Logo da Universidade da Coruña

Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito

2017/2018 · 402 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 368
Homes 2017/2018 143
Mulleres 2017/2018 225
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 24.990
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 22.980
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.290
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 720
% créditos repetidos 2017/2018 8,04
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 67,91

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 1.207
Homes 2017/2018 463
Mulleres 2017/2018 744
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 72.160
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 62.090
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 6.101
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.971
% créditos repetidos 2017/2018 13,96
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 59,79

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 363
Homes 2016/2017 119
Mulleres 2016/2017 244
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 25.210
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 23.500
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 1.182
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 534
% créditos repetidos 2016/2017 6,81
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 69,45
Taxa de evaluación 2016/2017 91,24
Taxa de éxito 2016/2017 94,99
Taxa de rendemento 2016/2017 86,67
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2010/2011 0
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 1.221
Homes 2016/2017 420
Mulleres 2016/2017 801
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 71.710
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 61.920
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.521
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.266
% créditos repetidos 2016/2017 13,65
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 58,73
Taxa de evaluación 2016/2017 90,2
Taxa de éxito 2016/2017 90,23
Taxa de rendemento 2016/2017 81,38

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 353
Homes 2015/2016 116
Mulleres 2015/2016 237
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 24.650
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 22.600
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 1.320
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 732
% créditos repetidos 2015/2016 8,32
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 69,84
Taxa de evaluación 2015/2016 92,36
Taxa de éxito 2015/2016 95,49
Taxa de rendemento 2015/2016 88,2
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2009/2010 0
Taxa de abandono 2013/2014 3,17

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 1.224
Homes 2015/2016 426
Mulleres 2015/2016 798
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 71.250
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 62.630
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.939
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.682
% créditos repetidos 2015/2016 12,1
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 58,21
Taxa de evaluación 2015/2016 91,06
Taxa de éxito 2015/2016 89,52
Taxa de rendemento 2015/2016 81,52

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
52
8
5
Historia Económica
58
2
3
Análise das Operacións Financeiras
63
16
0
Principios de Macroeconomía
58
0
8
Economía da Empresa: Dirección e Organización
58
3
3
Matemáticas I
57
13
6
Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
12
9
53
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
58
1
8
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
55
6
7
Teoría do Dereito
55
0
11
Dereito da Persoa
59
0
7
Dereito Penal. Parte Xeral
64
6
6

2º Curso

Estatística I
65
1
3
Matemáticas II
68
2
5
Economía Mundial e Española
62
8
4
Microeconomía. Mercados e Competencia
62
9
4
Contabilidade Financeira I
67
0
0
Introdución ao Marketing
65
1
0
Organización Constitucional do Estado
69
2
1
Dereito da Empresa
64
7
4
Dereito Eclesiástico do Estado
68
0
0
Dereito de Familia
68
4
0
Constitución e Poder Xudicial
67
0
2
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
67
0
1

3º Curso

Estatística e Introdución á Econometría
59
5
2
Política Económica
58
0
1
Macroeconomía e Contorno Empresarial
60
0
1
Contabilidade Financeira II
65
2
1
Teoría do Investimento
60
5
2
Facenda Pública. Sistema Fiscal
57
3
0
Dereito de Obrigas e Danos
57
3
3
Actuación e Bens das Administracións Públicas
58
0
1
Fundamentos de Dereito Financeiro
58
0
2
Dereito Internacional Público
57
2
4
Dereito Sancionador
59
1
1
Dereito do Traballo
59
0
0

4º Curso

Econometría
61
11
7
Teoría do Financiamento
49
8
5
Contabilidade de Xestión
60
0
2
Análise Económica das Organizacións
50
1
2
Investigación de Mercados
49
2
4
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
63
1
2
Dereito da Unión Europea
60
11
4
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
53
3
1
Dereito da Contratación
54
1
1
Dereito Penal. Parte Especial
52
5
2
Dereito Procesual Penal
59
0
1
Dereito Tributario
56
3
3

5º Curso

Contabilidade das Operacións Societarias
55
5
1
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
51
0
0
Deseño Organizativo
46
0
0
Distribución Comercial
50
0
0
Contabilidade Directiva
54
0
1
Planificación Financeira
55
4
2
Filosofía do Dereito
39
8
3
Dereitos Reais
58
7
3
Dereito Público Autonómico
51
0
0
Dereito Internacional Privado
49
1
0
Dereito Procesual Civil
49
2
1
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais, Dereito Concursal e Dereito Marítimo
50
0
2

6º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
50
0
2
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
55
0
3
Dirección Comercial
56
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
52
Traballo Fin de Grao
0
0
52
Dereito de Sucesións
60
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
69
1
2
Historia Económica
68
0
1
Análise das Operacións Financeiras
55
14
1
Principios de Macroeconomía
68
0
2
Economía da Empresa: Dirección e Organización
68
0
1
Matemáticas I
58
13
1
Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
105
5
9
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
69
2
4
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
65
3
3
Teoría do Dereito
69
2
3
Dereito da Persoa
69
0
3
Dereito Penal. Parte Xeral
59
11
2

2º Curso

Estatística I
61
1
5
Matemáticas II
60
6
4
Economía Mundial e Española
62
5
7
Microeconomía. Mercados e Competencia
57
7
4
Contabilidade Financeira I
64
1
2
Introdución ao Marketing
61
1
0
Organización Constitucional do Estado
58
4
4
Dereito da Empresa
57
9
2
Dereito Eclesiástico do Estado
60
1
0
Dereito de Familia
60
3
4
Constitución e Poder Xudicial
60
2
1
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
60
1
1

3º Curso

Estatística e Introdución á Econometría
55
3
1
Política Económica
57
0
4
Macroeconomía e Contorno Empresarial
53
1
0
Contabilidade Financeira II
57
5
2
Teoría do Investimento
59
3
5
Facenda Pública. Sistema Fiscal
58
1
1
Dereito de Obrigas e Danos
57
2
3
Actuación e Bens das Administracións Públicas
57
0
0
Fundamentos de Dereito Financeiro
59
2
1
Dereito Internacional Público
56
1
5
Dereito Sancionador
53
0
4
Dereito do Traballo
54
0
1

4º Curso

Econometría
45
14
11
Teoría do Financiamento
53
4
4
Contabilidade de Xestión
43
1
4
Análise Económica das Organizacións
48
2
2
Investigación de Mercados
43
0
4
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
36
0
4
Dereito da Unión Europea
48
8
9
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
49
2
2
Dereito da Contratación
49
0
0
Dereito Penal. Parte Especial
47
3
1
Dereito Procesual Penal
49
0
1
Dereito Tributario
48
4
0

5º Curso

Contabilidade das Operacións Societarias
50
1
2
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
57
0
1
Deseño Organizativo
65
0
0
Distribución Comercial
60
0
0
Contabilidade Directiva
57
0
1
Planificación Financeira
49
1
4
Filosofía do Dereito
49
0
2
Dereitos Reais
44
15
0
Dereito Público Autonómico
49
0
0
Dereito Internacional Privado
50
0
0
Dereito Procesual Civil
52
0
0
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais, Dereito Concursal e Dereito Marítimo
53
1
1

6º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
46
3
1
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
51
2
2
Dirección Comercial
64
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
55
Traballo Fin de Grao
0
0
55
Dereito de Sucesións
53
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
60
2
2
Historia Económica
64
0
1
Análise das Operacións Financeiras
63
2
2
Principios de Macroeconomía
64
0
2
Economía da Empresa: Dirección e Organización
63
1
1
Matemáticas I
64
5
2
Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
51
34
23
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
70
6
4
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
63
1
4
Teoría do Dereito
57
4
4
Dereito da Persoa
61
2
4
Dereito Penal. Parte Xeral
61
2
4

2º Curso

Estatística I
51
1
7
Matemáticas II
50
10
4
Economía Mundial e Española
59
11
5
Microeconomía. Mercados e Competencia
53
1
10
Contabilidade Financeira I
49
5
5
Introdución ao Marketing
56
2
1
Organización Constitucional do Estado
52
6
2
Dereito da Empresa
53
7
5
Dereito Eclesiástico do Estado
56
0
1
Dereito de Familia
50
7
3
Constitución e Poder Xudicial
55
0
4
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
57
1
4

3º Curso

Estatística e Introdución á Econometría
53
7
1
Política Económica
53
2
1
Macroeconomía e Contorno Empresarial
57
0
0
Contabilidade Financeira II
48
10
4
Teoría do Investimento
51
7
6
Facenda Pública. Sistema Fiscal
55
5
3
Dereito de Obrigas e Danos
50
8
2
Actuación e Bens das Administracións Públicas
53
1
1
Fundamentos de Dereito Financeiro
49
6
3
Dereito Internacional Público
51
3
3
Dereito Sancionador
55
0
1
Dereito do Traballo
58
0
0

4º Curso

Econometría
51
19
5
Teoría do Financiamento
45
7
4
Contabilidade de Xestión
44
5
4
Análise Económica das Organizacións
49
2
2
Investigación de Mercados
49
3
0
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
45
0
2
Dereito da Unión Europea
33
17
0
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
49
0
2
Dereito da Contratación
49
1
0
Dereito Penal. Parte Especial
53
2
0
Dereito Procesual Penal
51
1
1
Dereito Tributario
52
2
3

5º Curso

Contabilidade das Operacións Societarias
48
7
2
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
53
0
0
Deseño Organizativo
53
0
0
Distribución Comercial
53
1
1
Contabilidade Directiva
52
2
0
Planificación Financeira
51
3
1
Filosofía do Dereito
45
3
1
Dereitos Reais
39
10
1
Dereito Público Autonómico
48
0
1
Dereito Internacional Privado
50
1
0
Dereito Procesual Civil
51
1
0
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais, Dereito Concursal e Dereito Marítimo
46
4
3

6º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
40
0
0
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
41
0
0
Dirección Comercial
41
0
1
Traballo Fin de Grao
0
0
39
Traballo Fin de Grao
0
0
39
Dereito de Sucesións
39
0
0

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 60