Logo da Universidade da Coruña

Grao en Bioloxía

2019/2020 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Canle López, Moisés
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Martínez Lage, Andrés
Vogal PDI
Sarandeses da Costa, Luis Alberto
Vogal PDI
Cabeza Gras, Óscar
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Harriswangler Harriswangler, Charlene María
Vogal Estudante
Patiño Raña, Denis Marcelino
Vogal Estudante
Loureiro Gammariello, Noelia Manuela
Vogal Estudante
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro
Beceiro González, María Elisa
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Castro Castro, Antonio Manuel
Vogal PDI
Delgado Ferreiro, Ignacio
Vogal Estudante
Martínez Amado, Iria
Vogal Estudante
Ruibal López, María
Vogal PAS
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta
Vogal Coordinador de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Manso Revilla, María Jesús
Vogal Coordinador de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Pimentel Pereira, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Herrero López, María Concepción
Vogal Coordinador de Título
Jiménez González, Carlos
Vogal Coordinador de Título
Fagúndez Díaz, Jaime
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro
Canle López, Moisés
Presidente
Pimentel Pereira, Manuel
Secretario/a
Cid Blanco, María Ángeles
Vogal PDI
Freire Picos, María Ángeles
Vogal PDI
González Tizón, Ana María
Vogal PDI
Grandal D'Anglade, Aurora María
Vogal PDI
Servia García, María José
Vogal PDI
Díaz Varela, José
Vogal PDI
Martínez Lage, Andrés
Vogal PDI
Domínguez Pérez, Montserrat
Vogal PDI
Lamas Criado, Ibán
Vogal PDI
Rodríguez Roiloa, Sergio
Vogal PDI
Lorenzo Catoira, Lidia
Vogal Estudante
Salvado Carballo, Ramón
Vogal PAS
Pimentel Pereira, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 379
Homes 2018/2019 142
Mulleres 2018/2019 237
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 21.370
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 16.550
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 2.946
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.872
% créditos repetidos 2018/2019 22,55
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 56,37

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 833
Homes 2018/2019 329
Mulleres 2018/2019 504
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 46.890
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 36.800
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.175
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.915
% créditos repetidos 2018/2019 21,52
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 56,29

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 370
Homes 2017/2018 148
Mulleres 2017/2018 222
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 22.050
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 16.520
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.426
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.100
% créditos repetidos 2017/2018 25,06
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 59,59
Taxa de evaluación 2017/2018 90,26
Taxa de éxito 2017/2018 79,41
Taxa de rendemento 2017/2018 71,67
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 79,27
Taxa de graduación 2013/2014 41,41
Taxa de abandono 2015/2016 15,24

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 825
Homes 2017/2018 352
Mulleres 2017/2018 473
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 47.750
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 36.740
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 7.204
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.810
% créditos repetidos 2017/2018 23,07
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 57,88
Taxa de evaluación 2017/2018 89,51
Taxa de éxito 2017/2018 79,33
Taxa de rendemento 2017/2018 71,01

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 372
Homes 2016/2017 143
Mulleres 2016/2017 229
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 21.860
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 16.610
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 3.390
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.860
% créditos repetidos 2016/2017 24,01
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 58,77
Taxa de evaluación 2016/2017 90,04
Taxa de éxito 2016/2017 77,75
Taxa de rendemento 2016/2017 70,01
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 82,78
Taxa de graduación 2012/2013 36,79
Taxa de abandono 2014/2015 9,88

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 824
Homes 2016/2017 336
Mulleres 2016/2017 488
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 47.420
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 37.880
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.110
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.430
% créditos repetidos 2016/2017 20,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,55
Taxa de evaluación 2016/2017 90,14
Taxa de éxito 2016/2017 77,05
Taxa de rendemento 2016/2017 69,45

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Química
35
63
8
Física
68
17
15
Matemáticas
66
22
22
Xeoloxía
58
1
4
Estatística
56
35
20
Xeografía Física
60
9
6
Citoloxía
52
27
10
Histoloxía
64
14
8
Bioquímica I
69
30
10
Introdución á Botánica: Botánica Xeral
66
22
7

2º Curso

Organografía Microscópica
55
33
6
Bioquímica II
79
31
2
Microbioloxía
72
13
5
Microbioloxía Aplicada e Control Microbiolóxico
73
32
10
Xenética
72
20
4
Botánica Sistemática: Criptogamia
65
22
0
Fisioloxía Vexetal I
64
19
15
Fisioloxía Vexetal II
60
27
18
Zooloxía I
79
40
15
Zooloxía II
82
38
7

4º Curso

Bioloxía do Desenvolvemento
16
0
5
Fundamentos Bioquímicos de Biotecnoloxía
27
0
1
Microbioloxía e Biotecnoloxía Ambiental
46
0
1
Citoxenética
21
0
2
Xeografía Botánica: Xeobotánica
9
1
0
Resposta das Plantas en Condicións Adversas
21
0
1
Biodiversidade Animal e Medio Ambiente
79
7
4
Sustentabilidade e Conservación da Fauna
34
1
1
Adaptacións Funcionais da Fauna ao Medio
68
4
9
Etoloxía
39
1
7
Ecoloxía Humana
75
3
0
Ecotoxicoloxía
41
3
3
Paleobioloxía
35
0
1
Análise de Datos en Bioloxía
27
0
0
Edafoloxía
19
0
1
Traballo Fin de Grao
54
0
28
Prácticas Externas I
41
0
2
Prácticas Externas II
41
0
4

3º Curso

Bioquímica e Bioloxía Molecular
77
29
4
Técnicas en Microbioloxía
63
8
2
Xenética Molecular
64
8
8
Xenética de Poboacións e Evolución
69
6
3
Botánica Sistemática: Fanerogamia
58
14
4
Fisioloxía Vexetal Aplicada
73
6
4
Fisioloxía Animal I
54
6
20
Fisioloxía Animal II
60
11
7
Ecoloxía I: Individuos e Ecosistemas
64
22
9
Ecoloxía II: Poboacións e Comunidades
64
38
35

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Química
42
46
7
Física
63
31
16
Matemáticas
58
40
21
Xeoloxía
74
1
1
Estatística
68
45
11
Xeografía Física
73
10
4
Citoloxía
73
32
9
Histoloxía
59
20
3
Bioquímica I
75
37
15
Introdución á Botánica: Botánica Xeral
55
31
9

2º Curso

Organografía Microscópica
58
18
2
Bioquímica II
62
22
18
Microbioloxía
74
9
11
Microbioloxía Aplicada e Control Microbiolóxico
60
25
13
Xenética
71
24
5
Botánica Sistemática: Criptogamia
63
19
4
Fisioloxía Vexetal I
86
22
16
Fisioloxía Vexetal II
78
21
24
Zooloxía I
51
46
22
Zooloxía II
59
42
20

4º Curso

Bioloxía do Desenvolvemento
13
5
0
Fundamentos Bioquímicos de Biotecnoloxía
21
1
0
Microbioloxía e Biotecnoloxía Ambiental
35
1
2
Citoxenética
25
0
0
Xeografía Botánica: Xeobotánica
4
0
0
Resposta das Plantas en Condicións Adversas
16
0
0
Biodiversidade Animal e Medio Ambiente
58
6
8
Sustentabilidade e Conservación da Fauna
13
2
1
Adaptacións Funcionais da Fauna ao Medio
65
4
3
Etoloxía
38
1
1
Ecoloxía Humana
64
0
1
Ecotoxicoloxía
24
3
1
Paleobioloxía
23
2
5
Análise de Datos en Bioloxía
37
0
1
Edafoloxía
10
0
0
Traballo Fin de Grao
59
0
19
Prácticas Externas I
45
0
1
Prácticas Externas II
40
0
0

3º Curso

Bioquímica e Bioloxía Molecular
68
34
4
Técnicas en Microbioloxía
78
7
1
Xenética Molecular
62
10
6
Xenética de Poboacións e Evolución
77
11
4
Botánica Sistemática: Fanerogamia
74
15
1
Fisioloxía Vexetal Aplicada
63
3
6
Fisioloxía Animal I
66
8
17
Fisioloxía Animal II
57
20
6
Ecoloxía I: Individuos e Ecosistemas
87
12
13
Ecoloxía II: Poboacións e Comunidades
27
40
31

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Química
75
32
7
Física
64
34
28
Matemáticas
60
50
16
Xeoloxía
80
9
3
Estatística
76
45
22
Xeografía Física
86
14
11
Citoloxía
76
49
7
Histoloxía
93
17
2
Bioquímica I
53
47
21
Introdución á Botánica: Botánica Xeral
82
21
7

2º Curso

Organografía Microscópica
77
7
1
Bioquímica II
60
33
3
Microbioloxía
61
24
6
Microbioloxía Aplicada e Control Microbiolóxico
75
32
6
Xenética
69
23
11
Botánica Sistemática: Criptogamia
70
15
2
Fisioloxía Vexetal I
60
42
16
Fisioloxía Vexetal II
67
34
16
Zooloxía I
71
41
22
Zooloxía II
76
45
16

4º Curso

Bioloxía do Desenvolvemento
23
2
0
Fundamentos Bioquímicos de Biotecnoloxía
17
1
0
Microbioloxía e Biotecnoloxía Ambiental
44
1
1
Citoxenética
25
0
0
Xeografía Botánica: Xeobotánica
7
0
0
Resposta das Plantas en Condicións Adversas
13
0
0
Biodiversidade Animal e Medio Ambiente
66
9
9
Sustentabilidade e Conservación da Fauna
24
0
2
Adaptacións Funcionais da Fauna ao Medio
60
8
4
Etoloxía
47
2
2
Ecoloxía Humana
72
0
1
Ecotoxicoloxía
38
3
1
Paleobioloxía
39
0
2
Análise de Datos en Bioloxía
24
0
1
Edafoloxía
21
0
0
Traballo Fin de Grao
63
0
8
Prácticas Externas I
46
0
0
Prácticas Externas II
39
0
1

3º Curso

Bioquímica e Bioloxía Molecular
58
32
3
Técnicas en Microbioloxía
62
9
4
Xenética Molecular
70
17
1
Xenética de Poboacións e Evolución
72
7
6
Botánica Sistemática: Fanerogamia
62
10
7
Fisioloxía Vexetal Aplicada
68
3
2
Fisioloxía Animal I
60
12
10
Fisioloxía Animal II
61
4
3
Ecoloxía I: Individuos e Ecosistemas
68
24
19
Ecoloxía II: Poboacións e Comunidades
60
12
16

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Análise comparativa do contido en proteínas entre leite de distinto orixe: vaca, cabra, soia e arroz.

Análise comparativa do contido en proteínas entre varias marcas de leite no mercado e as posibles diferencias nas distintas variantes: leite enteiro, semidesnatado e desnatado.

Analise da expresión do gen HDLBP na linea PNT2 en presencia de simvastatina

Análise da viabilidade das esporas en poboacións galegas do fieito relicto ameazado Culcita macrocarpa

Análise de poboación no camarón Palaemon elegans aplicando marcadores microsatélite

Analise xenetica do molusco bivalvo donax sp

Aprendizaxe-Servizo na difusión de información científica: o caso da avespa asiática (Vespa velutina)

Aproximación á estrutura e composición dos niños de avespa asiática (Vespa velutina Lepeletier, 1836)

CRISPR/Cas 9 e p53. ¿Aliados ou inimigos contra o cancro?

Determinación do sexo e mailo parentesco no corvo pequeno (Corvus corone) mediante marcadores moleculares

Efecto do cisplatino sobre a expresión de hmgb1 en células de cancro de próstata (pc3)

Efecto do cisplatino sobre a expresión de hmgb2 en células de cancro de próstata (pc3)

Efecto dos extractos das algas Cystoseira baccata e Himanthalia elongata sobre a xerminación de sementes de interese agrícola

Efectos da presenza de ibruprofeno na auga de rego para o cultivo da leituga

Elaboración dunha proposta de proxecto sobre o tratamento da Ría do Burgo con Fitorremediación

Ensaio de filtración en Corbicula fluminea (Müller, 1774) para avaliar a toxicidade de PCPs

Ensaio de resistencia inducida por extractos de Undaria pinnatifida e brasinólido en feixón fronte a un fungo patóxeno

Ensaio para avaliar a toxicidade de contaminantes emerxentes mediante o estudo da capacidade filtradora de Corbicula fluminea (Müller, 1774)

Estado de coñecemento dos mecanismos de orientación das tartarugas mariñas.

'Estrutura e estima do tamaño dunha poboación relicta de baixa altitude do lacértido ameazado Iberolacerta monticola'

Estudo da actividade peroxidasa no medio extracelular de suspensions elicitadas cun extracto de follas de Moringa oleifera.

Estudo da capacidade de fecundación e a viabilidade das postas na centola, Maja brachydactyla, en función do tamaño relativo femia/macho

Estudo da división de traballo en sistemas clonais da invasora Carpobrotus edulis: papel do estadio de desenvolvemento e nivel de recursos do solo.

Estudo da localización e distribución da proteína Hu no diencéfalo de peixe cebra adulto (Danio rerio)

Estudo de factores de virulencia do microorganismo patóxeno nosocomial Acinetobacter baumannii

Estudo do mecanismo de reprodución en Dactylorhiza cantabrica (Orchidaceae)

Estudo do órgano vasculoso da lámina terminal no peixe cebra

Estudo experimental da conectividade do órgano vasculoso da lamina terminal nun representante dos salmónidos e ciprínidos (Teleostei)

Estudo sobre os mecanismos de orientación magnética en aves migratorias

Estudo ultraestructural do plexo coroideo no peixe zebra (Danio rerio)

Estudos de conservación nas turbeiras de cobertor da Serra do Xistral: busca de bioindicadores de presión gandeira nas comunidades vexetais

Evolución temporal das propiedades dos solos tras o establecemento de viñedos na Ribeira Sacra

Herpetofauna do concello de Laracha (A Coruña). Inventario, uso do espazo e factores de ameaza.

Herpetofauna dunha zona de montaña do sueste de Galicia. Inventario, uso do espazo e factores de ameaza.

Incidencia dunha enfermidade emerxente de anfibios en Galicia: a infección por dermocistidios no limpafontes palmado (Lissotriton helveticus).

Incorporación de plásticos en estuches de tricópteros: unha trampa evolutiva?

Integración fisiolóxica en sistemas clonais da invasora Carpobrotus edulis: estudo do efecto da direccionalidade no transporte de recursos

Investigación forense na resolución dun caso criminalístico ficticio (Proxecto de divulgación científica)

Os métodos de control da avespa asiática (Vespa velutina): problemas asociados ao trampeo de primaveira

Perda de medo por parte da fauna de mamíferos sometidos a condicións de baixo impacto humano: o caso do cascalleiro da mina de As Pontes.

Propiedades dun producto fitosanitario comercial con pirimetanil fronte a Botrytis cinerea en feixón

Revisión bibliográfica: características da graxa parda e a súa relación coa obesidade

Revisión bibliográfica: métodos comúns para a estimación da idade biolóxica

Seguimento dos trasplantes de coral Acropora palmata nunha zona de restauración do Parque Nacional Arrecifes de Xcalak, México.

Sistemas de administración de xenes baseados en peptidos de penetración celular para a transfección efectiva de células nai mesenquimais

Sistemas de administración de xenes para a transfección efectiva de células nai mesenquimais

Steatoda nobilis (Thoell, 1875) (Araneae, Theridiidae): evolución da súa invasión biolóxica fora da súa área de orixe e revisión da súa posición na árbore filoxenética da familia Theridiidae.

Variación da poboación de microorganismos nos solos que sufriron un incendio forestal.

 Análise xenética de Donax trunculus mediante marcadores mitocondriais

 Perspectivas actuais en Astrobioloxía: unha revisión acerca da deteción e caracterización de bioseñais exoplanetarias. O papel de Marte

ADN antigo en sedimentos lacustres: usos e limitacións. Revisión bibliográfica

Alimentación da curuxa común (Tyto alba) en diferentes localidades de Galicia.

Análise da calidade microbiolóxica dos alimentos procedentes de cadeas de comida rápida

Análise da dieta de pequenos mamíferos: un traballo experimental con Micromys minutus

Análise da variación xenómica e a evolución do grupo Fb de retrovirus endóxenos humanos

Análise de datos climatolóxicos na área de A Coruña

Análise filoxeográfica do género Lynx na Península Ibérica

Análisis florístico de prados húmidos de alto valor natural sometidos a intensificación agraria

Aplicacións da bioloxía molecular na práctica forense (Traballo bibliográfico)

Avaliación das propiedades funxicidas dun composto derivado da piridina fronte a fungos patóxenos

Avaliación de parámetros nutracéuticos en variedades tradicionais de pemento da rexión Andina

Avaliación in situ da interacción dos antibióticos aminoglucósidos con ciprofloxacino e meropenem

Bioloxía, ecoloxía e impacto dunha especie exótica invasora en Galicia

Caracterización da materia orgánica de solos e sedimentos sometidos a chuvia simulada por espectroscopía infravermella

Cordinación da ruta de sinalización de TOR e Greatwall-ENSA na diferenciación de S. pombe.

Cuantificación do ADN mitocondrial no líquido de diálise de pacientes sometidos a diálise peritoneal

Desenvolvemento de cultivos celulares nunha especie de Anfibio

Desenvolvemento de métodos para a extracción de carpóforos de basidiomicetes

Detección molecular de axentes causantes de enfermedades transmitidos por garrapatas en ganderías de España e/ou Eslovaquia.

Determinación sexual de aves mediante métodos moleculares.

Diverxencia de atributos funcionais en plantas dunares: un estudo experimental no sistema dunar costero de Villarube (A Coruña)

Divulgación científica en mass media

Efecto de manvert silikon na protección do tomate frente ó aluminio

Efectos da integración clonal nas invasións de sistemas costeiros por Carpobrotus edulis: un traballo de campo

Efectos da invasora Oxalis pes-caprae nas interaccións planta-insecto: evaluación de costes e beneficios para a nativa Sinapis arvensis

Estudio dos mecanismos de resistencia bacteriana a antibióticos.

Estudo da capacidade antioxidante do medio extracelular de suspensions elicitadas cun extracto de follas de Moringa oleifera.

Estudo da capacidade antioxidante en células de pemento elicitadas cun extracto de follas de Moringa oleifera

Estudo da expansión da especie invasora Cortaderia selloana mediante o uso de ferramentas web de acceso aberto e SIX (Sistemas de Información Xeográfica).

Estudo da expresión xénica en Mytilus Galloprovincialis tras a exposición a prorocentrum lima empregando PCR cuantitativa en tempo real

Estudo de variantes nos xenes ANK2 e AKAP9 e a súa asociación coa fibrilación ventricular no infarto agudo de miocardio

Estudo proteómico de biopsias de cancro de colon mediante array de proteínas.

Hydropriming de sementes como estratexia para superar o estrés abiótico na fase de xerminación e estabelecemento de vástagos.

Illamento e caracterización de clons con actividade hidrolasa a partires dunha metaxenoteca de augas termais

Influenza dos microorganismos na elaboración dos queixos galegos

O lastre xenético procedente do Neandertal nas poboacións do home moderno

O papel da activación de ampk sobre a disfunción mitocondrial no envellecemento do cartílago articular e na artrose

O papel dos ecosistemas noveis: comparación da estructura da comunidade de aves paseriformes de dous bosques nativos fronte á dun conxunto de especies exóticas

Patrón de distribución de algas intermareais comúns en Galicia: ¿influencia do cambio climático?

Pegadas de selección sobre o xene da supresina, recrutado dun retrovirus endóxeno e implicado na inhibición da fusión celular nos mamíferos.

Péptidos miméticos dirixidos á Conexina43 para tratamento de dexeneración tisular e cancro.

Proba de resistencia a simvastatina en células sanas de próstata

Proba de resistencia a simvastatina en células tumorales de próstata

Revisión bibliográfica: Alternativas médicas ao sangue natural.

Revisión bibliográfica: O microbioma humano

Ritmos circadianos/estacionais de fauna vertebrada acuática e terrestre a partir do fotrampeo

Ritmos circadianos/estacionales do cangrexo americano e selección de tamaño de cangrexo por parte da lontra no encoro de cecebre.

Sensibilidade bacteriana aos antibióticos comerciais Amoxicilina e Ciprofloxacino

Telómeros e cancro de mama

Toxicidade de un microcontaminante acuático sobre microalgas

Toxicidade exercida por Bisfenol A a diferentes temperaturas sobre a microalga mariña Tetraselmis suecica

Traballo bibliográfico: A construción de estoxos en tricópteros (Insecta: Trichoptera).

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 70