Logo da Universidade da Coruña

Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios

2018/2019 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Ferreiro Fernández, Manuel
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
Clark Mitchell, David Mitchell
Vogal PDI
Sotillo Louro, Guillermo
Vogal Estudante
Sánchez Castanedo, Alba
Vogal Estudante
Barcia Bernárdez, Iago
Vogal Estudante
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro
Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vicepresidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Rodríguez González, Olivia Carmen
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
González Muñoz, Luís Fernando
Vogal PDI
Regueiro Diehl, María Mercedes
Vogal PDI
López Fernández, María Teresa
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Pena Sueiro, María Nieves
Vogal PDI
Morales López, Esperanza
Vogal PDI
Sotillo Louro, Guillermo
Vogal Estudante
Bouzas Presedo, María del Pilar
Vogal Estudante
Sánchez Castanedo, Alba
Vogal Estudante
Ferrío Senlle, Noemí
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 272
Homes 2018/2019 79
Mulleres 2018/2019 193
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 15.040
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 11.580
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 2.028
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.433
% créditos repetidos 2018/2019 23,01
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 55,3

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 539
Homes 2018/2019 154
Mulleres 2018/2019 385
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 29.600
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 23.890
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.608
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 2.103
% créditos repetidos 2018/2019 19,29
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 54,91

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 294
Homes 2017/2018 78
Mulleres 2017/2018 216
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 16.260
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 12.970
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.775
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 1.517
% créditos repetidos 2017/2018 20,24
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 55,31
Taxa de evaluación 2017/2018 82,44
Taxa de éxito 2017/2018 77,56
Taxa de rendemento 2017/2018 63,94
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 88,58
Taxa de graduación 2013/2014 29,59
Taxa de abandono 2015/2016 19,74

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 583
Homes 2017/2018 145
Mulleres 2017/2018 438
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 31.360
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 26.250
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.053
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.057
% créditos repetidos 2017/2018 16,29
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 53,79
Taxa de evaluación 2017/2018 83,38
Taxa de éxito 2017/2018 80,67
Taxa de rendemento 2017/2018 67,26

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 273
Homes 2016/2017 78
Mulleres 2016/2017 195
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 15.520
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 11.960
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 2.058
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.505
% créditos repetidos 2016/2017 22,96
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 56,84
Taxa de evaluación 2016/2017 80,63
Taxa de éxito 2016/2017 76,49
Taxa de rendemento 2016/2017 61,67
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 88,35
Taxa de graduación 2012/2013 32
Taxa de abandono 2014/2015 14,67

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 499
Homes 2016/2017 134
Mulleres 2016/2017 365
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 28.160
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 22.840
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 3.404
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.916
% créditos repetidos 2016/2017 18,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 56,42
Taxa de evaluación 2016/2017 81,89
Taxa de éxito 2016/2017 82,27
Taxa de rendemento 2016/2017 67,37

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
61
20
15
Lingua Galega 1
50
35
17
Lingua Inglesa 1
65
15
5
Lingüística Xeral
48
43
18
Introdución aos Estudos Literarios
45
32
20
Lingua e Cultura Clásica
72
28
30
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
51
19
35
Lingua Inglesa 2
56
12
19
Historia
39
53
52
Literatura Inglesa 1
60
11
28

2º Curso

Literatura Española
45
15
31
Literatura Galega
50
11
12
Lingua Española 2
42
11
5
Lingua Galega 2
46
15
1
Lingua Inglesa 3
43
3
4
Idioma Moderno: Francés
11
5
1
Literatura Inglesa 2
50
5
10
Técnicas de Tradución
46
0
1
Lingua Inglesa 4
44
13
7
Idioma Moderno: Italiano
19
4
4
Idioma Moderno: Portugués
12
3
1

3º Curso

Linguas do Mundo
4
1
0
Cultura Latina Medieval
3
0
0
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
27
2
11
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
22
10
6
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa
27
11
6
Fonética da Lingua Inglesa
25
6
8
Literatura Norteamericana 1
29
9
10
Gramática Inglesa
29
4
8
Literatura Poscolonial
25
12
12
Técnicas de Redacción e Argumentación
23
2
1
Inglés Científico-Técnico
16
5
2
Idioma Moderno 2: Francés
1
0
2
Filosofía e Literatura
4
1
3
Cuestións de Lingua Inglesa
21
1
2
A Literatura Inglesa e a súa Crítica
14
1
6
Idioma Moderno 3: Francés
2
0
1
Linguaxe, Discurso e Comunicación
5
0
1
Idioma Moderno 2: Italiano
8
1
4
Idioma Moderno 2: Portugués
6
0
1
Idioma Moderno 3: Italiano
4
0
2
Idioma Moderno 3: Portugués
5
0
0

4º Curso

Contactos Lingüísticos e Literarios na Tradición Románica
2
0
0
Literatura Latina
1
0
0
Lingua e Sociedade
1
0
1
Literatura e Cultura
1
0
0
Literatura Comparada
Linguas e Tecnoloxías
1
0
1
Lecturas de Literatura Española e Hispanoamericana
1
0
1
Literaturas Románicas
3
0
0
Literatura Norteamericana 2
51
16
3
Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX)
44
8
2
Lingua Inglesa e os seus Usos 2
44
1
0
Historia da Lingua Inglesa
45
22
3
Estudos de Lingua Inglesa
44
7
4
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)
41
4
4
Traballo Fin de Grao
53
0
32
Variedades do Inglés
28
2
5
Literatura Inglesa e Xénero
33
3
2
Literatura e Artes Visuais
7
0
2
Lingua Galega e Usos
15
0
1
Literatura Irlandesa
41
1
0
Literatura Norteamericana nos seus Textos
14
10
0
Español como L2
25
2
0
Idioma Moderno 4: Francés
1
0
0
Idioma Moderno 4: Italiano
2
1
0
Idioma Moderno 4: Portugués
7
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
51
18
16
Lingua Galega 1
33
38
9
Lingua Inglesa 1
53
11
3
Lingüística Xeral
38
40
21
Introdución aos Estudos Literarios
54
19
17
Lingua e Cultura Clásica
38
29
52
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
53
10
47
Lingua Inglesa 2
46
7
14
Historia
43
47
49
Literatura Inglesa 1
52
21
23

2º Curso

Literatura Española
27
26
23
Literatura Galega
35
22
17
Lingua Española 2
44
9
7
Lingua Galega 2
39
15
5
Lingua Inglesa 3
44
4
6
Idioma Moderno: Francés
9
6
2
Literatura Inglesa 2
37
9
8
Técnicas de Tradución
41
2
5
Lingua Inglesa 4
31
19
11
Idioma Moderno: Italiano
21
6
7
Idioma Moderno: Portugués
7
1
4

3º Curso

Linguas do Mundo
5
0
0
Literatura Galega Contemporánea
3
0
1
Historia e Cultura de Galicia
1
0
0
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
49
3
7
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
48
11
5
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa
45
17
3
Fonética da Lingua Inglesa
43
5
3
Literatura Norteamericana 1
45
15
11
Gramática Inglesa
42
5
9
Literatura Poscolonial
41
13
15
Técnicas de Redacción e Argumentación
41
2
2
Inglés Científico-Técnico
21
1
1
Idioma Moderno 2: Francés
0
0
1
Filosofía e Literatura
17
1
1
Cuestións de Lingua Inglesa
29
1
5
A Literatura Inglesa e a súa Crítica
31
3
2
Idioma Moderno 3: Francés
1
0
0
Linguaxe, Discurso e Comunicación
10
0
2
Idioma Moderno 2: Italiano
9
1
1
Idioma Moderno 2: Portugués
7
0
1
Idioma Moderno 3: Italiano
6
1
1
Idioma Moderno 3: Portugués
5
0
0

4º Curso

Literatura Latina
3
0
2
Literatura Comparada
2
0
0
Linguas e Tecnoloxías
1
0
0
Literaturas Románicas
2
0
0
Literatura Norteamericana 2
30
6
6
Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX)
32
2
5
Lingua Inglesa e os seus Usos 2
43
0
2
Historia da Lingua Inglesa
20
11
4
Estudos de Lingua Inglesa
32
6
6
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)
30
2
3
Traballo Fin de Grao
28
0
29
Variedades do Inglés
21
3
7
Literatura Inglesa e Xénero
18
2
1
Literatura e Artes Visuais
8
0
2
Lingua Galega e Usos
11
0
0
Literatura Irlandesa
28
0
2
Literatura Norteamericana nos seus Textos
18
0
1
Español como L2
15
0
0
Idioma Moderno 4: Francés
1
0
1
Idioma Moderno 4: Italiano
4
0
1
Idioma Moderno 4: Portugués
2
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
45
24
10
Lingua Galega 1
57
28
2
Lingua Inglesa 1
56
8
2
Lingüística Xeral
50
35
15
Introdución aos Estudos Literarios
46
27
13
Lingua e Cultura Clásica
35
40
36
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
26
25
35
Lingua Inglesa 2
52
1
13
Historia
25
50
46
Literatura Inglesa 1
35
28
20

2º Curso

Literatura Española
53
19
17
Literatura Galega
40
14
15
Lingua Española 2
43
12
4
Lingua Galega 2
42
18
5
Lingua Inglesa 3
54
2
5
Idioma Moderno: Francés
1
5
2
Literatura Inglesa 2
54
10
7
Técnicas de Tradución
50
4
6
Lingua Inglesa 4
53
10
11
Idioma Moderno: Italiano
30
6
6
Idioma Moderno: Portugués
15
1
7

3º Curso

Linguas do Mundo
7
0
1
Literatura Galega Contemporánea
Historia e Cultura de Galicia
0
0
3
Cultura Latina Medieval
1
0
0
As Linguas Románicas
1
0
0
Lingua Inglesa e os seus Usos 1
38
12
1
Literatura Inglesa (XVI-XVII)
33
11
6
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa
39
14
7
Fonética da Lingua Inglesa
44
8
1
Literatura Norteamericana 1
34
6
22
Gramática Inglesa
46
4
8
Literatura Poscolonial
26
11
11
Técnicas de Redacción e Argumentación
29
0
0
Inglés Científico-Técnico
17
1
2
Idioma Moderno 2: Francés
1
1
0
Filosofía e Literatura
4
0
1
Cuestións de Lingua Inglesa
34
2
2
A Literatura Inglesa e a súa Crítica
15
1
3
Idioma Moderno 3: Francés
1
1
0
Linguaxe, Discurso e Comunicación
5
0
3
Idioma Moderno 2: Italiano
12
4
0
Idioma Moderno 2: Portugués
3
0
0
Idioma Moderno 3: Italiano
7
4
1
Idioma Moderno 3: Portugués
5
1
0

4º Curso

Contactos Lingüísticos e Literarios na Tradición Románica
Literatura Latina
11
0
0
Lingua e Sociedade
10
0
1
Literatura e Cultura
1
0
0
Literatura Comparada
1
0
1
Linguas e Tecnoloxías
5
0
0
Lecturas de Literatura Española e Hispanoamericana
Literatura Norteamericana 2
41
7
3
Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX)
41
7
1
Lingua Inglesa e os seus Usos 2
47
2
1
Historia da Lingua Inglesa
43
0
2
Estudos de Lingua Inglesa
44
5
5
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)
40
1
6
Traballo Fin de Grao
36
1
15
Variedades do Inglés
29
3
3
Literatura Inglesa e Xénero
14
2
0
Literatura e Artes Visuais
7
0
0
Lingua Galega e Usos
10
0
4
Literatura Irlandesa
30
0
3
Literatura Norteamericana nos seus Textos
26
0
3
Español como L2
13
0
2
Idioma Moderno 4: Italiano
3
0
0
Idioma Moderno 4: Portugués
5
0
1

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

"A batalla dos sexos" afro-americana. Un panorama cultural e literario.

(Homo)sexualidade na literatura e no cine: unha comparación entre Mrs. Dalloway e The Hours

A atenuación en textos académicos: unha comparación entre o inglés e o galego

A explotación infantil na Revolución Industrial inglesa

A Girl is a Half-formed Thing: Novas perspectivas literarias e transformacións sociais despois do Celtic Tiger

'A Hora da Visita' de Chester Himes: de Estudante Universitario a Escritor Preso

A Presencia de Figuras Arquetípicas en Expresións Culturais Tradicionais e Contemporáneas

A problemática do personaxe joyceano Stephen Dedalus na concepción de Vicente Risco: unha viaxe desde Irlanda até a súa irmá Compostela

A Relixión Católica en The Monk, de Matthew Lewis

Alienación relixiosa en "Do Androids Dream of Electric Sheep?"

Alusións musicais na obra de James Joyce: Dublineses

Análise comparativo de "Vikings" e a historia dos vikingos

Análise de erros en informes escritos de ILE

As mulleres e a sociedade en Orgullo e Prexuizo de Jane Austen

As palabras nos negocios e no comercio, o uso dos anglicismos

Autores góticos: unha análise de "O Monxe" de Matthew Lewis e "Frankenstein" de Mary Shelley

Camiño á liberdade: Un estudo das ideas da Xeración Beat e a súa representación en On the Road, de Jack Kerouac

Ceremony como o proceso de equilibrio entre a tradición nativo americana e a cultura occidental

Desamericanizar Viet Nam: A representación da guerra de Vietnam en "The Sympathizer" de Viet Thanh Nguyen

Ecos do bullying en 'The Woman Warrior' e' A Tale for the Time Being'

Estudo dos amplificadores: voces masculinas e femininas na ciencia

Figuras enmudecidas: descifrando o fenómeno das 'picture brides' en 'The Buddha in the Attic', de Julie Otsuka, e 'Picture Bride', de Yoshiko Uchida

Historia irlandesa e nacionalismo a través da poesía do rexurdimento literario irlandés

Influencias e interferencias do español na aprendizaxe do inglés como segunda lengua

Inglés: dos modestos inicios á lingua da ciencia e da tecnoloxía

Innomeábel feminidade: amor, maternidade e depresión na poesía de Sylvia Plath e Anne Sexton

Interseccións de identidade: Xénero, raza e clase en How the García Girls Lost Their Accents de Julia Alvarez

Marcadores discursivos en inglés e galego: un estudo translingüístico

Meditacións na obra de Philip K Dick Do Androids Dream of Electric Sheep?

Medo e ciencia en "Frankenstein" de Mary Shelley

Música e cancións para a adquisición do inglés como L2: unha aproximación para complementar os métodos de aprendizaxe do inglés

O mundo vikingo: cultura e relixión na historia e na ficción

O poder do minimalismo: a incomunicación nos relatos de Will You Please Be Quiet, Please?

O reflexo das inquietudes victorianas en "Drácula" de Bram Stoker

O reto de Anzaldúa á identidade: raza, xénero e sexualidade en Borderlands/La Frontera: The New Mestiza

O tratamento das mulleres no período anglosaxón

O xénero literario e os roles de xénero na obra 'The Romance of the Forest' de Ann Radcliffe

Os actos de fala e outros recursos lingüísticos para expresar compromiso en inglés: algunhas páxinas web de compañías de cosmética.

Os ritos de paso: 'Os organizadores de matrimonios concertados' (2009) de Chimamanda Ngozi Adichie

Quen é Daisy? Unha lectura feminista das personaxes femininas de Henry James e Scott Fitzgerald

Quero ser libre: Unha introdución a "O fundamentalista reticente" de Mohsin Hamid

Representación cinematográfica da historia afroamericana

Ser muller e poeta no século XIX: unha análise comparativa de Emily Dickinson e Rosalía de Castro

Sexismo na Política: Análise Crítica do Discurso de Comentarios Sexistas contra Hillary Clinton

Símbolos e Conexións Culturais en 'Americanah', de Chimamanda Ngozi Adichie

Son os videoxogos literatura? Bioshock Infinite, unha análise completa.

'The Woman Warrior' de Maxine Hong Kingston: herdando cultura

Un estudo contrastivo sobre idioms e proverbs e a súa tradución en Friends e La familia de Pascual Duarte

Unha Análise do Uso do Humor nas Obras de Brendan Behan

Unha aproximación á escrita científica das mulleres do século dezaoito: Os modais como estratexia de persuasión

Unha aproximación ao discurso dos contos de fadas

Universo paralelo ou posíbel realidade? unha análise transxenérica de 'raza' e 'xénero' en The Handmaid's Tale de Margaret Atwood

Victoria Vitoriosa: Percepción e Imaxe da Raiña Victoria

"Olvidar ou perdoar?": A pregunta en Where They Lie de Mary O'Donnell

A dor da vida: Análise da dobre personalidade de Mrs Dalloway

A era Obama e unha América post-racial

A Escena Punk Rock Americana: Influencias Políticas e Sociais dende os '70 ata Hoxe

A influencia das TIC no proceso de aprendizaxe: Tecnoloxía e segunda lingua

A paisaxe lingüística de A Coruña: linguas nun espazo multilingüe

A vida entre dous pisos: a sociedade británica a través do drama histórico

Actitudes e motivacions cara aprender inglés na Coruña

Análise de ferramentas en liña para a tradución das unidades fraseolóxicas

Analizando os Roles de Xénero na Sociedade Afroamericana: A Búsqueda de Identidade de Janie en Their Eyes Were Whatching God: O Estudo

Anticatolicismo, relixión e illamento en The Monk de Matthew Lewis

Aprender é fácil cos ollos pechados: The Beatles na clase de gramática inglesa

Detectives e os seus métodos: unha análise de Hercule Poirot en The Mysterious Affair at Styles de Agatha Christie

Feminidade e Feminismo nas obras de Gilman e Poe

Lemonade de Beyoncé: "Un gañador non se rinde"

Morriña, colonialismo e máis alá: Novos enfoques críticos ás novelas de Kipling, Kim e o Libro da selva

O amor que non se atreve a pronuncia-lo seu nome: a Enmenda Labouchere e o seu impacto en O retrato de Dorian Gray e Agardando a Godot

O contacto entre linguas: O caso do inglés e o español

O Efecto das Novas Tecnoloxías: Cursos Online de Inglés

O movemento do adverbio en inglés e en italiano: unha análise comparativa

Personaxes femininas en Shirley, de Charlotte Brontë

Psicosis de Alfred Hitchcock: Un Estudo de Xénero

Robots e humanos no Eu, Robot de Asimov

'So o que podían levar'. Os campos de concentración Xaponeses-Americanos en Farewell to Manzanar e Journey to Topaz

Un Enfoque Preliminar ao Uso da Literatura nas Clases de Inglés como Lingua Estranxeira

Un enfoque sobre o subxuntivo en inglés: É necesario que se estude.

Unha Chamada para a Reconciliación: Visións dunha Sudáfrica Danada na Obra de Antjie Krog Country of My Skull

Violencia Sexista na vida de Tina Turner. Autobiografía e adaptación cinematográfica

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 100