Máster Universitario en Avogacía

2022/2023 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Ferreiro Baamonde, Xulio Xosé
Presidente
Aba Catoira, Ana María
Vicepresidenta
Quindimil López, Jorge Antonio
Vicepresidente
Collado Rodríguez, Noelia
Secretaria
López Suárez, Marcos Antonio
Vogal PDI
Colina Garea, Rafael
Vogal PDI
Aba Catoira, Ana María
Vogal PDI
Dios Vieitez, María Victoria
Vogal PDI
Mkrtichyan Minasyan, Artak
Vogal PDI
Oanta Oanta, Gabriela Alexandra
Vogal PDI
Souto García, Eva María
Vogal PDI
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal PDI
Amoedo Souto, Carlos Alberto
Vogal PDI
Legerén Molina, Antonio
Vogal PDI
Ferreiro Baamonde, Xulio Xosé
Vogal PDI
Cernadas Lázare, Marta
Vogal PDI
Ramos Vázquez, José Antonio
Vogal PDI
Fuentes Loureiro, María Ángeles
Vogal PDI
Cascudo Barros, Sergio
Vogal Estudante
Bolaños Guisasola, Juan Miguel
Vogal Estudante
Mejuto Pérez, Jacobo
Vogal Estudante
Lorenzo Ferrer, Orianna
Vogal Estudante
Quindimil López, Jorge Antonio
Vogal Coordinador de Título
Candame Veira, Manuel
Administrador do centro
Ferreiro Baamonde, Xulio Xosé
Presidente
Aba Catoira, Ana María
Vicepresidenta
Quindimil López, Jorge Antonio
Vicepresidente
Collado Rodríguez, Noelia
Secretaria
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal PDI
Ramos Vázquez, José Antonio
Vogal PDI
Legerén Molina, Antonio
Vogal PDI
Dios Vieitez, María Victoria
Vogal PDI
Aba Catoira, Ana María
Vogal PDI
Ferreiro Baamonde, Xulio Xosé
Vogal PDI
Rodríguez Arana Muñoz, Jaime Francisco
Vogal PDI
Diego Almendral, Claudia Victoria
Vogal Estudante
Lorenzo López, María
Vogal Estudante
Quindimil López, Jorge Antonio
Vogal Coordinador de Título
Candame Veira, Manuel
Administrador do centro
Seoane Rodríguez, José Antonio
Presidente
Pérez-Cepeda Vila, Augusto José
Presidente
Rovira Sueiro, María Esther
Secretaria
Abuin Porto, Antonio
Vogal PDI
Sánchez Veiga, Jesús Ángel
Vogal PDI
López Suárez, Marcos Antonio
Vogal PDI
Barrio García, Gonzalo Antonio
Vogal PDI
Dios Vieitez, María Victoria
Vogal Coordinadora de Título
Braña Inglesia, Maria Digna
Vogal Coordinadora de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 146
Homes 2022/2023 45
Mulleres 2022/2023 101
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 6.339
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 6.297
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 36
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 6
% créditos repetidos 2022/2023 0,66
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 43,42
Taxa de evaluación 2022/2023 98,67
Taxa de éxito 2022/2023 99,86
Taxa de rendemento 2022/2023 98,53
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 99,7
Taxa de graduación 2020/2021 85,71
Taxa de abandono 2020/2021 4,29

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 1.255
Homes 2022/2023 490
Mulleres 2022/2023 765
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 72.410
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 62.270
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 6.431
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 3.708
% créditos repetidos 2022/2023 14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 57,7
Taxa de evaluación 2022/2023 90,76
Taxa de éxito 2022/2023 88,23
Taxa de rendemento 2022/2023 80,08

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 143
Homes 2021/2022 38
Mulleres 2021/2022 105
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 6.240
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 6.210
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 24
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 6
% créditos repetidos 2021/2022 0,48
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 43,64
Taxa de evaluación 2021/2022 98,75
Taxa de éxito 2021/2022 100
Taxa de rendemento 2021/2022 98,75
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 100
Taxa de graduación 2019/2020 91,07
Taxa de abandono 2019/2020 1,79

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 1.252
Homes 2021/2022 488
Mulleres 2021/2022 764
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 70.690
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 62.280
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 6.446
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.965
% créditos repetidos 2021/2022 11,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 56,46
Taxa de evaluación 2021/2022 91,58
Taxa de éxito 2021/2022 88,34
Taxa de rendemento 2021/2022 80,9

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 126
Homes 2020/2021 43
Mulleres 2020/2021 83
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 5.916
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 5.820
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 90
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 6
% créditos repetidos 2020/2021 1,62
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 46,95
Taxa de evaluación 2020/2021 98,23
Taxa de éxito 2020/2021 100
Taxa de rendemento 2020/2021 98,23
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 98,71
Taxa de graduación 2018/2019 92,54
Taxa de abandono 2018/2019 1,49

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 1.272
Homes 2020/2021 502
Mulleres 2020/2021 770
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 72.750
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 66.960
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 3.156
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.631
% créditos repetidos 2020/2021 7,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 57,19
Taxa de evaluación 2020/2021 91,22
Taxa de éxito 2020/2021 90,63
Taxa de rendemento 2020/2021 82,67

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

A asistencia letrada fronte o alleamento fraudulento de activos sociais

A conciliación da vida laboral e familiar e o dereito de adaptación do tempo e forma de traballo ex art. 34.8 do Estatuto dos Traballadores

A conciliación da vida laboral e familiar: a reducción e adaptación da xornada de traballo. Controversias e análise de xurisprudencia

A execución hipotecaria ante a presenza de cláusulas abusivas no contrato de préstamo hipotecario

A garantía de indemnidade

A liberación da expropiación: natureza e participación no planeamento.

A optimización fiscal e as súas implicacións no réxime xurídico aplicable á empresa: o paso de autónomo a sociedade mercantil

A Pensión alimentaria no Dereito Español

A pensión alimenticia nos fillos maiores de idade: análise e posibles causas de extinción

A pensión compensatoria

A poxa xudicial electrónica de bens inmobles

A reclamación de intereses en créditos ao consumo e a aplicación da recente xurisprudencia do Tribunal Supremo

A Reforma Laboral da contratación: a loita contra a precariedade laboral

A reforma penal dos delitos sexuais: Un antes e un despois da Lei Orgánica 10/2022, de garantía integral da liberdade sexual

A responsabilidade civil do avogado no exercicio da súa profesión

A situación de insolvencia da empresa "Iluminaciones Pérez, S.L." debido á crise derivada do COVID-19: estudo sobre a reforma da Lei Concursal e a responsabilidade do administrador único.

A situación laboral legal en España das xogadoras de fútbol sala femenino

Accidentes de traballo: consecuencias, aseguramento e reparación do dano

Alleamento fraudulento de activos sociais no seo do procedemento concursal e as suas consecuencias no eido civil-mercantil e no eido penal

Análise da cibercriminalidade: especial referencia ao delito de estafa informática

Analise dun caso sobre a posible responsabilidade patrimonial da Administración pública, por secuelas ocasionadas pola vacina contra o SARS-COV-2

Análise práctica do crime de Muimenta

Análise xurídica das medidas de apoio voluntario e xudicial introducidas pola Lei 8/2021.

Análise xurídico-penal dos delitos de violencia de xénero e doméstica e O Xulgado de Violencia sobre a Muller

Análise xurisprudencial do maltrato de obra como causa de desheredación

As concesions demanias nos portos de interese xeral

As medidas de protección dos menores expostos á violencia de xénero

As novas figuras de expertos na reforma concursal: experto na reestructuración e para a venta da unidade productiva.

Asistencia letrada ao detido e en prisión

Branqueo de capitais e a súa relación co tráfico de drogas e as criptomoedas

Ciberdelincuencia: unha nova modalidade delicitiva en España

Criterios principais para atribuir a responsabilidade penal ás persoas xurídicas: artigos 31 bis e seguintes do Código Penal

Cuestións penais,civís e procesuais do fenómeno phishing

Datos biométricos. Tratamento do recoñecemento facial e dactilar e unha especial aproximación á firma electrónica no nos Dereito

Lexislar e xulgar dende a perspectiva de xénero: Especial referencia ao ámbito do Dereito penal e aos delitos sexuais

Liberación VS. Protección das patentes farmacéuticas

O accidente in itinere

O artículo 92.8 CC, o principio favor filii e a posibilidade de establecer ex officio a garda e custodia compartida

O contrato de vitalizo na Lei de Dereito Civil de Galicia. Análise lexislativa e xurisprudencial

O delito de acceso ilícito a sistemas de información.

O delito de asasinato no Código Penal español

O delito de asasinato: Especial referencia as derradeiras reformas do Código Penal á luz de casos relevantes da realidade criminolóxica en España

O delito de estafa: Especial referencia ao delito de estafa informática con tarxeta. Un antes e un despois da reforma de decembro de 2022

O delito de tráfico de drogas: A modalidade de notoria importancia dende a perspectiva práctica do exercicio profesional da defensa

O Dereito de sucesións no Dereito Internacional Privado

O dereito do menor a ser escoitado na xurisdición civil e a súa práctica

O discurso de odio e o delito de odio do art. 510.1, 2 e 3 CP: Especial referencia ás redes sociais e aos límites á liberdade de expresión.

O fenómeno da ocupación dos bens inmobles. Análise dos delitos de violación de morada e usurpación de bens inmobles

O Imposto de Solidaridade das Grandes Fortunas e o seu encaixe no Sistema Tributario Español

O Ingreso Mínimo Vital: Aproximación Xurídica á Doutrina da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

O legado de cousa allea

O réxime de visitas, estancia e comunicación tras a reforma do art. 94 CC introducida pola Lei 8/2021

O risco de confusión e a violación do dereito de marca

Os actos de imitación na competencia desleal

Os bens de dominio público e a súa problemática rexistral

Os contornos da liberdade de expresión en España

Os efectos fiscais da renuncia á herdanza

Pactos parasociais

Papel do convenio colectivo na loita contra a precariedade laboral nas empresas multiservicios

Problemática xurídica da realidade trans

Protección de datos e plataformas de intelixencia artificial no ámbito deportivo. Problemas xurídicos e riscos. Mención ás plataformas "OLOCIP" e "IQ SCOUTING"

Publicidade encuberta en redes sociais

Responsabilidade civil medica

Réxime de responsabilidade dos administradores societarios na Lei de Sociedades de Capital

Sobre a defensa dos dereitos fundamentais, en especial relación co encaixe da proba estadística no traslado da carga da proba nos procesos de tutela de dereitos fundamentais laboral e contencioso-administrativo

Tecnoloxía Blockchain: principais retos xurídicos

Tratamento procesual dos dereitos laborais das mulleres vítimas de violencia de xénero

"Análise da cuestionada Institución do Tribunal do Xurado"

A "Lei Rider" e os seus efectos sobre as condicións de traballo.

A atribución do emprego da vivenda familiar nas crises matrimoniais trala lei 8/2021

A crise do coronavirus e a aplicación da cláusula rebus sic stantibus nos contratos de arrendamento para uso distinto de vivenda

a distribución no ámbito das plataformas dixitais: relación laboral ou comercial

A estradicción para o cumprimento de condenas . Estudo comparativo entre o Convenio de Estrasburgo de 1983 e a Decisión Marco 2008/909/JAI.

A garda e custodia compartida dos fillos menores.

A incidencia das patoloxías previas non declaradas no contrato de seguro de vida

A inversión da carga da proba no despedimento discriminatorio por razón de sexo.

A ocupación de bens inmobles. Accións civís e penais.

A ocupación de inmobles no Dereito penal e civil: un estudo comparativo

A patria potestade no ámbito da violencia de xénero

A Responsabilidade Civil Ex Delicto: A creación dunha Base de Datos efectiva para o seu cobro

A responsabilidade do avogado asesor fiscal

A responsabilidade penal das persoas xurídicas. Especial referencia a responsabilidade dos grupos de empresas

A retribución dos administradores nas sociedades de capital

A tributación das criptomoedas

Acumulación de condenas: problemática e recursos

Análise da Ley de Violencia de Xénero e a sua relación co dereito penal español

Análise dunha sucesión transfronteriza desde a perspectiva do Dereito civil propio de Galicia

O dereito a decidir

O dereito de transmisión ou ius transmissionis

O Exercicio da Avogacía Laboralista como Avogado Asalariado ao servizo dun Sindicato

O réxime especial da seguridade social dos traballadores do mar

O tratamento de datos persoais no ámbito penal

Os expedientes de regulación temporal de emprego por forza maior basados na pandemia do Coronavirus

Os límites do dereito a liberdade de expresión e do dereito á información

Pactos a acordos matrimoniais en previsión de ruptura e a posibilidade de renunciar neles á pensión compensatoria. Especial referencia á Sentenza do Tribunal Supremo do 30 de maio do 2018

Plataformas dixitais e relacions laborais

Problemas civís e penais da ocupación ilegal de bens inmobles (novidades y casuística).

Procedemento de comprobación limitada: alcance e os seus efectos preclusivos

Retorno da cláusula rebus sic stantibus en tempos de crisis.

Réximen Xurídico dos alimentos nos maiores de idade. Especial consideración do procedemento do incidente de modificación de medidas.

SOCIAL MEDIA INTELLIGENCE (SOCMINT): Monitorización das redes sociais e prevención do terrorismo

Solicitude de residencia temporal (circunstancias excepcionais) para tratamento médico no caso dunha familia en risco de exclusión social.

Tarxetas Revolving. Consecuencias dos xuros remuneratorios nos créditos revolving.

Un caso de traballadora migrante, engañada, en situación irregular, e explotada que sofre, ademáis, violencia de xenéro

Unha aproximación ó alterne é a prostitución desde o punto de vista do dereito do traballo e da seguridade social

Violencia de xénero, delito de maltrato habitual e menores

Xénero e verdade xudicial: violencia sexual e máximas de experiencia

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022
Oferta xeral 70