Máster Universitario en Ciencias, Tecnoloxías e Xestión Ambiental

2022/2023 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Martínez Lage, Andrés
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretaria
Cabeza Gras, Óscar
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Fernández Rodríguez, Nuria
Vogal PDI
Platas Iglesias, Carlos
Vogal PDI
Gelpi Santos, María
Vogal Estudante
Vigo Díaz, Noelia
Vogal Estudante
Pereira Rodríguez, Laura
Vogal Estudante
Manteiga Rodríguez, Marina
Administradora do centro
Martínez Lage, Andrés
Presidente
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vicepresidenta
Estévez Pérez, María Graciela
Secretaria
Castro Castro, Antonio Manuel
Vogal PDI
Bao Casal, Roberto
Vogal PDI
Maceiras Bouza, Alejandro
Vogal Estudante
Pereira Rodríguez, Laura
Vogal Estudante
Villar Arévalo, Javier
Vogal PAS
Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta
Vogal Coordinadora de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinadora de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Pimentel Pereira, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Herrero López, María Concepción
Vogal Coordinadora de Título
Jiménez González, Carlos
Vogal Coordinador de Título
Fagúndez Díaz, Jaime
Vogal Coordinador de Título
Folgueira Otero, Mónica
Vogal Coordinadora de Título
Canle López, Moisés
Vogal Coordinador de Título
Gonzalez Castro, Maria Jose
Vogal Coordinadora de Título
Manteiga Rodríguez, Marina
Administradora do centro
Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta
Presidenta
López Mahía, Purificación
Secretaria
Santaballa López, Juan Arturo
Vogal PDI
Ruíz Bolaños, Isabel
Vogal PDI
Sanz Larruga, Francisco Javier
Vogal PDI
De Blas Varela, Andrés Manuel
Vogal PDI
Martínez Lage, Andrés
Vogal PDI
Peinador Veira, Carlos
Vogal PDI
Manteiga Rodríguez, Marina
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 25
Homes 2022/2023 13
Mulleres 2022/2023 12
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 1.347
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 1.323
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 24
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 0
% créditos repetidos 2022/2023 1,78
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 53,88
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2020/2021 8,7

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 928
Homes 2022/2023 412
Mulleres 2022/2023 516
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 51.470
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 41.620
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 6.527
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 3.332
% créditos repetidos 2022/2023 19,15
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 55,47

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 17
Homes 2021/2022 7
Mulleres 2021/2022 10
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 954
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 954
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 0
% créditos repetidos 2021/2022 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 56,12
Taxa de evaluación 2021/2022 95,6
Taxa de éxito 2021/2022 100
Taxa de rendemento 2021/2022 95,6
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 100
Taxa de graduación 2020/2021 91,3
Taxa de abandono 2019/2020 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 948
Homes 2021/2022 408
Mulleres 2021/2022 540
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 50.670
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 41.100
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 7.608
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.965
% créditos repetidos 2021/2022 18,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 53,45
Taxa de evaluación 2021/2022 89,46
Taxa de éxito 2021/2022 78,76
Taxa de rendemento 2021/2022 70,46

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 29
Homes 2020/2021 11
Mulleres 2020/2021 18
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 1.380
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 1.380
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 0
% créditos repetidos 2020/2021 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 47,59
Taxa de evaluación 2020/2021 99,57
Taxa de éxito 2020/2021 100
Taxa de rendemento 2020/2021 99,57
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 100
Taxa de graduación 2019/2020 100
Taxa de abandono 2018/2019 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 902
Homes 2020/2021 385
Mulleres 2020/2021 517
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 48.280
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 42.700
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 3.453
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.121
% créditos repetidos 2020/2021 11,55
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 53,52
Taxa de evaluación 2020/2021 90,77
Taxa de éxito 2020/2021 78,42
Taxa de rendemento 2020/2021 71,18

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022
Oferta xeral 23