Grao en Enxeñaría Informática

2019/2020 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Este estudo impártese nun centro que ten certificada a implantación do seu SGIC.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Pedreira Fernández, Óscar
Presidente
Ortega Hortas, Marcos
Secretario/a
Vázquez Regueiro, Carlos
Vogal PDI
Pérez Sánchez, Beatriz
Vogal PDI
Rodríguez Yáñez, Santiago
Vogal PDI
Francisco Fernández, Mario
Vogal PDI
González Gómez, Patricia
Vogal PDI
Cubilla Currás, Matías
Vogal Estudante
Ramil Díaz, Juan
Vogal Estudante
Ribao Álvarez, María Cristina
Vogal PAS
Bello Neira, María Pilar
Administrador/a do centro
Hervella Nieto, Luís María
Presidente
González Gómez, Patricia
Vicepresidente
Ortega Hortas, Marcos
Secretario/a
Rabuñal Dopico, Juan Ramón
Vogal PDI
Valderruten Vidal, Alberto
Vogal PDI
Rivera Dourado, Martiño
Vogal Estudante
Hermida Carrera, Diego
Vogal Estudante
Rodríguez Facal, María Teresa
Vogal PAS
García Filgueira, Ana María
Vogal PAS
Vilar Fernández, José Antonio
Vogal Coordinador de Título
Vázquez Naya, José Manuel
Vogal Coordinador de Título
Arregui Álvarez, Iñigo
Vogal Coordinador de Título
Pereira Loureiro, Javier
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 1.235
Homes 2018/2019 1.071
Mulleres 2018/2019 164
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 65.060
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 46.440
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 11.290
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 7.338
% créditos repetidos 2018/2019 28,62
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,68

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 1.429
Homes 2018/2019 1.212
Mulleres 2018/2019 217
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 72.990
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 53.620
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 11.800
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 7.572
% créditos repetidos 2018/2019 26,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 51,08

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 1.160
Homes 2017/2018 1.004
Mulleres 2017/2018 156
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 62.600
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 44.230
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 10.940
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 7.428
% créditos repetidos 2017/2018 29,34
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 53,96
Taxa de evaluación 2017/2018 80,67
Taxa de éxito 2017/2018 77
Taxa de rendemento 2017/2018 62,11
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 76,6
Taxa de graduación 2013/2014 17,49
Taxa de abandono 2015/2016 13,73

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 1.323
Homes 2017/2018 1.132
Mulleres 2017/2018 191
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 69.150
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 49.970
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 11.560
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 7.624
% créditos repetidos 2017/2018 27,74
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 52,27
Taxa de evaluación 2017/2018 80,91
Taxa de éxito 2017/2018 78,8
Taxa de rendemento 2017/2018 63,75

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 1.108
Homes 2016/2017 964
Mulleres 2016/2017 144
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 61.100
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 42.400
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 11.140
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 7.560
% créditos repetidos 2016/2017 30,61
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 55,15
Taxa de evaluación 2016/2017 77,42
Taxa de éxito 2016/2017 75,42
Taxa de rendemento 2016/2017 58,39
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 79,04
Taxa de graduación 2012/2013 17,33
Taxa de abandono 2014/2015 12,2

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 1.247
Homes 2016/2017 1.075
Mulleres 2016/2017 172
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 66.390
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 47.070
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 11.460
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 7.860
% créditos repetidos 2016/2017 29,1
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,24
Taxa de evaluación 2016/2017 77,21
Taxa de éxito 2016/2017 76,66
Taxa de rendemento 2016/2017 59,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Programación I
204
63
21
Informática Básica
189
76
8
Cálculo
192
129
84
Matemática Discreta
179
123
30
Tecnoloxía Electrónica
173
142
203
Programación II
178
91
95
Fundamentos dos Computadores
225
49
142
Estatística
186
84
48
Administración e Xestión de Organizacións
219
66
33
Álxebra
174
122
98

2º Curso

Algoritmos
159
40
46
Estrutura de Computadores
125
107
75
Bases de Datos
160
84
43
Paradigmas de Programación
254
23
47
Deseño Software
184
91
83
Sistemas Operativos
179
39
69
Redes
178
31
44
Concorrencia e Paralelismo
140
68
136
Proceso Software
180
42
22
Sistemas Intelixentes
173
56
37

3º Curso

Xestión de Proxectos
157
53
23
Interfaces Persoa Máquina
147
10
52
Internet e Sistemas Distribuídos
158
54
18
Lexislación e Seguridade Informática
161
29
21
Xestión de Infraestruturas
154
43
25
Arquitectura do Software
33
1
14
Enxeñaría de Requisitos
25
0
2
Aseguramento da Calidade
31
10
8
Bases de Datos Avanzadas
27
20
18
Programación Avanzada
31
4
9
Codeseño Hardware/Software
5
0
0
Dispositivos Hardware e Interfaces
20
0
0
Arquitectura de Computadores
9
2
3
Software de Comunicacións
16
3
3
Procesamento Dixital da Información
7
1
1
Representación do Coñecemento e Razoamento Automático
50
7
6
Desenvolvemento de Sistemas Intelixentes
47
10
3
Aprendizaxe Automática
52
5
3
Teoría da Computación
62
5
2
Recuperación de Información
53
6
6
Análise e Desenvolvemento dos Sistemas de Información
20
0
1
Xestión de Procesos de Negocio
36
0
3
Explotación de Almacéns de Datos
34
2
1
Calidade en Sistemas de Información
17
4
1
Modelado Avanzado de Información
12
0
1
Calidade na Xestión TIC
43
9
4
Administración de Sistemas Operativos
47
5
2
Administración de Redes
58
2
5
Programación Integrativa
48
8
6
Administración de Bases de Datos
37
21
11

4º Curso

Metodoloxías de Desenvolvemento
51
2
5
Marcos de Desenvolvemento
45
9
8
Validación e Verificación do Software
48
8
3
Ferramentas de Desenvolvemento
41
8
4
Métodos Estatísticos
3
0
0
Programación de Sistemas
20
0
2
Enxeñaría de Infraestruturas Informáticas
33
0
2
Sistemas Encaixados
22
2
3
Redes Móbiles e Sen Fíos
14
0
2
Contornos Inmersivos, Interactivos e de Entretemento
46
2
2
Métodos Numéricos para a Informática
13
3
8
Deseño das Linguaxes de Programación
45
5
9
Computación Gráfica e Visualización
50
7
4
Procesamento de Linguaxes
50
12
3
Visión Artificial
28
18
9
Integración de Datos
20
3
1
Sistemas de Información Empresarial
30
0
4
Sectores de Negocio
40
0
2
Arquitectura dos Sistemas de Información
6
2
5
Seguridade nos Sistemas Informáticos
41
5
0
Integración de Aplicacións
48
6
2
Servizos Multimedia
49
0
0
Deseño de Redes
42
2
2
Proxectos de Desenvolvemento Software
42
0
6
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría do Software
31
0
43
Administración de Infraestruturas Informáticas
7
1
1
Robótica
40
1
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría de Computadores
5
0
14
Traballo Fin de Grao. Mención en Computación
17
0
40
Planificación de Sistemas de Información
12
0
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Sistemas de Información
3
0
15
Administración de Infraestruturas e Sistemas Informáticos
41
0
1
Traballo Fin de Grao. Mención en Tecnoloxía da Información
44
0
44
Prácticas en Empresa
20
0
0
Prácticas en Empresa
33
0
0
Prácticas en Empresa
19
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Programación I
177
62
60
Informática Básica
163
77
31
Cálculo
193
120
131
Matemática Discreta
169
110
53
Tecnoloxía Electrónica
141
132
257
Programación II
192
63
150
Fundamentos dos Computadores
185
107
168
Estatística
185
79
65
Administración e Xestión de Organizacións
178
90
59
Álxebra
157
124
112

2º Curso

Algoritmos
195
42
40
Estrutura de Computadores
175
62
73
Bases de Datos
162
72
51
Paradigmas de Programación
171
73
68
Deseño Software
135
106
87
Sistemas Operativos
172
44
79
Redes
165
36
49
Concorrencia e Paralelismo
147
73
109
Proceso Software
153
55
30
Sistemas Intelixentes
161
51
35

3º Curso

Xestión de Proxectos
152
66
25
Interfaces Persoa Máquina
130
11
39
Internet e Sistemas Distribuídos
144
36
31
Lexislación e Seguridade Informática
158
31
17
Xestión de Infraestruturas
177
31
26
Arquitectura do Software
44
3
9
Enxeñaría de Requisitos
42
1
2
Aseguramento da Calidade
48
8
4
Bases de Datos Avanzadas
39
16
19
Programación Avanzada
38
7
9
Codeseño Hardware/Software
11
1
1
Dispositivos Hardware e Interfaces
23
0
0
Arquitectura de Computadores
14
3
3
Software de Comunicacións
28
1
7
Procesamento Dixital da Información
8
1
3
Representación do Coñecemento e Razoamento Automático
39
7
3
Desenvolvemento de Sistemas Intelixentes
43
9
2
Aprendizaxe Automática
42
7
3
Teoría da Computación
50
8
3
Recuperación de Información
42
8
11
Análise e Desenvolvemento dos Sistemas de Información
11
0
0
Xestión de Procesos de Negocio
25
1
2
Explotación de Almacéns de Datos
35
1
1
Calidade en Sistemas de Información
16
0
3
Modelado Avanzado de Información
10
0
1
Calidade na Xestión TIC
37
4
0
Administración de Sistemas Operativos
45
0
1
Administración de Redes
45
4
5
Programación Integrativa
51
7
14
Administración de Bases de Datos
35
20
6

4º Curso

Metodoloxías de Desenvolvemento
32
0
5
Marcos de Desenvolvemento
36
8
9
Validación e Verificación do Software
29
6
9
Ferramentas de Desenvolvemento
24
9
3
Métodos Estatísticos
7
3
2
Programación de Sistemas
13
1
2
Enxeñaría de Infraestruturas Informáticas
35
4
1
Sistemas Encaixados
18
0
4
Redes Móbiles e Sen Fíos
7
2
0
Contornos Inmersivos, Interactivos e de Entretemento
30
0
2
Métodos Numéricos para a Informática
4
1
1
Deseño das Linguaxes de Programación
27
5
6
Computación Gráfica e Visualización
31
7
4
Procesamento de Linguaxes
36
2
6
Visión Artificial
19
8
7
Integración de Datos
19
1
1
Sistemas de Información Empresarial
21
0
3
Sectores de Negocio
26
0
3
Arquitectura dos Sistemas de Información
8
1
1
Seguridade nos Sistemas Informáticos
51
1
0
Integración de Aplicacións
39
4
9
Servizos Multimedia
58
1
1
Deseño de Redes
47
0
4
Proxectos de Desenvolvemento Software
37
1
3
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría do Software
29
0
38
Administración de Infraestruturas Informáticas
14
0
1
Robótica
19
1
1
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría de Computadores
4
0
9
Traballo Fin de Grao. Mención en Computación
19
0
20
Planificación de Sistemas de Información
7
0
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Sistemas de Información
3
0
9
Administración de Infraestruturas e Sistemas Informáticos
44
2
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Tecnoloxía da Información
26
0
49
Prácticas en Empresa
18
0
0
Prácticas en Empresa
26
0
0
Prácticas en Empresa
18
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Programación I
212
81
58
Informática Básica
178
91
24
Cálculo
169
152
143
Matemática Discreta
196
103
54
Tecnoloxía Electrónica
187
119
268
Programación II
156
74
196
Fundamentos dos Computadores
185
67
243
Estatística
193
93
75
Administración e Xestión de Organizacións
207
87
72
Álxebra
189
101
141

2º Curso

Algoritmos
158
55
48
Estrutura de Computadores
156
61
69
Bases de Datos
151
46
45
Paradigmas de Programación
151
50
71
Deseño Software
131
91
76
Sistemas Operativos
155
55
68
Redes
159
20
43
Concorrencia e Paralelismo
114
87
78
Proceso Software
118
39
20
Sistemas Intelixentes
140
18
43

3º Curso

Xestión de Proxectos
106
72
18
Interfaces Persoa Máquina
152
4
24
Internet e Sistemas Distribuídos
117
41
26
Lexislación e Seguridade Informática
133
31
22
Xestión de Infraestruturas
140
28
59
Arquitectura do Software
28
2
6
Enxeñaría de Requisitos
30
0
0
Aseguramento da Calidade
31
9
3
Bases de Datos Avanzadas
26
15
7
Programación Avanzada
27
7
7
Codeseño Hardware/Software
11
1
1
Dispositivos Hardware e Interfaces
15
0
1
Arquitectura de Computadores
16
3
0
Software de Comunicacións
27
0
2
Procesamento Dixital da Información
11
0
3
Representación do Coñecemento e Razoamento Automático
20
2
6
Desenvolvemento de Sistemas Intelixentes
25
8
6
Aprendizaxe Automática
28
6
6
Teoría da Computación
40
3
6
Recuperación de Información
16
11
12
Análise e Desenvolvemento dos Sistemas de Información
9
0
2
Xestión de Procesos de Negocio
17
3
5
Explotación de Almacéns de Datos
27
1
1
Calidade en Sistemas de Información
10
0
1
Modelado Avanzado de Información
12
0
4
Calidade na Xestión TIC
55
0
0
Administración de Sistemas Operativos
54
1
1
Administración de Redes
54
5
1
Programación Integrativa
41
16
10
Administración de Bases de Datos
41
11
2

4º Curso

Metodoloxías de Desenvolvemento
31
4
2
Marcos de Desenvolvemento
34
9
6
Validación e Verificación do Software
32
7
4
Ferramentas de Desenvolvemento
36
1
0
Métodos Estatísticos
9
0
1
Programación de Sistemas
17
0
0
Enxeñaría de Infraestruturas Informáticas
23
2
0
Sistemas Encaixados
6
0
1
Redes Móbiles e Sen Fíos
6
0
0
Contornos Inmersivos, Interactivos e de Entretemento
25
0
2
Métodos Numéricos para a Informática
11
0
1
Deseño das Linguaxes de Programación
18
3
5
Computación Gráfica e Visualización
20
3
6
Procesamento de Linguaxes
26
3
7
Visión Artificial
21
8
3
Integración de Datos
11
1
0
Sistemas de Información Empresarial
21
0
1
Sectores de Negocio
28
0
1
Arquitectura dos Sistemas de Información
7
0
0
Seguridade nos Sistemas Informáticos
29
1
0
Integración de Aplicacións
27
5
5
Servizos Multimedia
46
0
1
Deseño de Redes
36
1
1
Proxectos de Desenvolvemento Software
37
0
1
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría do Software
28
0
28
Administración de Infraestruturas Informáticas
8
0
0
Robótica
15
1
1
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría de Computadores
7
0
6
Traballo Fin de Grao. Mención en Computación
18
0
18
Planificación de Sistemas de Información
11
0
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Sistemas de Información
7
0
5
Administración de Infraestruturas e Sistemas Informáticos
40
0
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Tecnoloxía da Información
19
0
31
Prácticas en Empresa
15
0
0
Prácticas en Empresa
30
0
1
Prácticas en Empresa
14
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

ADVu: sistema de anuncios distribuído para Unity3D en tempo real

Análise de vulnerabilidades en activos de rede e desenvolvemento dun entorno gráfico de xestión e inventario de infraestrutura e auditoría con nipper-ng.

Análise e estudo comparativo da aleatoriedade na disposición do espazo de direccións en Windows 10 e Ubuntu 18.04 LTS

Análise, deseño e implementación dunha ferramenta para a implantación de rúbricas de avaliación

Aplicación de asistencia á oftamoloxía para o axuste de lentes de contacto a medida en córneas irregulares

Aplicación de avisos e recomendacións de saúde a través de pulseiras intelixentes

Aplicación GPS para dispositivos móbiles nun sistema de realidade aumentada

Aplicación móbil Android para gravación, indexación e recuperación de documentos mediante voz utilizando técnicas de recuperación da información

Aplicación multiplataforma para xestionar finanzas personais e contas conxuntas

Aplicación turística para a localización e obtención de información de puntos de interese próximos

Aplicación web de carácter social para xestionar películas vistas cun sistema de recomendacións

Aplicación Web de Comercio Electrónico con Arquitectura baseada en Microservizos.

Aplicación web de creación e xestión dunha lingua artificial

Aplicación web dedicada á xestión de partituras e comunicación de eventos e anuncios musicais

Aplicación web para a administración de empregados, turnos de traballo e xestión de reservas de habitacións nunha casa rural

Aplicación Web para a automatización de procesos en áreas de vendas

Aplicación web para a configuración e comparación de prezos de ordenadores

Aplicación web para a xestión de formularios de programas de mobilidade ERASMUS

AppTaxi: aplicación Android para pedir un taxi

Aprendizaxe automática en contornas distribuídas: un demostrador para TensorFlow e Raspberry Pi

Auditoría e análise de xestión de riscos dunha fabrica de piensos e implantación dun plan de seguridade

Automatización de probas para Psicoloxía Clínica

Casco de realidade aumentada aplicado á Industria 4.0

Desenvolvemento de unha ferramenta para a exploración de topoloxías de rede baseada en datos OSPF

Desenvolvemento dun laboratorio portátil de espectroscopia de infravermello próximo

Desenvolvemento dun módulo de redescripción de modelos de utilidade a través de Deep Learning para a robótica cognitiva

Desenvolvemento dun sistema de Business Intelligence para axuda á toma de decisións sobre vendas e custos dunha empresa real

Desenvolvemento dun sistema de xestión, facturación e control de tarefas

Desenvolvemento dunha API para o intercambio electrónico de datos clínicos empleando o marco de estándares FHIR

Desenvolvemento dunha aplicación móbil para a xestión de mazos en xogos de cartas

Desenvolvemento dunha aplicación para a xestión de vendas e existencias dunha tenda de moda

Desenvolvemento dunha aplicación para decidir o receptor máis axeitado dun transplante de ril

Desenvolvemento dunha contorna de simulación de estratexias evolutivas para robótica colectiva

Desenvolvemento dunha ferramenta para o control de calidade de secuencias xenéticas en contornos BigData

Desenvolvemento dunha implementación paralela dun algoritmo para resolver sistemas de ecuacións tridiagonáis en tarxetas gráficas

Deseño e implementación de CityTrash, unha aplicación web para a xestión de residuos

Deseño e implementación dun módulo de personalización de produtos nunha tenda en liña

Deseño e implementación dunha aplicación para a organización e consulta de información sobre comic xaponés

Deseño e Implementación dunha Aplicación Web para a Xestión dun Equipo de Fútbol Afeccionado

Deseño e implementación dunha infraestrutura de rede programable

Ecosistema domótico baseado en ESP8266 con comunicación mediante MQTT

Estudio da tecnoloxía Blockchain e posibles aplicacións. BlockCert.: Unha aplicación de Autoridad Certificadora

Estudo comparativo de topoloxías de red neuronal recurrente para a predicción de consumo de auga e electricidade

Ferramenta de planificación e seguemento para entrenamento persoal en instalacións deportivas

Implantación dun Sistema de Xestión da Seguridade da Información nun Instituto de Educación Secundaria, seguindo a norma UNE-ISO/IEC 27001

Implementación de novas ferramentas de análise de datos para mellorar a seguridade no Centro de Supercomputación de Galicia

Implementación dunha Solución de Infraestrutura Hiperconverxente, VSAN, en Varios Centros de Datos

Implementación dunha transmisión de MIDI con GNU Radio

Intelixencia operacional: detección de inxeccións en servidores Apache con Zabbix e Elasticsearch

Localización en tiempo real de balizas a partir de rastreadores BLE usando RaspberryPi

Módulos avanzados para a mellora e diferenciación de tendas de comercio electrónico

Monitorización visual basada en Grafana de tráfico web e VoIP en tempo real usando xeración sintética de tráfico e emulación de rede

Monitorización visual basada en Grafana de tráfico web e VoIP en tempo real usando xeración sintética de tráfico e emulación de rede

Pasarela dun bus CAN ao ámbito IoT mediante o protocolo MQTT sobre unha placa baseada no Arduino.

Plataforma básica de 'crowdsourcing' para un podómetro Android

Plataforma integrada web e móbil para a resolución de sistemas de ecuacións lineais

Plataforma para a xestión de competicións autonómicas de remo

Play2Gether: plataforma colaborativa para a realización de eventos deportivos informais

Prescrición de tratamentos e seguimento do seu cumprimento mediante unha aplicación móbil Android

Resolución de programas Lóxicos Temporais con Planificadores IA

Simulación de redes de comunicacións vehiculares (VANETs) en OMNET++ VEINS

Sistema de adquisición de datos de salúde a partir de pulseras de actividade

Sistema de autenticación biométrico baseado na análise do comportamento utilizando mecanismos de entrada convencionais

Sistema de detección de incidentes na estrada e aviso ó condutor mediante comunicacións V2I

Sistema Domótico de Control de Consumo de Enerxía Eléctrica

Sistema para a xeración automática de exames

Software para a administración dunha clínica de psicoloxía

Solución de integración de procesos relacionados coa calidade a través dun sistema BPM

Un sistema multiaxente intelixente e colaborativo nun entorno 3D

Uso de técnicas de visión por computador para o seguimento de individuos en eventos deportivos

Xestor de novas e vídeos corporativos

Análise de fugas de información en organizacións empregando ferramentas Big Data

Análise dos Logs de tráfico web para coñecer os vectores de xeración de tráfico

Análise, Deseño e Desenvolvemento dun aplicativo para o suministro dos libros de facturación das empresas a la AEAT

Análise, Deseño e Implementación dunha Aplicación Web Java para a Xestión dunha Tenda de Teléfonos Móbiles Intelixentes.

Análise, diseño e implementación dun sistema para divulgar as causas e efectos do Cambio Climático a través de datos

Analítica de datos de fontes Open Data para Smart Cities

Aplicación Android para detectar o usuario e desbloquear o terminal

Aplicación de mobilidade en interiores para persoas con discapacidade visual

Aplicación de podómetro intelixente e configurable para dispositivos Android

Aplicación de xestión para entrenamento persoal en instalacións deportivas

Aplicación móbil multiplataforma para compartir itinerarios de viaxes

Aplicación móbil para a plataforma de eficiencia enerxética EQUS

Aplicación móbil para actividades a campo aberto

Aplicación móbil para procesamento, publicación en liña e distribución en tempo real de vídeo de alta calidade

Aplicación para a asignación de estadías Erasmus a partir das solicitudes

Aplicación para a planificación e xestión de viaxes turísticos

Aplicación para a xestión administrativa dun centro educativo

Aplicación para a xestión de adopcións de animais

Aplicación para a xestión de festivais de música

Aplicación para descubrir novas amizades baseadas nos intereses que se mostran nas publicacións doutras redes sociais

Aplicación web de análise deportiva

Aplicación web para a maquetación de WebToons e facilitar a súa traducción

Aplicación web para a xestión de adestramentos, actividades e coidados dos cabalos dunha hípica

Aplicación web para a xestión de proxectos nunha empresa de arquitectura e construción

Aplicación web para a xestión, marcado e análise de imaxes de OCT

Aplicación web para o cálculo e identificación de danos valvulares inducidos por fármacos en imaxe de corte histolóxico

Aplicación web social para músicos

Aplicación web/móbil para a prescrición personalizada de probióticos segundo a pataloxía ou o tratamento actual do paciente

Buscador de Vulnerabilidades/Exploits e dispositivos afectados na Internet

Buscador de Vulnerabilidades/Exploits e dispositivos afectados na Internet

Caracterización da toxicidade en membranas mediante técnicas de procesamiento dixital de imaxe

Composición automática de mosaicos mediante imaxes de Anxio OCT

Desenvolvemento dun cadro de mando para o seguimento e control de reclamacións de clientes dunha empresa de telecomunicacións.

Desenvolvemento dun catalogador dixital para o acervo do escritor-ilustrador brasileiro Josué Guimaraes

Desenvolvemento dun sistema de imaxe médica na nube

Desenvolvemento dun sitio web para compra/venda de produtos

Desenvolvemento dunha aplicación para proporcionar estatísticas e axudar na toma de decisión no videoxogo League of Legends

Desenvolvemento dunha aplicación Web de anuncios de produtos.

Desenvolvemento dunha aplicación web de xestión de enlaces a series e películas

Desenvolvemento dunha ferramenta para dar soporte ó diagnostico do Sindrome Hemolítico Urémico

Desenvolvemento dunha ferramenta paralela para o aliñamento de secuencias de ADN mediante tecnoloxías de Big Data

Desenvolvemento e implementación dunha aplicación móbil para a xestión de listas da compra

Desenvolvemento e investigación de técnicas de recomendación baseadas en contido adaptando modelos de recuperación de información

Deseño e desenvolvemento dun sistema SCADA

Deseño e desenvolvemento dun software de xestión loxística para PYMES

Deseño e desenvolvemento dunha ferramenta para a importación de estudos clínicos DICOM a un repositorio centralizado (PACS)

Deseño e desenvolvemento dunha ferramenta para a xestion de viaxes colaborativos

Deseño e implementación dun motor gráfico interactivo baseado en voxels.

Deseño e implementación dun sistema de etiquetado para fábricas intelixentes

Deseño e implementación dun sistema de trazabilidade para a industria agroalimentaria basado en blockchain

Deseño e implementación dun sitio web para xestión de mascotas en adopción e acollida.

Deseño e implementación dun termostato intelixente

Deseño e Implementación dunha Aplicación Empregando Tecnoloxías Java.

Deseño e implementación dunha Aplicación Web híbrida como Portal de Paciente dentro dun sistema de asistencia médica domiciliaria

Deseño Infrastructure-as-a-Code de entorno local de desenvolvemento con xestión de accesos basada en OpenAM

Despregamento de cluster de bases de datos de alta disponibilidade activo-activo para o centro de supercomputación de Galicia

Diagnóstico de edema macular mediante identificación e caractarización automática de rexións de interese en imaxe OCT

Editor gráfico de plantillas de orquestación Heat de OpenStack

Entorno de simulación de robótica evolutiva para Lego Mindstorms EV3 sobre ROS

Estrutura e simulación dunha VPN nunha Universidade

Estudo do Sistema Xestor de Bases de Datos SQL Server

Extensión dunha ferramenta paralela para construír matrices de similitude

Ferramenta de detección automática de códigos de barras en imaxes de produtos

Ferramenta de planificación e seguemento de adestramentos persoais

Ferramenta web para a xestión e búsqueda de mostras de cancro colorrectal para o Biobanco de Coruña-Ferrol

Gramola dixital para emisora de radio con integración social

Implantación dun algoritmo de recomendación k-Nearest Neighbors (kNN) sobre Spark

JAWS - Análise de JavaScript para seguridade web.

Mellora e optimización de Thymeleaf.rb, un motor de plantillas naturales en Ruby

Modelos de Tradución para Filtrado Colaborativo

Modelos deep learning con variantes arquitecturais nas capas de entrada para a predicción de consumo a partir de series temporais

Módulo xerador de contornas urbanas axustables para o motor Unity3D

Paralelismo dual no cómputo de algoritmos de IA. Integración de GPUs en entornos Spark

Plataforma de Asistencia en Entornos XBMC

Plataforma de Validación de cargas ETL

Plataforma distribuída de recomendación de moda

Plataforma e aplicación iOS para publicidade localizada en espacios exteriores e interiores

Plataforma web colaborativa de información, crítica e recomendación de discos.

Plataforma web social e de recomendación de música

Seguridade informática e a súa automatización en entornos Windows a nivel usuario

Servizos integrados de estación meteorolóxica nun dispositivo autónomo Raspberry Pi mediante Arduino e sensores ambientais

Simulación de redes de comunicacións vehiculares (VANETs) en OMNET++ VEINS

Simulador web da factura eléctrica

Sistema automatizado para a estimación de pesos de residuos sólidos

Sistema de apoio á decisión baseado en regras para trasplantes de fígado

Sistema de atención técnica remota baseado na tecnoloxía WebRTC

Sistema de comunicación entre vehículos e entre vehículos e infraestruturas

Sistema de monitorización ambiental dun CPD. Estudio da súa seguridade

Sistema de monitorización en tempo real da saúde animal

Sistema de prevención de intrusións en redes wireless baseadas en tecnoloxía Wi-Fi

Sistema de publicación e consulta de datos xeográficos na nube

Sistema de recollida e visualización de datos da saúde mediante pulseiras de actividade

Sistema de simulación de ceo dinámico con posición realista de corpos celestes en Unity3D

Sistema de xeración de comportamentos de personaxes para un videoxogo baseado en regras

Sistema multiplataforma para a recollida de información xeográfica en mobilidade

Sistema para a monitorización remota e o seguimento continuo dos niveis de glicosa

Sportup - Aplicación para encontros deportivos

Vantaxes de diferentes SDN e SDN híbridos fronte a unha rede distribuída

Xeild: extensión de Google Chrome para integrar OpenPGP con Gmail

Xeración de Escenarios de un Videoxogo 2D mediante Programación Lóxica

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 240
Segundo ciclo 40