Logo da Universidade da Coruña

Grao en Comunicación Audiovisual

2017/2018 · 240 créditos

Introdución

O grao en Comunicación Audiovisual proporciona a formación universitaria dun ámbito de coñecemento científico e académico e dun campo de exercicio profesional consolidado e amplamente estendido.

Entre os seus obxectivos está o de formar profesionais especializados e tecnicamente preparados para a creación audiovisual en ámbitos dixitais, tanto para televisión como internet e calquera outro soporte multimedia. Por iso, os novos medios e a creación de contidos 3 D (animación, videoxogos, efectos especiais, interacción 3D) son dous dos piares fundamentais na orientación do programa de estudos.

A adquisición equilibrada do conxunto de saberes e destrezas da titulación garantirá ao graduado unha axeitada preparación para a súa posterior vida laboral.

Este grao engade o módulo de Deseño e Animación que diferencia o currículo do alumno respecto ás outras titulacións de comunicación que se ofrecen en Galicia, o que redunda nunha vantaxe cualitativa con respecto a outros nun mundo tan competitivo como o actual.

 

O estudo está verificado e publicado

 

Prezo para o alumnado con residencia en España ou na UE
Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
591€
Prezo para o alumnado sen residencia en España ou na UE
Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
1.034€
Prazas ofertadas para o curso 2017/2018
50

Por que estudar a titulación

Os novos medios, a animación 3D e os videoxogos son os puntos fortes do Grao en Comunicación Audiovisual de la Universidade da Coruña.

Dende o cine convencional ao de animación pasando polos videoxogos a Facultade de Ciencias da Comunicación forma os seus alumnos para a creación de tarefas de dirección, realización e produción en medios audiovisuais, deseñadores de produción, de contido interactivo e multimedia, animadores, desenvolvedores de videoxogos, entre otras.

Folla de ruta

Curso de comezo 2009/2010
Data última modificación/verificación ACSUG 19/06/2009
Data autorización Consello Xunta 27/08/2009
Data publicación autorización DOG 16/09/2009
Data publicación BOE de carácter oficial 05/01/2010
Data publicación plan estudos DOG 11/05/2010
Data publicación plan estudos BOE 26/04/2010