Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

2019/2020 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Yáñez Casal, Armando José
Presidente
Bouza Fernández, María Sonia
Vicepresidente
Ríos Prado, Rosa
Secretario/a
García del Valle, Alejandro
Vogal PDI
Antón Nacimiento, José Augusto
Vogal PDI
Picos Pérez, Noemí
Vogal Estudante
Regueira Guntín, Beatriz
Vogal PAS
Cardenal Carro, Jesús
Vogal Coordinador de Título
Míguez González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Carral Couce, Luís Manuel
Vogal Coordinador de Título
González Castro, Manuel Jesús
Vogal Coordinador de Título
Camba Fabal, Carolina
Vogal Coordinador de Título
López Beceiro, Jorge José
Vogal Coordinador de Título
Díaz Valerio, Alma María
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 141
Homes 2018/2019 99
Mulleres 2018/2019 42
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 7.731
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 5.535
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.200
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 996
% créditos repetidos 2018/2019 28,41
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 54,83

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 702
Homes 2018/2019 539
Mulleres 2018/2019 163
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 36.540
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 26.230
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.066
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 4.239
% créditos repetidos 2018/2019 28,2
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,05

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 149
Homes 2017/2018 102
Mulleres 2017/2018 47
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 8.249
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 5.261
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.824
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 1.164
% créditos repetidos 2017/2018 36,22
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 55,36
Taxa de evaluación 2017/2018 75,2
Taxa de éxito 2017/2018 78,14
Taxa de rendemento 2017/2018 58,76
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 84,37
Taxa de graduación 2013/2014 24,62
Taxa de abandono 2015/2016 4,44

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 601
Homes 2017/2018 458
Mulleres 2017/2018 143
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 31.290
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 21.630
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 5.875
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.789
% créditos repetidos 2017/2018 30,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 52,06
Taxa de evaluación 2017/2018 71,76
Taxa de éxito 2017/2018 79,77
Taxa de rendemento 2017/2018 57,24

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 173
Homes 2016/2017 126
Mulleres 2016/2017 47
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 9.926
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 7.262
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 1.764
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 900
% créditos repetidos 2016/2017 26,84
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,37
Taxa de evaluación 2016/2017 75,58
Taxa de éxito 2016/2017 72,63
Taxa de rendemento 2016/2017 54,89
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 90,67
Taxa de graduación 2012/2013 19,51
Taxa de abandono 2014/2015 6,56

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 596
Homes 2016/2017 467
Mulleres 2016/2017 129
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 32.130
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 22.860
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.462
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.808
% créditos repetidos 2016/2017 28,86
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,9
Taxa de evaluación 2016/2017 73,49
Taxa de éxito 2016/2017 76,19
Taxa de rendemento 2016/2017 55,99

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
21
18
13
Expresión Gráfica
17
14
3
Física I
22
9
39
Informática
29
11
13
Química
16
18
14
Álxebra
15
6
12
Ciencia dos Materiais
26
8
19
Estatística
13
7
18
Física II
15
17
27
Xestión Empresarial
14
6
10

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
24
3
2
Fundamentos da Electricidade
20
7
6
Resistencia dos Materiais
13
19
5
Termodinámica
25
3
2
Fundamentos de Automática
14
10
18
Fundamentos de Electrónica
22
4
6
Enxeñaría Medioambiental
18
8
5
Mecánica de Fluídos
30
7
13
Teoría de Máquinas
18
9
27
Campos e Ondas
18
5
17

3º Curso

Calor e Frío Industrial/Refrig
18
2
2
Tecnoloxías da Fabricación
22
1
0
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
18
2
6
Organización de Empresas
18
7
5
Electrónica de Potencia
21
2
4
Enerxías Renovables
25
4
2
Máquinas Eléctricas
18
7
8
Tecnoloxía Química
26
0
1
Centrais Enerxéticas
17
0
3
Análise e Deseño de Estruturas e Construcións Industriais
17
4
2

4º Curso

Xestión de Proxectos
23
1
2
Enxeñaría do Gas
15
0
1
Métodos Numéricos
21
0
1
Planificación Enerxética
23
0
0
Enxeñaría da Reacción Química
21
6
0
Tecnoloxía Nuclear
20
0
0
Recipientes e Conducións a Presión
20
0
0
Tecnoloxía de Materiais Compostos
9
0
0
Tecnoloxía dos Materiais non Metálicos
4
0
0
Simulación de Procesos Industriais e Optimización
5
0
0
Aplicacións Industriais do Láser
4
0
0
Deseño e Construción de Complexos Industriais e Empresariais
7
0
0
Traballo Fin de Grao
20
0
17
Prácticas en Empresa
8
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
20
38
11
Expresión Gráfica
22
18
10
Física I
20
32
36
Informática
19
26
28
Química
13
33
13
Álxebra
22
18
13
Ciencia dos Materiais
26
14
36
Estatística
31
10
24
Física II
18
28
28
Xestión Empresarial
27
13
7

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
25
3
4
Fundamentos da Electricidade
26
5
5
Resistencia dos Materiais
18
14
8
Termodinámica
23
2
5
Fundamentos de Automática
10
8
16
Fundamentos de Electrónica
15
5
5
Enxeñaría Medioambiental
25
6
2
Mecánica de Fluídos
16
16
23
Teoría de Máquinas
12
12
24
Campos e Ondas
16
6
18

3º Curso

Calor e Frío Industrial/Refrig
22
0
2
Tecnoloxías da Fabricación
29
0
0
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
24
4
5
Organización de Empresas
23
2
11
Electrónica de Potencia
26
4
5
Enerxías Renovables
21
5
8
Máquinas Eléctricas
20
4
9
Tecnoloxía Química
22
2
3
Centrais Enerxéticas
27
2
2
Análise e Deseño de Estruturas e Construcións Industriais
33
4
3

4º Curso

Xestión de Proxectos
25
1
1
Enxeñaría do Gas
22
0
1
Métodos Numéricos
24
3
1
Planificación Enerxética
21
0
3
Enxeñaría da Reacción Química
28
2
2
Tecnoloxía Nuclear
22
0
0
Mecánica da Fractura
4
0
0
Recipientes e Conducións a Presión
16
0
0
Tecnoloxía dos Combustibles
4
3
0
Tecnoloxía de Materiais Compostos
2
0
0
Tecnoloxía dos Materiais non Metálicos
4
0
0
Simulación de Procesos Industriais e Optimización
19
0
0
Aplicacións Industriais do Láser
9
0
0
Deseño e Construción de Complexos Industriais e Empresariais
12
0
0
Traballo Fin de Grao
22
0
16
Prácticas en Empresa
10
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
15
31
9
Expresión Gráfica
28
8
8
Física I
19
18
45
Informática
22
25
21
Química
32
18
12
Álxebra
23
10
14
Ciencia dos Materiais
24
17
38
Estatística
10
19
21
Física II
15
16
33
Xestión Empresarial
24
7
10

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
32
4
4
Fundamentos da Electricidade
29
14
7
Resistencia dos Materiais
33
8
13
Termodinámica
29
3
4
Fundamentos de Automática
42
4
12
Fundamentos de Electrónica
36
3
7
Enxeñaría Medioambiental
33
3
5
Mecánica de Fluídos
20
10
17
Teoría de Máquinas
23
10
14
Campos e Ondas
24
2
13

3º Curso

Calor e Frío Industrial/Refrig
34
2
2
Tecnoloxías da Fabricación
22
0
0
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
30
4
7
Organización de Empresas
22
4
3
Electrónica de Potencia
25
5
6
Enerxías Renovables
30
0
11
Máquinas Eléctricas
31
4
5
Tecnoloxía Química
25
3
5
Centrais Enerxéticas
33
0
2
Análise e Deseño de Estruturas e Construcións Industriais
19
11
2

4º Curso

Xestión de Proxectos
16
0
2
Enxeñaría do Gas
14
0
0
Métodos Numéricos
20
1
2
Planificación Enerxética
15
0
1
Enxeñaría da Reacción Química
17
1
3
Tecnoloxía Nuclear
17
0
0
Mecánica da Fractura
3
0
0
Recipientes e Conducións a Presión
6
0
1
Tecnoloxía dos Combustibles
4
0
0
Tecnoloxía de Materiais Compostos
4
0
0
Tecnoloxía dos Materiais Metálicos
2
0
0
Tecnoloxía dos Materiais non Metálicos
6
0
0
Tecnoloxía do Procesado de Materiais
Simulación de Procesos Industriais e Optimización
5
0
0
Aplicacións Industriais do Láser
3
0
0
Deseño e Construción de Complexos Industriais e Empresariais
11
0
0
Traballo Fin de Grao
18
0
10
Prácticas en Empresa
15
0
1

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Análise de multiplicadoras utilizadas en aeroturbinas

Automatización de mecanismo para o movemento de moble alto

Biogás e biometano como vectores enerxéticos

Comparativa da viabilidade dun parque eólico mariño en Cantabria considerando plataformas flotantes de aceiro e plataformas de formigón

Curado de termoestables mediante corrente eléctrica

Desenvolvemento de librerías de control para aplicacións de coordinación en robótica colectiva

Deseño e cálculo da estrutura dun edificio educativo en El Abra Cochabamba (Bolivia)

Deseño e cálculo das instalacións dun edificio de vivendas con garaxe en planta soto

Enxeñaría e deseño mecánico de quentadores de motor diésel para planta de coxeración

Estudo de propiedades mecanodinámicas de siliconas

Estudo de viabilidade comparativa dun parque de enerxía eólica mariña e un parque de enerxía undimotriz en Galicia

Estudo de viabilidade dunha planta de procesado de aletas de tiburón en Galicia

Regulación dos servizos prestados polas plantas de regasificación

Traballo de nave industrial para almacén de fariñas e produtos conxelados

Utilización do gas natural como carburante no transporte marítimo

Viabilidade económica dunha instalación solar nun hotel de duas estrelas

Viabilidade e comparación de alternativas para o bombeo de agua nas rexión do Golfo de Fonseca (Honduras). Variador de velocidade conectado a red frente a instalación fotovoltaico

Cálculo e deseño de instalacións para unha vivenda unifamiliar mediante uso de enerxías alternativas

Control de xestión enerxética e de seguridade dunha vivenda

Deseño e instalacións dunha nave para almecén de equipos radioactivos e uso administrativo

Deseño enxeñaril e mecánico de intercambiadores de calor en planta de produción de potencia ORC

Deseño enxeñeril e mecánico de intercambiador de calor aéreo para arrefriamento de 220 ton/h de auga

Estudo de cavitación en válvulas de control.

Estudo de viabilidade dun parque de enerxía undimotriz en Galicia empregando convertidores Wave Dragon

Estudo e mellora da automatización mediante PLCs de guindastres cegoña.

Evaluación de surfactantes na preparación de resinas fenólicas

Extensión do brazo do robot humanoide Poppy

Mellora da resposta fronte ao desgaste dos aceiros empregados na fabricación das matrices de extrusión de aluminio

Mellora do modelo de simulación dunha plataforma robótica móbil controlada mediante Smartphone

Metodoloxía basada na simulación de eventos discretos para a xestión de riscos nunha liña de fabricación continua

Modelo integrado de dimensionamento e avaliación da sostenibilidade de pilares de formigón armado

Optimización da sotenibilidade da estructura dunha plataforma de proceso de formigón armado

Optimización da taxa de produción dun proceso de fabricación dunha empresa madeireira mediante simulación de eventos discretos

Proxecto dunha nave de almacenaxe con estrutura metálica e dinteis en celosía, e análise comparativo da súa sustentabilidade

Texturizado de biomateriais con láser de femtosegundo de alta frecuencia para mellorar a adhesión celular

Viabilidade dun parque eólico mariño con plataformas de tipo SPAR en Asturias

Viabilidade dun parque eólico mariño en Cantabria considerando plataformas flotantes de tipo semisumerxible

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 60