Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais (Tecnoloxía)

2020/2021 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Rebollo Quintela, Nuria
Vogal PDI
Varela Garrote, Lara
Vogal PDI
García Cabeza, Belén
Vogal PDI
Barberán Grimaldi, Andrés
Vogal Estudante
López Neira, Alba
Vogal Estudante
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Blanco Tarela, Victor
Vogal Estudante
Miramontes Villar, María Esther
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal PDI
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Vogal PDI
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Monserrat Cabrera, Diana
Vogal Estudante
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal Coordinador de Título
Castro Rodríguez, María Montserrat
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 6
Homes 2019/2020 5
Mulleres 2019/2020 1
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 44
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 0
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 44
% créditos repetidos 2019/2020 100
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 7,33
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 2.214
Homes 2019/2020 500
Mulleres 2019/2020 1.714
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 117.000
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 108.700
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 4.823
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.511
% créditos repetidos 2019/2020 7,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,87

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 8
Homes 2018/2019 6
Mulleres 2018/2019 2
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 68
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 0
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 30
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 38
% créditos repetidos 2018/2019 100
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 8,5
Taxa de evaluación 2018/2019 44,12
Taxa de éxito 2018/2019 60
Taxa de rendemento 2018/2019 26,47
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 90,91
Taxa de graduación 2017/2018 80,95
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.152
Homes 2018/2019 481
Mulleres 2018/2019 1.671
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 115.900
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 107.700
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.835
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.338
% créditos repetidos 2018/2019 7,05
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,85
Taxa de evaluación 2018/2019 94,13
Taxa de éxito 2018/2019 95,58
Taxa de rendemento 2018/2019 89,97

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 29
Homes 2017/2018 17
Mulleres 2017/2018 12
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.364
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.302
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 28
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 34
% créditos repetidos 2017/2018 4,55
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 47,03
Taxa de evaluación 2017/2018 95,01
Taxa de éxito 2017/2018 99,54
Taxa de rendemento 2017/2018 94,57
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 97,56
Taxa de graduación 2016/2017 88,24
Taxa de abandono 2015/2016 6,25

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.129
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.652
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.400
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 107.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.595
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.938
% créditos repetidos 2017/2018 6,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,21
Taxa de evaluación 2017/2018 94,62
Taxa de éxito 2017/2018 95,32
Taxa de rendemento 2017/2018 90,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Prácticum

Prácticum
1
0
0

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
1
2
5

It_2. Didáctica e ensinanza

Didáctica da tecnoloxía na educación secundaria
0
0
1
Deseño. planificación e avaliación de propostas didácticas de tecnoloxía na educación secundaria
0
0
1

Superado Non superado Non presentado

Tecnoloxía. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en tecnoloxía
22
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
22
0
0
Iniciación á investigación educativa
22
0
0

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
22
0
0
Función titorial e orientación académica
22
0
0
Educación e linguas en Galicia
22
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
22
0
0
Educación, sociedade e política educativa
22
0
0

Prácticum

Prácticum
21
0
1

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
19
1
8

It_2. Complementos para a formación disciplinar

Tecnoloxía para profesorado de educación secundaria obrigatoria
22
0
0
Tecnoloxía para profesorado de bacharelato
22
0
0

It_2. Didáctica e ensinanza

Didáctica da tecnoloxía na educación secundaria
22
0
1
Deseño. planificación e avaliación de propostas didácticas de tecnoloxía na educación secundaria
22
0
1
Didáctica da matemática para profesorado de educación secundaria
22
0
0

Superado Non superado Non presentado

Tecnoloxía. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en tecnoloxía
18
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
18
0
0
Iniciación á investigación educativa
17
0
0

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
17
0
0
Función titorial e orientación académica
17
0
0
Educación e linguas en Galicia
17
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
17
0
0
Educación, sociedade e política educativa
17
0
0

Prácticum

Prácticum
17
0
1

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
14
0
7

It_2. Complementos para a formación disciplinar

Tecnoloxía para profesorado de educación secundaria obrigatoria
17
0
0
Tecnoloxía para profesorado de bacharelato
17
0
0

It_2. Didáctica e ensinanza

Didáctica da tecnoloxía na educación secundaria
17
0
1
Deseño. planificación e avaliación de propostas didácticas de tecnoloxía na educación secundaria
17
0
1
Didáctica da matemática para profesorado de educación secundaria
18
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 20