Máster Universitario en Matemática Industrial

2023/2024 · 90 créditos

Que se aprende

O obxectivo xeral do Máster Interuniversitario en Matemática Industrial é formar profesionais que sexan capaces de desempeñar axeitadamente o exercicio profesional no desenvolvemento e aplicación das tecnoloxías matemáticas no ámbito da Industria. O Máster está orientado á formación avanzada, con carácter multidisciplinar, cunha formación básica suficiente, de modo que se permita alcanzar tanto unha especialización académica e/ou profesional coma a iniciación en tarefas investigadoras.

Saídas profesionais e académicas

Saídas profesionais e académicas

Na última enquisa (febreiro de 2021) realizada a titulados do M2i, tivemos resposta de 89 antigos estudantes que obtiveron o título entre 2015 e 2020. As principais actividades desenvolvidas nos seus postos de traballo inclúen: actividades de I+D+i, consultoría, análise e desenvolvemento de software científico, xestión de proxectos e, en menor medida, análise de riscos, desenvolvemento de produtos, análise de datos e administración de sistemas. Máis do 50% dos enquisados ​​indican unha correlación alta ou moi alta entre a súa preparación académica en M2i e a súa actividade laboral e o 67% considera que a súa formación en M2i os distingue favorablemente en comparación con outros titulados.

Planificación do ensino

Estrutura do estudo

Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Mecánica de Medios Continuos Optativo 6 ECTS
Deseño Asistido por Ordenador Optativo 6 ECTS
Mecánica de Fluídos Optativo 6 ECTS
Mecánica de Sólidos Optativo 6 ECTS
Electromagnetismo e Óptica Con restriccións Optativo 6 ECTS
Acústica Optativo 6 ECTS
Modelos Matemáticos en Medio Ambiente Optativo 6 ECTS
Modelos Matemáticos en Finanzas Optativo 6 ECTS
Software Profesional en Mecánica de Fluídos Optativo 6 ECTS
Software Profesional en Mecánica de Sólidos Optativo 6 ECTS
Software Profesional en Electromagnetismo e Óptica Con restriccións Optativo 6 ECTS
Software Profesional en Acústica Optativo 6 ECTS
Software Profesional en Medio Ambiente Optativo 6 ECTS
Software Profesional en Finanzas Optativo 6 ECTS
Electromagnetismo Optativo 6 ECTS
Software Profesional en Electromagnetismo Optativo 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Optimización e Control Optativo 6 ECTS
Estabilidade de Sistemas Físicos Optativo 6 ECTS
Mecánica de Fluídos Optativo 6 ECTS
Mecánica de Sólidos Optativo 6 ECTS
Electromagnetismo e Óptica Con restriccións Optativo 6 ECTS
Acústica Optativo 6 ECTS
Modelos Matemáticos en Medio Ambiente Optativo 6 ECTS
Modelos Matemáticos en Finanzas Optativo 6 ECTS
MEMS Fluidotérmicos e Power-MEMS Con restriccións Optativo 6 ECTS
Métodos de Perturbacións Optativo 6 ECTS
Análise Variacional de Ecuacións en Derivadas Parciais Optativo 3 ECTS
Problemas Inversos e Reconstrución de Imaxes Optativo 6 ECTS
Combustión Optativo 6 ECTS
Deseño Óptimo Multidisciplinar Optativo 6 ECTS
Modelización en Biomedicina Optativo 6 ECTS
Electromagnetismo Optativo 6 ECTS
Técnicas de Modelado Reducido Optativo 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Traballo Fin de Máster Obrigatorio 30 ECTS

 BOE co plan de estudos (PDF)

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo dos seguintes docentes:

Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.