Grao en Dereito

2019/2020 · 240 créditos

Introdución

Na Facultade de Dereito coruñesa vénse impartindo a titulación de Dereito dende hai máis de trinta anos. O que supón que se graduaron máis de 4.500 alumnos.

O Grao en Dereito como título oficial vense impartindo na Facultade de Dereito dende hai dez anos, de maneira que no curso presente 2019-2020 se graduará a oitava promoción.

O Grao en Dereito articúlase en catro cursos -240 créditos ECTS- e, á súa vez, cada curso en materias cuadrimestrais. Cunha media de cinco materias en cada cuadrimestre.

Dende o curso 2013-2014 poden cursarse, con carácter voluntario, determinadas materias

do Grao en Dereito, íntegramente en inglés o que lles permitirá, por exemplo cursar unha dobre titulación cunha Universidade inglesa .

A media de alumnos por grupo é de 60 para as clases teóricas e de 20 para as prácticas.

A nota de corte no curso 2018-2019 para o Grao en Dereito (114 prazas ofertadas) situouse nun 7,936.

A nota de corte no curso 2018-2019 para a simultaneidade do Grao en Dereito + ADE (soamente se ofertan 60 prazas) situouse nun 9,360.

O estudo está verificado e publicado

O estudo renovou a sua acreditación o martes, 11 de xullo de 2017.

 

Prezo para o alumnado con residencia en España ou na UE
Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
591€
Prezo para o alumnado sen residencia en España ou na UE
Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
1.034€
Prazas ofertadas para o curso 2019/2020
119

Por que estudar a titulación

Nunha facultade de Dereito é onde se forman os xuristas (avogados, xuíces, fiscais etc.). O seu labor principal é interpretar e aplicar a lei, así como representar e defender os cidadáns ante os conflitos que se lles formularen .

Se te rebelas ante as inxustizas, se soñas con defender os máis desprotexidos ou con aplicar a xustiza como xuíz ou fiscal pode que esta sexa a túa profesión.

Para iso terás que estudar a carreira de Dereito.

Podes visitar a nosa páxina web .

 Folleto informativo

Este estudo é plurilingüe. O alumnado terá a opción de cursar parte do estudo en outras linguas.

Folla de ruta

Curso de comezo 2009/2010
Data última modificación/verificación ACSUG 22/06/2008
Data autorización Consello Xunta 27/08/2009
Data publicación autorización DOG 16/09/2009
Data publicación BOE de carácter oficial 05/01/2010
Data publicación plan estudos DOG 12/05/2010
Data publicación plan estudos BOE 26/04/2010