Áreas de Investigación que Informan la Educación Musical

Datos generales

Código 437A11
Curso 2023/2024
Convocatoria Anual RD1393/2007
Carácter Obligatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 1,6 Teóricos ECTS
  • 2,4 Prácticos ECTS