Logo da Universidade da Coruña

Grao en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

2018/2019 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Méndez Salgueiro, José Ramón
Presidente
Deibe Díaz, Álvaro
Secretario/a
Souto López, José Ramón
Vogal PDI
Guillén Solórzano, Eduardo
Vogal PDI
Martínez Carballo, Manuel
Vogal PDI
González Castro, Manuel Jesús
Vogal PDI
Méndez Salgueiro, José Ramón
Vogal PDI
Gómez Filgueiras, Fernan
Vogal PDI
Solozábal Basáñez, Juan
Vogal PDI
Pérez Rodríguez, José Antonio
Vogal PDI
Nogueira Robelo, Carlos
Vogal Estudante
Barcia Fernández, Andrea
Vogal Estudante
Cotelo García, Daniel
Vogal Estudante
Rey Gómez, Consuelo
Vogal PAS
Orgeira Crespo, María Raquel
Administrador/a do centro
Méndez Salgueiro, José Ramón
Presidente
Pérez Rodríguez, José Antonio
Vicepresidente
Deibe Díaz, Álvaro
Secretario/a
Guillén Solórzano, Eduardo
Vogal PDI
Gómez Filgueiras, Fernan
Vogal PDI
Martínez Carballo, Manuel
Vogal PDI
González Castro, Manuel Jesús
Vogal PDI
Méndez Salgueiro, José Ramón
Vogal PDI
Souto López, José Ramón
Vogal PDI
Solozábal Basáñez, Juan
Vogal PDI
Pérez Rodríguez, José Antonio
Vogal PDI
Nogueira Robelo, Carlos
Vogal Estudante
Vázquez Jorge, Javier
Vogal Estudante
Rey Gómez, Consuelo
Vogal PAS
Orgeira Crespo, María Raquel
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 388
Homes 2018/2019 182
Mulleres 2018/2019 206
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 20.200
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 16.690
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.848
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.662
% créditos repetidos 2018/2019 17,37
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,07

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 396
Homes 2018/2019 187
Mulleres 2018/2019 209
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 20.590
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 17.040
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.866
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.680
% créditos repetidos 2018/2019 17,23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 51,98

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 369
Homes 2017/2018 179
Mulleres 2017/2018 190
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 19.990
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 15.340
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 2.958
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 1.692
% créditos repetidos 2017/2018 23,26
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,18
Taxa de evaluación 2017/2018 87,39
Taxa de éxito 2017/2018 89,8
Taxa de rendemento 2017/2018 78,48
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 87,24
Taxa de graduación 2013/2014 45,45
Taxa de abandono 2015/2016 8,33

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 372
Homes 2017/2018 180
Mulleres 2017/2018 192
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 20.060
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 15.380
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 2.976
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 1.710
% créditos repetidos 2017/2018 23,36
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 53,94
Taxa de evaluación 2017/2018 87,2
Taxa de éxito 2017/2018 89,78
Taxa de rendemento 2017/2018 78,29

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 342
Homes 2016/2017 173
Mulleres 2016/2017 169
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 19.180
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 15.650
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 2.334
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.194
% créditos repetidos 2016/2017 18,39
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 56,09
Taxa de evaluación 2016/2017 85,77
Taxa de éxito 2016/2017 82,82
Taxa de rendemento 2016/2017 71,04
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 85,42
Taxa de graduación 2012/2013 43,59
Taxa de abandono 2014/2015 4,17

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 343
Homes 2016/2017 174
Mulleres 2016/2017 169
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 19.210
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 15.650
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 2.334
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.218
% créditos repetidos 2016/2017 18,49
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 55,99
Taxa de evaluación 2016/2017 85,66
Taxa de éxito 2016/2017 82,82
Taxa de rendemento 2016/2017 70,95

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos de Física
64
17
13
Fundamentos de Materiais para a Enxeñaría
76
22
14
Matemáticas I
93
21
11
Matemáticas II
124
28
13
Informática Básica
68
9
3
Expresión Gráfica
66
7
14
Deseño Básico
73
2
2
Metodoloxía do Deseño
69
14
13
Historia da Arte e do Deseño
75
0
1
Expresión Artística
66
29
30

2º Curso

Fisica Aplicada á Enxeñaría
75
9
6
Enxeñaría de Materiais
53
16
34
Estatística
68
0
5
Sistemas Mecánicos
62
16
9
Expresión Gráfica Aplicada
78
10
7
Deseño Asistido por Ordenador
75
2
10
Proxectos de Deseño I
86
6
19
Proxectos de Deseño II
87
6
22
Historia do Deseño
57
18
16
Técnicas da Expresión Artística Aplicada
73
6
7

3º Curso

Teoría de Máquinas
60
5
9
Procesos Industriais
58
0
2
Análise Asistida por Ordenador
68
1
2
Informática Avanzada e Integración do Deseño na Fabricación
24
0
1
Deseño e Produto
96
3
7
Proxectos de Deseño III
81
2
7
Deseño Industrial Actual
37
1
1
Obradoiro de Modelos e Prototipos e Proxectos Experimentais
22
0
0
Ergonomía e Deseño
33
0
1
Marketing
53
16
5
Aspectos Económicos e Empresariais do Deseño
57
6
4
Tecnoloxías da Información e a Comunicación I
56
14
3
Xestión da Innovación e do Deseño
23
0
0

4º Curso

Deseño e Procesado con Polímeros
53
1
1
Tecnoloxías de Desenvolvemento de Produto
56
2
4
Oficina Técnica
47
0
9
Reciclaxe e Medio Ambiente
13
0
0
Traballo Fin de Grao
39
0
52
Semiótica e Psicoloxía da Percepción
29
2
2
Administración e Organización Industrial
44
1
0
Normativa e Lexislación
48
3
2
Tecnoloxías da Información e a Comunicación II
15
2
3
Estética
54
0
2
Xestión da Calidade
4
0
0
Loxística Industrial
18
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos de Física
73
19
13
Fundamentos de Materiais para a Enxeñaría
69
29
16
Matemáticas I
50
46
16
Matemáticas II
39
71
29
Informática Básica
75
5
3
Expresión Gráfica
62
15
9
Deseño Básico
75
1
4
Metodoloxía do Deseño
76
11
18
Historia da Arte e do Deseño
77
0
1
Expresión Artística
51
37
22

2º Curso

Fisica Aplicada á Enxeñaría
66
16
6
Enxeñaría de Materiais
61
13
34
Estatística
73
3
2
Sistemas Mecánicos
77
14
12
Expresión Gráfica Aplicada
58
22
11
Deseño Asistido por Ordenador
71
2
13
Proxectos de Deseño I
48
33
12
Proxectos de Deseño II
59
20
30
Historia do Deseño
61
13
16
Técnicas da Expresión Artística Aplicada
61
12
7

3º Curso

Teoría de Máquinas
57
4
6
Procesos Industriais
54
0
3
Análise Asistida por Ordenador
63
14
6
Informática Avanzada e Integración do Deseño na Fabricación
28
0
3
Deseño e Produto
27
28
17
Proxectos de Deseño III
30
6
25
Deseño Industrial Actual
27
0
1
Obradoiro de Modelos e Prototipos e Proxectos Experimentais
16
2
3
Ergonomía e Deseño
31
0
3
Marketing
49
19
4
Aspectos Económicos e Empresariais do Deseño
52
4
3
Tecnoloxías da Información e a Comunicación I
51
4
4
Xestión da Innovación e do Deseño
20
0
0

4º Curso

Deseño e Procesado con Polímeros
54
0
1
Tecnoloxías de Desenvolvemento de Produto
45
1
1
Oficina Técnica
60
0
5
Reciclaxe e Medio Ambiente
12
0
2
Traballo Fin de Grao
30
2
43
Semiótica e Psicoloxía da Percepción
37
0
3
Administración e Organización Industrial
55
0
0
Normativa e Lexislación
59
1
3
Tecnoloxías da Información e a Comunicación II
21
1
0
Estética
61
0
2
Xestión da Calidade
6
0
0
Loxística Industrial
14
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos de Física
70
17
24
Fundamentos de Materiais para a Enxeñaría
75
19
33
Matemáticas I
50
44
12
Matemáticas II
44
49
38
Informática Básica
73
7
9
Expresión Gráfica
82
3
18
Deseño Básico
81
0
8
Metodoloxía do Deseño
72
21
16
Historia da Arte e do Deseño
81
0
2
Expresión Artística
61
26
17

2º Curso

Fisica Aplicada á Enxeñaría
50
9
9
Enxeñaría de Materiais
53
14
17
Estatística
67
1
3
Sistemas Mecánicos
61
15
16
Expresión Gráfica Aplicada
55
11
9
Deseño Asistido por Ordenador
54
7
13
Proxectos de Deseño I
56
8
15
Proxectos de Deseño II
41
16
28
Historia do Deseño
57
10
9
Técnicas da Expresión Artística Aplicada
63
4
12

3º Curso

Teoría de Máquinas
57
2
8
Procesos Industriais
64
0
3
Análise Asistida por Ordenador
51
5
14
Informática Avanzada e Integración do Deseño na Fabricación
30
0
1
Deseño e Produto
45
21
6
Proxectos de Deseño III
63
11
6
Deseño Industrial Actual
22
0
3
Obradoiro de Modelos e Prototipos e Proxectos Experimentais
35
0
0
Ergonomía e Deseño
23
0
1
Marketing
50
2
3
Aspectos Económicos e Empresariais do Deseño
53
3
2
Tecnoloxías da Información e a Comunicación I
60
4
5
Xestión da Innovación e do Deseño
17
0
0

4º Curso

Deseño e Procesado con Polímeros
59
0
1
Tecnoloxías de Desenvolvemento de Produto
58
0
2
Oficina Técnica
57
0
5
Reciclaxe e Medio Ambiente
29
0
1
Traballo Fin de Grao
39
0
30
Semiótica e Psicoloxía da Percepción
25
0
3
Administración e Organización Industrial
50
0
7
Normativa e Lexislación
50
0
1
Tecnoloxías da Información e a Comunicación II
10
0
0
Estética
45
0
4
Xestión da Calidade
8
0
0
Loxística Industrial
10
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Camper Van Excursionismo

Camper Van Excursionismo

Furgoneta oficina eléctrica & autónoma

Gama futurista de patíns en liña

Mobiliario de salón para o freelance internacional

Mobilidade do futuro e vehículo autónomo

Mobilidade do futuro e vehículo autónomo

Mobilidade para o Futuro Coche Autónomo

Mobilidade para o Futuro e Coche Autónomo

Novo concepto de embarcación de recreo para aluguer vacacional.

Novo concepto de Food truck autónomo

Novos conceptos de calzado reciclado

Novos conceptos de construción sustentable prefabricada

Novos conceptos de cuarto de baño para a vivienda do 2030

Novos conceptos de establo para cabalos

Novos conceptos de mobilidade aérea urbana para o ano 2030

Novos conceptos de mobilidade compartida para viaxes itinerantes:Route experience.

Novos conceptos de mobilidade compartida, Car Sharing, para o ano 2025

Novos conceptos de mobilidade e carsharing para festivais de música

Novos conceptos de mobilidade para o uso cotián en Smart Cities

Novos conceptos de mobilidade para turismo de fin de semana

Novos conceptos de mobilidade Sport Familiar

Novos conceptos de mobilidade urbana compartida: “compartindo eventos”

Novos conceptos de mobilidade urbana e carsharing

Novos conceptos de mobilidade urbana e carsharing. Deseño e o coche compartido - SEAT TRAZO.

Novos conceptos de mobilidade urbana e carsharing. Vehículo autónomo interactivo.

Novos conceptos de mobilidade urbana para ocio e restauración

Novos conceptos de módulo exterior ampliable.

Novos conceptos de motocicleta xiroscópica para o 2025

Novos conceptos de motocicletas adaptables para a mobilidade individual e colectiva na perspectiva do ano 2025

Novos conceptos de movilidade futura e coche autónomo para o ano 2025-Seat Celanova

Novos conceptos de Pop Up destinada a alimentación complementaria

Novos conceptos de tractocamión semiautónomo para o transporte de mercadorías a larga distancia

Novos conceptos de vehículo eléctrico e semiautónomo: O Todoterreno

Novos conceptos de vehículo para o cidadán do 2030

Novos conceptos de vehículo para o cidadán do 2030

Novos Conceptos Mobilidade Urbana: Bicicleta eléctrica

Vehículo asistente para o comercio electrónico

Vehículo para un aprendizaxe lúdico de iniciación a conducción interactiva e autónoma.

Condución eléctrica autónoma e manual

Condución eléctrica, manual e autónoma

Mascota interactiva para o aprendizaxe de idiomas

Mobilidade do futuro&coche autónomo. Vehículo para mobilidade urbana 2025

Mobilidade futura e automóbil autónomo para o 2025. Seat Civigant

Mobilidade Futura e Automóbiles Autónomos. Coche para unha Smart City

Mobilidade futura e coche autónomo, concepto de coche familiar

Mobilidade futura e coche autónomo. Concepto de coche para CEO

Mobilidade futura e coches autónomos

Mobilidade futuro e vehículo autónomo

Movilidade Futura e Vehículo Autónomo. Concepto de vehículo familiar

Movilidade Futura e Vehículo autónomo. Vehículo de empresa compartido

Novo concepto de "Muscle car"

Novo concepto de colmea urban

Novos conceptos de automóbil eléctrico de condución autónoma e manual.

Novos Conceptos de Embarcación de Lecer - FLYSUN 43

Novos conceptos de embarcacións de recreo de tamaño medio

Novos conceptos de mobiliario para parque canino na zona de Ferrol

Novos conceptos de mobilidade baseado na motocicleta

Novos conceptos de mobilidade e vehículo autónomo 2025. Seat Arahal

Novos conceptos de vehículo anfibio para salvamento en praia-'CAPSA'

Novos conceptos de vehículo turismo urbano

Novos conceptos de vehículo turístico urbano

Novos conceptos para local de restauración

Pop-up fashion truck. Novo concepto de furgoneta transformable en tenda

SEAT eléctrico autónomo e de condución manual: Novos conceptos de vehículo utilitario deportivo

SEAT LENYO. Novos conceptos de mobilidade para o 2025. Futura mobilidade & Coche autónomo ou manual

Seat Myway. Mobilidade futura automóbil autónomo

Tourist concept car 2035. Novos conceptos de vehículo autónomo e urbán orientado a turistas para o ano 2035

Vehículo eléctrico, autónomo e condución manual, cidade e natureza

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 70
Segundo ciclo 70