Logo da Universidade da Coruña

Grao en Economía

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
García Lorenzo, Antonio
Vicepresidente
Mariz Pérez, Rosa María
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
Aguiar Maragoto, Fernando Jerónimo
Vogal PDI
García Cebro, Juan Antonio
Vogal PDI
Iglesias Vázquez, Emma María
Vogal PDI
Mirás Araujo, Jesús
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Prol Conde, María José
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María del Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro
Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
Mourelle Espasandín, Estefanía
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
García-Carro Peña, Beatriz
Vogal PDI
Muiño Vázquez, María Flora
Vogal PDI
Sánchez de Paz, Elena Mª Montserrat
Vogal PDI
Fernández Redondo, Marta
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Vieito Blanco, María Eugenia
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María del Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 16.640
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 4.122
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.172
% créditos repetidos 2015/2016 27,45
Total de créditos matriculados 2015/2016 22.930
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 405
Homes 2015/2016 230
Mulleres 2015/2016 175
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 56,62
Taxa de evaluación 2015/2016 84,22
Taxa de éxito 2015/2016 75,55
Taxa de rendemento 2015/2016 63,63
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 30,93
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 97,92
Taxa de graduación (%) 2011/2012 37,23

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 91.490
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 18.360
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 11.470
% créditos repetidos 2015/2016 24,58
Total de créditos matriculados 2015/2016 121.300
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.447
Homes 2015/2016 1.167
Mulleres 2015/2016 1.280
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 49,58
Taxa de evaluación 2015/2016 85,12
Taxa de éxito 2015/2016 77,63
Taxa de rendemento 2015/2016 66,08

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 17.340
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 3.672
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 1.338
% créditos repetidos 2014/2015 22,42
Total de créditos matriculados 2014/2015 22.350
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 378
Homes 2014/2015 203
Mulleres 2014/2015 175
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 59,13
Taxa de evaluación 2014/2015 84,4
Taxa de éxito 2014/2015 74,2
Taxa de rendemento 2014/2015 62,63
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 27,66
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 93,65
Taxa de graduación (%) 2010/2011 36,76

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 88.820
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 19.170
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 13.000
% créditos repetidos 2014/2015 26,59
Total de créditos matriculados 2014/2015 121.000
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.469
Homes 2014/2015 1.174
Mulleres 2014/2015 1.295
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 49
Taxa de evaluación 2014/2015 84,89
Taxa de éxito 2014/2015 77,43
Taxa de rendemento 2014/2015 65,74

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 15.320
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 2.460
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 1.098
% créditos repetidos 2013/2014 18,84
Total de créditos matriculados 2013/2014 18.880
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 319
Homes 2013/2014 175
Mulleres 2013/2014 144
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 59,19
Taxa de evaluación 2013/2014 89,83
Taxa de éxito 2013/2014 77,18
Taxa de rendemento 2013/2014 69,34
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 25
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 89,51
Taxa de graduación (%) 2009/2010 42,11

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 89.240
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 19.750
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 18.630
% créditos repetidos 2013/2014 30,07
Total de créditos matriculados 2013/2014 127.600
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.662
Homes 2013/2014 1.238
Mulleres 2013/2014 1.424
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 47,94
Taxa de evaluación 2013/2014 83,71
Taxa de éxito 2013/2014 77,6
Taxa de rendemento 2013/2014 64,96

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
76
47
29
Historia Económica
71
53
10
Socioloxía
80
5
7
Análise das Operacións Financeiras
38
59
28
Principios de Macroeconomía
61
45
23
Estatística I
66
40
28
Dereito da Empresa
72
17
18
Economía da Empresa: Dirección e Organización
74
20
13
Matemáticas I
60
65
20
Matemáticas II
44
49
63

2º Curso

Economía Mundial
56
34
27
Microeconomía e Mercados
75
15
11
Política Económica
55
45
9
Estatística II
63
21
13
Historia Económica de España
49
35
33
Economía Española
74
3
16
Macroeconomía
64
19
13
Políticas Económicas Sectoriais
46
41
14
Métodos Estatísticos e Introdución á Econometría
53
36
13
Contabilidade
63
16
14

3º Curso

Principios de Facenda Pública
68
1
3
Econometría I
38
30
22
Teoría Microeconómica
58
22
9
Política Monetaria e Sistema Financeiro
62
7
4
Integración Económica e Economía Europea
56
4
2
Facenda Pública
59
1
1
Econometría II
45
15
29
Macreoeconomía. Crecemento e Dinámica
60
4
2
Teoría Económica Internacional
45
18
20
Economía Rexional: Economía de Galicia
58
3
5

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
52
13
1
Análise Económica das Organizacións
62
0
1
Organización Industrial Europea
66
0
1
Finanzas
32
25
5
Marketing
63
1
2
Desenvolvemento e Técnicas de Contabilidade Social
Finanzas Internacionais
14
0
2
Mercados e Intermediarios Financeiros
20
0
1
Contabilidade Pública
Investigación de Mercados
10
0
1
Fiscalidade das Operacións Financeiras
8
0
0
Historia Económica de Galicia
6
0
0
Simulación de Modelos Económicos
Dereito da Intermediación Financeira
22
0
0
Prácticas en Empresas
37
0
2
Traballo Fin de Grao
39
1
31

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
74
48
19
Historia Económica
49
44
4
Socioloxía
79
1
2
Análise das Operacións Financeiras
73
17
13
Principios de Macroeconomía
77
40
1
Estatística I
65
26
24
Dereito da Empresa
58
19
6
Economía da Empresa: Dirección e Organización
58
14
7
Matemáticas I
53
49
14
Matemáticas II
53
41
34

2º Curso

Economía Mundial
48
38
13
Microeconomía e Mercados
45
22
19
Política Económica
57
29
4
Estatística II
72
8
15
Historia Económica de España
42
34
20
Economía Española
56
15
8
Macroeconomía
57
8
9
Políticas Económicas Sectoriais
48
20
7
Métodos Estatísticos e Introdución á Econometría
55
25
7
Contabilidade
62
19
8

3º Curso

Principios de Facenda Pública
57
1
2
Econometría I
45
19
14
Teoría Microeconómica
42
29
9
Política Monetaria e Sistema Financeiro
60
4
4
Integración Económica e Economía Europea
58
2
5
Facenda Pública
69
1
2
Econometría II
45
20
13
Macreoeconomía. Crecemento e Dinámica
75
1
1
Teoría Económica Internacional
47
28
0
Economía Rexional: Economía de Galicia
61
6
2

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
46
4
0
Análise Económica das Organizacións
46
1
0
Organización Industrial Europea
48
0
1
Finanzas
47
7
1
Marketing
46
0
1
Desenvolvemento e Técnicas de Contabilidade Social
3
0
0
Finanzas Internacionais
12
0
1
Mercados e Intermediarios Financeiros
18
0
1
Contabilidade Pública
Investigación de Mercados
17
0
0
Fiscalidade das Operacións Financeiras
2
0
1
Historia Económica de Galicia
17
0
0
Simulación de Modelos Económicos
Dereito da Intermediación Financeira
17
0
0
Prácticas en Empresas
17
0
0
Traballo Fin de Grao
36
2
14

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

¿Liga bipolar? Impacto económico dos contratos televisivos na Primera División e comparación entre as Big Five

A construcción histórica do sistema hospitalario en Galicia.

A cooperación intermunicipal: fusión de concellos

A industria 4.0

A industria do luxo

A terciarización da economía española: un proceso de longo prazo

Análise da interdependencia do mercado de valores español co do seus principais socios comerciais

Análise da sustentabilidade do sistema público de pensións en España

Análise de viabilidade de proxectos ou organizacións.

Análise do sector eléctrico español: Endesa

Análise dos factores determinantes do coaching en valores

Analise económico-finacieiro do sector farmacéutico en Europa

Análise estatística aplicada: Obtención de perfís de consumidores de moda online

Análise estatística de variables cualitativas: unha aplicación á innovación no sector enerxético

Análisis sobre os paraísos fiscais

As relacións comerciais de España e Francia: estudo empírico do seu comercio intraindustrial de bens (2000-2015)

Crisis Bancaria: Analise Comparativo entre EE.UU e España.

Diagnóstico da pobreza e a exclusión social en España. Análise das novas formas de pobreza.

Disparidades rexionais en España : Análise das traxectorias recentes

Efecto do fin das cuotas lácteas sobre a producción leiteira española.

Elaboración dunha proposta neokeynesiana expansiva sen incremento da presión fiscal basada nunha reinterpretación do señoreaxe monetario

Emprendemento. Tendencias e desarrolo

Especialización comercial e contido tecnolóxico das exportacións españolas

Estrutura espacial de Galicia: Análise a través de indicadores gravitacionais

Estudos sobre o desenvolvemento económico galego. A obra de Xosé Manuel Beiras

Evolución recente do sector bancario español: o caso da banca online

Financiamento dos partidos políticos: elección pública vs privada

Implantación dun sistema de información contable nunha PYME. tarefas de automatización

Marketing Dixital e a Transformación Dixital da Banca

Marketing Online, Publicidade 3.0 e Redes Sociais

Mercado de apostas deportivas

Neuromarketing

Novas alternativas de financiamento: O ascenso do crowdfunding e novos mercados MAB e MARF.

Novas técnicas estadísticas: Text Mining en Web. Unha análise de marcas de móbiles.

O desemprego xuvenil en España

O sector do transporte por estrada e a Economía Colaborativa

O TTIP e o seu efecto comercial

Política de competencia e carteis: o caso do sector turronero en España.

Relacións comerciais na Unión Europea. A integración entre socios desiguais.

Sistema financeiro e actividade económica: evidencia para o caso español

Situación actual e perspectivas do consumo colaborativo en España

Teorías de crecemento e converxencia rexional: Análise do caso da UE-15 para o período 2000-2015.

Teorías do Desenvolvemento Rexional e Local - Unha aplicación ó caso do Barbanza

Unha análise das principais causas do Shadow banking actual e delimitación dos produtos financeiros que engloba.

Unha breve ollada ao neuromarketing

Unha proposta de estratexias especulativas de carry trade para unha selección de divisas latinoamericanas

Unha proposta de racionalización administrativa para a provisión dos servizos públicos locais nun espazo semiurbano

Valoración de opcións bursátiles e implementación de estratexias non direccionales en mercados organizados

Variables socioeconómicas e estado de saúde: evidencia empírica e mecanismos de relación.

"O atraso económico de Galicia" catro décadas despois (Análise das teses demográficas)

A desigualdade en Galiza: estrutura e evolución da distribución da renda entre 1981 e 2015

A política económica de reformas estruturais: O caso das reformas laborais en España 1978-2015

A regulación financeira internacional

A relación entre esperanza de vida e desigualdade de renta : unha análise empírica

A Sostibilidade do Sistema de Pensións

A transmisión da política monetaria única nos países periféricos da zona euro

Algúns elementos do mercado de traballo en España: Unha análise a través dos multiplicadores de emprego da TIOE 2010

Análise da orixe e as tendencias do neuromarketing a través de fontes bibliográficas.

Análise de Correspondencias aplicado: Comparación entre características do desemprego.

Análise de correspondencias aplicado: estudo de variables relacionadas coa situación laboral

Análise económico- financieiro da industria automovilística europea

Análisis do modelo de desenvolvemento de Ecuador. O cambio cara o Plan Nacional del Buen Vivir

Análisis económico da posta en marcha dunha planta de reciclaxe de PET post-consumo na cidade de A Coruña

Análisis Factorial: Unha aplicación ao mercado laboral das mulleres extracomunitarias en España

Bitcoin, ¿a moeda do futuro?

Desenrolo e evolución da publicidade en España e a súa relación con as novas tecnoloxías

Determinantes do rendemento dos fondos de investimento do mercado monetario

Factores clave na evolución do sector vitivinícola en España. Análise para o periodo 1980-2014

Globalización económica e crecemento económico en América Latina: efectos da crise do 2007 no Brasil

Globalización, comercio e deslocalización productiva: Evolución do 'outsourcing' do sector manufactureiro español a partires das Taboas Input-Output 2000-2005-2010

I+D+i e crecemento económico: o multiplicador do valor añadido a través das TIOE 2010

Implicacións da pertenza a unha área monetaria: unha comparativa entre España e Reino Unido.

Influencia das TIC na xestión de negocios. Aspectos legais e económico-financieiros.

Interacción estratéxica e localización no sector bancario español

Intervención cambiaria e bancos centrais

Modelo econométrico aplicado á análise do sector forestal en España para o período 1980-2014.

O ASESORAMENTO COMO FRANQUICIA E VIABILIDADE DO MODELO DE NEGOCIO.

O Sector da construcción en España dende unha perspectiva histórica, 1985-2015

O sector lácteo en Galicia: especialización, crise e reestructuración do sector

O Voto económico en España (1978-2015)

Oligopolios mixtos e privatización: sistema de saúde español e análise comparativa

Os productos financeiros derivados

Posicionamento orgánico en buscadores como estratexia de marketing on-line

Razón Vs Emoción nas decisións económicas: Aroximación a través das claves explicativas da Neuroeconomía

Técnicas estatísticas aplicadas a redes sociais e análise de sentemento: o caso Volkswagen

Turismo e economía española no largo plazo: aspectos positivos e negativos.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 90