Degree in Information and Library Science

2020/2021 · 240 credits

Introduction

A información e a documentación son os núcleos centrais que comparten os profesionales que traballan en bibliotecas, centros de documentación e arquivos, e xestores de contidos de todo tipo de organizacións.

O Grao en Información e Documentación está orientado a ofrecer una formación polivalente para a xestión da información, que inclúe a selección, análisis e recuperación da información nos mais diversos contextos.

This study is expiring

 

Offered place for academic course 2020/2021
0

Why study

O Grao en Información e Documentación ofrece a formación necesaria para desenvolver con éxito as tarefas que se esperan dun bo profesional nos ámbitos relacionados coa clasificación de libros e documentos, as normas de catalogación e clasificación, a organización de bibliotecas e o uso de diversas fontes de información bibliográfica.

Tódolos interesados en recibir unha formación de calidade en estas tarefas, encontrarán no Grao en Información e Documentación as respostas as sús preguntas e inquedanzas.

Roadmap

Last update/verification ACSUG date 22/06/2009
Authorization DOG publication date 27/08/2009
Official BOE publication date 05/01/2010
DOG syllabus publication date 14/09/2016
BOE syllabus publication date 19/09/2016