0
0
Intervención na Demencia
12
0
0
Intervención Familiar na Discapacidade
12
0
0
Envellecemento Satisfactorio
12
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
12
0
5

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Abordaxe da distrofia miotónica tipo 1: revisión sistemática

Análise comparativa da forza da musculatura respiratoria en suxeitos con e sen asma: un estudo piloto

Coidadores principáis e familias en coidados paliativos: reorganización e adaptación

Comparación dun programa de marcha nórdica fronte ao uso exclusivo dun plan educacional en pacientes con asma: un estudo piloto

Deseño dun programa de educación emocional para nenos con discapacidade intelectual integrado nas aulas de Educación Primaria

Eficacia da estimulación do nervio tibial posterior vs programa de exercicios hipopresivos, en pacientes con esclerose múltiple que presentan incontinencia urinaria: proxecto de investigación

Estereotipos negativos cara a vellez en estudantes de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Familias e autodeterminación de persoas con discapacidade intelectual no Senegal

Inclusión da estimulación eléctrica transcutánea para o estrinximento crónico nas persoas maiores: un proxecto de aprendizaxe e servizo

O impacto do deporte no desenvolvemento das persoas con Trastorno do Espectro Autista

Proxecto de investigación sobre un programa de rehabilitación cardiaca, basado no exercicio terapéutico, para a prevención da cardiotoxicidade inducida por quimioterapia en mulleres con cancro de mama

Situación actual da Fisioterapia respiratoria nas Unidades de Coidados Intensivos pediátricas e neonatais do territorio español

Sobrecarga e satisfación vital: as repercusións do coidado de familiares maiores dependentes

A atención ás familias nunha Unidade de Cuidados Paliativos non pediátricos

Adestramento da musculatura respiratoria en persoas que sufriron un ictus: un proxecto de investigación

Benestar psicolóxico en persoas maiores de 65 anos

Deseño dun Programa de Intervención sobre diversidade funcional nunha Escola de Nais e Pais na etapa de Educación Infantil

Diseño dun programa de intervención de Kickboxing para persoas con discapacidade visual

Efectos da punción seca na excitabilidade corticomotora medida a través de estimulación magnética transcraneal en suxeitos sans. Proxecto de investigación

Efectos dun programa de exercicio terapéutico en piscina vs. sala en persoas con Enfermidade de Parkinson: Proxecto de investigación

Escenas visuais: Unha revisión sistemática

Estereotipos negativos e vellez, un estudo transversal

O cuidador e a sobrecarga: determinantes asociados

O desenvolvemento de apoios e a atención no modelo de calidade de vida: deseño e implementación dun programa centrado na persoa

Os códigos éticos e deontolóxicos de terapia ocupacional. Ámbito nacional e internacional

Programa de intervención para reducir as barreiras comunicativas entre os profesionais da saúde de atención primaria con pacientes inmigrantes

team dm: Análise da aprendizaxe motora en nenos. Proxecto de validación dunha ferramenta

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 30