Grao en Enxeñaría Mecánica

2019/2020 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Yáñez Casal, Armando José
Presidente
Bouza Fernández, María Sonia
Vicepresidente
Ríos Prado, Rosa
Secretario/a
García del Valle, Alejandro
Vogal PDI
Antón Nacimiento, José Augusto
Vogal PDI
Picos Pérez, Noemí
Vogal Estudante
Regueira Guntín, Beatriz
Vogal PAS
Cardenal Carro, Jesús
Vogal Coordinador de Título
Míguez González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Carral Couce, Luís Manuel
Vogal Coordinador de Título
González Castro, Manuel Jesús
Vogal Coordinador de Título
Camba Fabal, Carolina
Vogal Coordinador de Título
López Beceiro, Jorge José
Vogal Coordinador de Título
Díaz Valerio, Alma María
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 190
Homes 2018/2019 164
Mulleres 2018/2019 26
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 10.320
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 6.632
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 2.490
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.200
% créditos repetidos 2018/2019 35,75
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 54,32

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 693
Homes 2018/2019 531
Mulleres 2018/2019 162
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 35.960
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 25.910
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 5.984
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 4.067
% créditos repetidos 2018/2019 27,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 51,89

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 177
Homes 2017/2018 148
Mulleres 2017/2018 29
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 9.798
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 6.480
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 2.064
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 1.254
% créditos repetidos 2017/2018 33,86
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 55,36
Taxa de evaluación 2017/2018 65,6
Taxa de éxito 2017/2018 72,37
Taxa de rendemento 2017/2018 47,47
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 72,27
Taxa de graduación 2013/2014 19,23
Taxa de abandono 2015/2016 12,24

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 601
Homes 2017/2018 458
Mulleres 2017/2018 143
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 31.290
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 21.630
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 5.875
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.789
% créditos repetidos 2017/2018 30,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 52,06
Taxa de evaluación 2017/2018 71,76
Taxa de éxito 2017/2018 79,77
Taxa de rendemento 2017/2018 57,24

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 172
Homes 2016/2017 147
Mulleres 2016/2017 25
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 9.987
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 6.575
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 2.364
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.049
% créditos repetidos 2016/2017 34,17
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 58,06
Taxa de evaluación 2016/2017 71,19
Taxa de éxito 2016/2017 67,55
Taxa de rendemento 2016/2017 48,09
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 79,38
Taxa de graduación 2012/2013 12,07
Taxa de abandono 2014/2015 16

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 596
Homes 2016/2017 467
Mulleres 2016/2017 129
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 32.130
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 22.860
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.462
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.808
% créditos repetidos 2016/2017 28,86
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,9
Taxa de evaluación 2016/2017 73,49
Taxa de éxito 2016/2017 76,19
Taxa de rendemento 2016/2017 55,99

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
21
32
29
Expresión Gráfica
33
23
6
Física I
21
14
64
Informática
30
19
30
Química
25
24
29
Álxebra
30
7
25
Ciencia dos Materiais
34
8
40
Estatística
25
10
34
Física II
18
20
50
Xestión Empresarial
25
13
15

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
14
2
8
Fundamentos da Electricidade
19
7
6
Resistencia dos Materiais
8
20
10
Termodinámica
17
0
5
Fundamentos de Automática
13
14
21
Fundamentos de Electrónica
24
4
9
Enxeñaría Medioambiental
20
5
7
Mecánica de Fluídos
26
10
21
Teoría de Máquinas
13
14
24
Mecánica
6
6
28

3º Curso

Calor e Frio Industrial/Refrix
9
0
5
Estruturas
17
9
8
Tecnoloxías da Fabricación
14
6
0
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
12
5
11
Organización de Empresas
12
5
9
Resistencia de Materiais II
19
9
10
Tecnoloxía de Máquinas
21
3
6
Metroloxía e Control da Calidade
12
0
3
Deseño e Análise Asistido por Ordenador
20
1
0
Construcións Industriais I
20
1
1

4º Curso

Xestión de Proxectos
19
3
1
Elementos de Máquinas
10
0
0
Enxeñaría dos Materiais
18
0
3
Instalacións Industriais
Estruturas Metálicas
11
0
0
Estruturas II
12
0
0
Estruturas de Formigón
Enxeñaría de Vehículos
14
0
1
Hidráulica e Pneumática
16
0
0
Vibracións
7
0
0
Comportamento en Servizo
8
0
0
Mantemento
11
0
1
Construcións Industriais II
13
0
0
Soldadura
9
0
0
Actuadores e Sensores
16
0
0
Fiabilidade Estatística e Métodos Numéricos
5
0
1
Prácticas en Empresa
13
0
0
Traballo Fin de Grao
18
0
20

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
17
47
17
Expresión Gráfica
18
26
14
Física I
11
35
50
Informática
19
25
34
Química
15
40
25
Álxebra
15
15
31
Ciencia dos Materiais
27
17
46
Estatística
34
9
36
Física II
8
28
39
Xestión Empresarial
29
14
18

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
23
3
5
Fundamentos da Electricidade
21
5
1
Resistencia dos Materiais
18
7
11
Termodinámica
29
0
3
Fundamentos de Automática
16
8
17
Fundamentos de Electrónica
16
2
11
Enxeñaría Medioambiental
15
6
7
Mecánica de Fluídos
18
19
18
Teoría de Máquinas
11
16
15
Mecánica
21
11
12

3º Curso

Calor e Frio Industrial/Refrix
30
1
2
Estruturas
16
14
6
Tecnoloxías da Fabricación
18
1
1
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
20
7
7
Organización de Empresas
23
4
3
Resistencia de Materiais II
19
14
9
Tecnoloxía de Máquinas
18
4
10
Metroloxía e Control da Calidade
18
0
1
Deseño e Análise Asistido por Ordenador
26
0
1
Construcións Industriais I
20
1
1

4º Curso

Xestión de Proxectos
23
1
2
Elementos de Máquinas
16
2
1
Enxeñaría dos Materiais
14
2
0
Instalacións Industriais
4
0
0
Estruturas Metálicas
4
1
0
Estruturas II
16
0
0
Enxeñaría de Vehículos
18
0
0
Hidráulica e Pneumática
19
0
0
Vibracións
10
0
1
Comportamento en Servizo
11
0
0
Mantemento
16
0
0
Construcións Industriais II
8
0
0
Soldadura
3
0
1
Actuadores e Sensores
13
0
0
Fiabilidade Estatística e Métodos Numéricos
8
0
0
Prácticas en Empresa
19
0
1
Traballo Fin de Grao
16
0
11

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
17
35
17
Expresión Gráfica
32
14
8
Física I
16
28
44
Informática
28
25
25
Química
21
26
26
Álxebra
30
12
13
Ciencia dos Materiais
19
12
52
Estatística
12
26
25
Física II
16
16
37
Xestión Empresarial
27
16
10

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
15
3
7
Fundamentos da Electricidade
12
8
4
Resistencia dos Materiais
16
5
13
Termodinámica
16
10
5
Fundamentos de Automática
22
8
18
Fundamentos de Electrónica
17
3
6
Enxeñaría Medioambiental
16
1
4
Mecánica de Fluídos
14
17
19
Teoría de Máquinas
20
8
16
Mecánica
23
16
11

3º Curso

Calor e Frio Industrial/Refrix
27
8
4
Estruturas
16
4
8
Tecnoloxías da Fabricación
23
3
4
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
33
9
6
Organización de Empresas
17
8
11
Resistencia de Materiais II
17
9
13
Tecnoloxía de Máquinas
16
6
7
Metroloxía e Control da Calidade
30
5
3
Deseño e Análise Asistido por Ordenador
22
3
0
Construcións Industriais I
22
2
0

4º Curso

Xestión de Proxectos
22
6
2
Elementos de Máquinas
8
2
1
Enxeñaría dos Materiais
27
1
1
Instalacións Industriais
3
0
2
Estruturas Metálicas
3
0
0
Estruturas II
12
0
1
Estruturas de Formigón
2
0
0
Enxeñaría de Vehículos
26
0
0
Hidráulica e Pneumática
21
0
0
Vibracións
13
1
1
Comportamento en Servizo
11
0
1
Mantemento
10
0
2
Construcións Industriais II
19
0
0
Soldadura
Actuadores e Sensores
20
0
0
Fiabilidade Estatística e Métodos Numéricos
10
0
0
Prácticas en Empresa
18
0
2
Traballo Fin de Grao
26
0
4

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Análise por elementos finitos de elementos estruturais de formigón armado

Avaliación de métodos de co-simulación para sistemas con compoñentes mecánicos

Cálculo de instalacións de salubridade e contraincendios para un centro de tratamento de vehículos ao final da súa vida útil

Deseño do sistema de acondicionamento de aire en piscina cuberta

Deseño dun Taller Multimarca para Reparación de Autocares e Camións (IE e CI)

Deseño dun taller multimarca para reparación de vehículos automóbiles

Deseño dunha lavandería de autoservizo en zona urbana residencial

Deseño e Cálculo das Instalacións dunha Académica de Baile

Deseño e desenvolvemento dun sistema de manipulación mecánico-fluídico para o empaquetado industrial de botellas

Deseño enxeñeril e mecánico dun recuperador de calor no proceso de pasteurización de lácteos

Diseño inxenieril dunha planta de frío no proceso da elaboración da cervexa

Edificio Industrial para Taller de Calderería para Diversas Fabricacións (CyE)

Modelización Mecánica de Vehículo Submarino Híbrido ROV/AUV

Planta de potencia ORC con fonte de enerxía renovable.

Proxecto de instalación eléctrica e de contraincendios para a actividade industrial de fabricación de pezas mecanizadas no polígono de Vilar do Colo

Sistema inalámbrico para a medición de esforzos de contacto en muletas

Análise avanzada do comportamento estrutural da unión viga-pilar mediante elementos finitos.

Cálculo da estrutura metálica, cuberta e cerramentos para un centro de tratamento de vehículos ao final da súa vida

Caracterización de propiedades mecánicas de paneis sandwich de polietileno e escuma de polietileno/poliuretano

Deseño de instalacións para unha clínica odontolóxica nun baixo situado en Tras do Cádavo en Fene

Deseño de sistema de almacenamento extraíble para barras de aceiro.

Deseño dun proceso de fundición de aliaxes de aluminio

Deseño e desenvolvemento do sistema de control e supervisión dunha instalación de produción de formigón

Determinación das propiedades tribolóxicas do aceiro inoxidable dúplex1.4462: comparación con aceros inoxidables austenítico AISI 304L e ferrítico AISI 410S.

Estudos de sustentabilidade dunha estrutura deseñada para deconstrución.

Influencia do tratamento térmico de revenido na resistencia ao desgaste do aceiro inoxidable martensítico AISI 431.

Modelización e simulación dun cambio de buxa mediante técnicas dinámicas multicorpo con contacto.

Modelización tridimensional do impacto dun vehículo contra unha columna de parking

Proceso de nitrocarburación líquida de aceiros

Proxecto de instalación contraincendios e renovación de aire dun edificio industrial para almacenamento e distribución de bebidas

Simulación dun proceso industrial para a incorporación de robots.

Traballo de deseño e actividade dun centro de tratamento de vehículos ao final da súa vida útil.

Traballo de deseño e actividade dun taller mecánico nun polígono industrial.

Traballo de nave industrial para almacén de productos de ferretería e distribución ó pormaior

Traballo dunha nave industrial para almacén de fariña e produtos conxelados.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 48