Logo da Universidade da Coruña

Grao en Bioloxía

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Canle López, Moisés
Presidente
Ruíz Bolaños, Isabel
Secretario/a
Díaz Varela, José
Vogal PDI
Manso Revilla, María Jesús
Vogal PDI
Ramírez Gómez, María Del Carmen
Vogal PDI
López Mahía, Purificación
Vogal PDI
Santaballa López, Juan Arturo
Vogal PDI
Fernández Sánchez, Jesús José
Vogal PDI
Santos Fidalgo, Luísa
Vogal PDI
Rodríguez Torres, Ana María
Vogal PDI
Rodríguez Longueira, Jorge
Vogal Estudante
García-Junco García, Rosa María
Vogal Estudante
Vázquez Domínguez, Martín
Vogal Estudante
Fontán Vázquez, Alicia
Vogal Estudante
Pérez Martínez, Lucía
Vogal Estudante
Barbeito Morandeira, Purificación
Administrador/a do centro
Beceiro González, María Elisa
Presidente
Ruíz Bolaños, Isabel
Secretario/a
Pérez Sestelo, José
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Rodríguez González, Noelia
Vogal Estudante
Gómez Toba, Martín
Vogal Estudante
Pena Blanco, Lorenzo
Vogal PAS
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Belmonte, María Esther
Vogal Coordinador de Título
Muniategui Lorenzo, Soledad
Vogal Coordinador de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Manso Revilla, María Jesús
Vogal Coordinador de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Barreiro Lozano, Rodolfo
Vogal Coordinador de Título
Barbeito Morandeira, Purificación
Administrador/a do centro
Canle López, Moisés
Presidente
Barreiro Lozano, Rodolfo
Vogal PDI
Castro Castro, Antonio Manuel
Vogal PDI
Cid Blanco, Ángeles
Vogal PDI
Freire Picos, María Ángeles
Vogal PDI
González Tizón, Ana María
Vogal PDI
Grandal Danglade, Aurora
Vogal PDI
Bárbara Criado, Ignacio Manuel
Vogal PDI
Servia García, María José
Vogal PDI
Díaz Varela, José
Vogal PDI
Cabeza Gras, Óscar
Vogal PDI
Rodríguez Belmonte, María Esther
Vogal Coordinador de Título
Barbeito Morandeira, Purificación
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 17.840
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 3.138
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.016
% créditos repetidos 2015/2016 22,41
Total de créditos matriculados 2015/2016 23.000
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 391
Homes 2015/2016 141
Mulleres 2015/2016 250
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 58,82
Taxa de evaluación 2015/2016 91,57
Taxa de éxito 2015/2016 78,06
Taxa de rendemento 2015/2016 71,48
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 33,02
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 96,05
Taxa de graduación (%) 2011/2012 49,02

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 38.280
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 6.052
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 4.012
% créditos repetidos 2015/2016 20,82
Total de créditos matriculados 2015/2016 48.340
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 892
Homes 2015/2016 357
Mulleres 2015/2016 535
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 54,19
Taxa de evaluación 2015/2016 90,53
Taxa de éxito 2015/2016 80,86
Taxa de rendemento 2015/2016 73,2

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 17.110
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 3.696
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 1.992
% créditos repetidos 2014/2015 24,95
Total de créditos matriculados 2014/2015 22.800
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 383
Homes 2014/2015 121
Mulleres 2014/2015 262
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 59,53
Taxa de evaluación 2014/2015 89,63
Taxa de éxito 2014/2015 77,16
Taxa de rendemento 2014/2015 69,16
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 30,39
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 86,77
Taxa de graduación (%) 2010/2011 37,89

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 33.540
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.361
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 4.145
% créditos repetidos 2014/2015 23,85
Total de créditos matriculados 2014/2015 44.040
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 807
Homes 2014/2015 303
Mulleres 2014/2015 504
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 54,58
Taxa de evaluación 2014/2015 89,64
Taxa de éxito 2014/2015 78,49
Taxa de rendemento 2014/2015 70,35

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 17.240
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 3.498
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 1.614
% créditos repetidos 2013/2014 22,87
Total de créditos matriculados 2013/2014 22.350
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 371
Homes 2013/2014 125
Mulleres 2013/2014 246
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 60,24
Taxa de evaluación 2013/2014 90,17
Taxa de éxito 2013/2014 75,35
Taxa de rendemento 2013/2014 67,95
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 34,74
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 83,22
Taxa de graduación (%) 2009/2010 26,25

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 31.250
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 6.548
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 4.564
% créditos repetidos 2013/2014 26,23
Total de créditos matriculados 2013/2014 42.360
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 787
Homes 2013/2014 302
Mulleres 2013/2014 485
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 53,83
Taxa de evaluación 2013/2014 87,67
Taxa de éxito 2013/2014 76,1
Taxa de rendemento 2013/2014 66,72

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Química
73
36
11
Física
75
32
23
Matemáticas
67
38
16
Xeoloxía
74
2
5
Estatística
74
44
35
Xeografía Física
65
15
8
Citoloxía
53
52
12
Histoloxía
74
25
1
Bioquímica I
75
23
18
Introdución á Botánica: Botánica Xeral
77
11
11

2º Curso

Organografía Microscópica
74
8
14
Bioquímica II
65
45
3
Microbioloxía
91
18
13
Microbioloxía Aplicada e Control Microbiolóxico
66
40
19
Xenética
65
32
10
Botánica Sistemática: Criptogamia
80
21
6
Fisioloxía Vexetal I
67
37
19
Fisioloxía Vexetal II
52
44
18
Zooloxía I
51
45
28
Zooloxía II
46
51
27

4º Curso

Bioloxía do Desenvolvemento
20
1
2
Fundamentos Bioquímicos de Biotecnoloxía
20
1
0
Microbioloxía e Biotecnoloxía Ambiental
33
1
0
Citoxenética
41
0
1
Xeografía Botánica: Xeobotánica
5
0
0
Resposta das Plantas en Condicións Adversas
30
2
1
Biodiversidade Animal e Medio Ambiente
59
8
2
Sustentabilidade e Conservación da Fauna
18
2
1
Adaptacións Funcionais da Fauna ao Medio
65
3
3
Etoloxía
37
0
2
Ecoloxía Humana
64
0
0
Ecotoxicoloxía
38
3
0
Paleobioloxía
35
0
2
Análise de Datos en Bioloxía
9
0
0
Edafoloxía
11
0
0
Traballo Fin de Grao
57
0
9
Prácticas externas I
46
0
0
Prácticas externas II
39
0
0

3º Curso

Bioquímica e Bioloxía Molecular
60
33
3
Técnicas en Microbioloxía
79
7
4
Xenética Molecular
57
17
3
Xenética de Poboacións e Evolución
73
7
12
Botánica Sistemática: Fanerogamia
57
13
3
Fisioloxía Vexetal Aplicada
70
6
7
Fisioloxía Animal I
65
10
14
Fisioloxía Animal II
55
10
9
Ecoloxía I: Individuos e Ecosistemas
57
21
14
Ecoloxía II: Poboacións e Comunidades
62
14
6

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Química
71
45
13
Física
76
49
21
Matemáticas
79
47
11
Xeoloxía
90
2
10
Estatística
55
57
40
Xeografía Física
86
7
13
Citoloxía
92
39
14
Histoloxía
74
29
5
Bioquímica I
81
30
18
Introdución á Botánica: Botánica Xeral
85
17
13

2º Curso

Organografía Microscópica
79
14
19
Bioquímica II
60
47
1
Microbioloxía
69
40
20
Microbioloxía Aplicada e Control Microbiolóxico
59
38
25
Xenética
64
37
11
Botánica Sistemática: Criptogamia
78
36
3
Fisioloxía Vexetal I
67
38
15
Fisioloxía Vexetal II
58
23
23
Zooloxía I
62
56
4
Zooloxía II
54
43
16

4º Curso

Bioloxía do Desenvolvemento
11
0
0
Fundamentos Bioquímicos de Biotecnoloxía
15
0
0
Microbioloxía e Biotecnoloxía Ambiental
24
0
0
Citoxenética
24
0
0
Xeografía Botánica: Xeobotánica
7
0
0
Resposta das Plantas en Condicións Adversas
13
0
0
Biodiversidade Animal e Medio Ambiente
47
3
2
Sustentabilidade e Conservación da Fauna
17
0
0
Adaptacións Funcionais da Fauna ao Medio
51
0
0
Etoloxía
34
0
0
Ecoloxía Humana
51
0
0
Ecotoxicoloxía
12
0
1
Paleobioloxía
17
0
1
Análise de Datos en Bioloxía
24
0
0
Edafoloxía
3
0
0
Traballo Fin de Grao
33
0
4
Prácticas externas I
22
0
1
Prácticas externas II
19
0
2

3º Curso

Bioquímica e Bioloxía Molecular
61
33
4
Técnicas en Microbioloxía
65
13
4
Xenética Molecular
62
12
6
Xenética de Poboacións e Evolución
52
24
10
Botánica Sistemática: Fanerogamia
73
4
2
Fisioloxía Vexetal Aplicada
73
6
4
Fisioloxía Animal I
60
19
6
Fisioloxía Animal II
71
3
4
Ecoloxía I: Individuos e Ecosistemas
63
12
11
Ecoloxía II: Poboacións e Comunidades
86
5
8

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

 Análise das comunidades de humidais artificiais sobre solos mineiros restaurados. Efecto das propiedades do medio na diversidade

 Análise xenética da coquina Donax trunculus mediante marcadores microsatélite

 Revisión bibliográfica. Xeración e almacenamento de electricidade mediante sistemas biolóxicos: células de combustible microbiano

Análise bibliométrica dos estudos de comportamento en macroinvertebrados acuáticos de auga doce

Análise dos efectos teraroxénicos do ácido valproico no desenvolvemento do tubo neural do peixe cebra e dos efectos protectores da vitamina C

Análise microbiolóxico de augas naturais

Avaliación das propiedades funxicidas do ácido salicílico fronte a fungos patóxenos

Calidade microbiolóxica da auga do río Mero

Comparación da dieta da londra en dous encoros con distintos gremios de grandes piscívoros

Cría para peor: A raza de cans PUG como caso paradigmático do conflito entre benestar animal e resposta á selección aplicada polos criadores

Descontaminación de azul de metileno en auga por biomasa de microalgas

Descrpción do sistema CRISPR-Cas e deseño de sgRNAs (single guide RNAs) para edición de ADN xenómico en lévedos

Diferenzas xenéticas ou epixenéticas entre poboacións de Silene latifolia sometidas a condicións litorais e continentais?

Dinámica do microzooplancton nun alfloramentos costeiro

Efecto de fitofortificantes e outros productos sobre o crecemento e metabolismo de cultivos hortícolas

Efecto de manvert silikon na protección do tomate frente ó aluminio

Elaboración dun proxecto divulgativo científico

Enfermidades autoinmunes inducidas por virus

Ensaio de elicitación de suspensions celulares empregando como elicitor un extracto de raíz de Moringa oleifera

Ensaio de elicitación de suspensions celulares utilizando como elicitor un extracto de follas de Moringa oleifera

Estudio estructural e ultraestructural do Toro lonxitudinal do peixe zebra (Danio rerio)

Estudo comparativo da actividade antioxidante en fresas de cultivos de orixe tradicional versus ecolóxico

Estudo da biodiversidade dos arrecifes de coral da área protexida de Boca Chica (República Dominicana): implicacións para a súa conservación.

Estudo da Bioloxía reproductiva de Dactylorhiza cantabrica (Orchidaceae), endemismo das montañas galegas

Estudo da contaminación microbiolóxica nun gradiente do rio Mero

Estudo da dieta da avispa asiática (Vespa velutina) mediante isótopos estables

Estudo da toxicidade dun composto de rutenio con anéis quelato de 4 membros no desenvolvemento temperá do peixe cebra (Danio rerio)

Estudo da toxicidade dun composto de rutenio con anéis quelato de 6 membros no desenvolvemento temperá do peixe cebra (Danio rerio)

Estudo das propiedades elásticas do cabelo

Estudo experimental das conexions dos núcleos pretectais do peixe zebra (Danio rerio)

Estudo in vitro do efecto do RSV na expresión da enzima antioxidante superóxido dismutasa-2 en sinoviocitos de rata en cultivo

Fenoloxía e uso do espazo das aves migratorias na ria do Burgo (A Coruña) durante o paso otoñal

Identificación de xenes supresores de mutacións na fosfatasa Ssu72

Importancia da plasticidade fenotípica nas invasións vexetais: un experimento con dúas especies exóticas de Carpobrotus

Inventario das bolboretas nocturnas (Lepidoptera, Heterocera) dunha localidade de Oleiros (As Pedreiras, Líans), A Coruña

Microorganismos termorresistentes na produción de cervexa. Estudo inicial.

Neuroxénese no mesencéfalo do peixe cebra

Os isótopos estables de Carbono e Nitróxeno como biomarcadores para a trazabilidade alimentaria

Poboacións bacterianas en covas graníticas de Galicia e meteorización das rochas

Preparación dun sistema monohibrido para estudio de promotores baseado nun promotor basal dun marcador auxotrófico.

Propiedades de extractos de algas para o control de Botrytis cinerea en pemento

Revisión bibliográfica: Catálogo das Familias Terebellidae Johnston, 1846 e Eunicidae Berthold, 1827 (Annelida; Polychaeta) da península ibérica.

Toxicidade dun produto de hixiene persoal (triclosan) sobre a microalga mariña Tetraselmis suecica: efecto dun incremento da temperatura

Toxicidade exercida polo antibiótico oxitetraciclina, un microcontaminante emerxente, sobre a microalga doceacuícola Haematococcus pluvialis Flotow

Virus e cancro

Xenética de poboacións do lepidóptero Graellsia isabellae

A lapa (Patella spp) como organismo indicador de calidade ambiental

A toxicoloxia forense e o analise do primeiro nivel

Abundancia das aves de Elviña

Análise cromosómica de lapas do X. Patella

Análise de secuencias xénicas na centola Maja brachydactyla

Análise filoxenético das especies do xénero Panthera

Análise preliminar do metabolismo mitocondrial da patoloxía artrósica in vitro, usando cíbridos transmitocondriais portadores do haplogrupo de ADNmt T.

Analise xenética de Donax vittatus mediante marcadores moleculares

Análisis das interaccións físicas de HMGB1 polo sistema do doble híbrido

Análisis das interacións físicas de HMGB2 polo sistema do doble híbrido

Análisis microbiolóxico das augas de praias da costa da Coruña

Anomalías en la pigmentación en peces planos de interese comercial

Avaliación da capacidade antimicrobiana de dous produtos naturais, o allo e o mel

Causas do cambio estacional na dieta da nutria europea nun sistema pechado para as presas

Comparación de diferentes métodos de depleción das proteínas máis abundates no soro humano para análise proteómico

Crecemento clonal en poboacións de Zostera marina

Deseño dun programa de enriquecemento ambiental para pulpos (Octopus vulgaris) no Aquarium Finisterrae (A Coruña, España)

Deseño experimental para a obtención de suspensións celulares de Capsicum annuum L. var. annuum

Diatomeas do deserto de Atacama, norte de Chile, e o seu uso como indicadores paleoambientais nos últimos 160 ka

Distribución das especies de gasterópodos no horizonte de fucaceas de costa protexida na ría de Ferrol.

Efecto da adición de enmendas na mobilización de Cu nun solo de viñedo (D.O. Ribeiro)

Efecto da integración clonal no proceso invasor de Carpobrotus edulis

Efecto de dous fertilizantes agrícolas comerciais sobre as microalgas Tetraselmis suecica (Kylin) Butcher e Chlorella vulgaris Beijerinck

Efecto de manvert silikon na protección do tomate frente ó alumnio

Efecto de manvert sulphos sobre o crecemento da leituga

Efecto do antibiótico oxitetraciclina, un microcontaminante acuático emerxente, sobre a microalga doceacuícola Chlamydomonas reinhardtii Dangeard

Efecto do ibuprofeno, un antiinflamatorio non esteroideo, sobre a microalga doceacuícola Chlamydomonas reinhardtii Dangeard

Elaboración da memoria científico-técnica dun proxecto de investigación en Bioquímica, Bioloxía Molecular ou Biotecnoloxía.

Elaboración do proxecto: analise do efecto de patacas transxénicas en Galiza

Elaboración do proxecto: Efecto dos factores abióticos no polvo (Octopus vulgaris, Cuvier 1797)

Empregando lévedos para o estudo da enfermidade do Alzheimer

Enerxía: vén e vai...... ¿como?€

Estudando as invasións biolóxicas: un traballo experimental con Carpobrotus edulis

Estudando as invasións biolóxicas: un traballo experimental con Carpobrotus edulis

Estudando as invasións biolóxicas: un traballo experimental con Carpobrotus edulis

Estudo comparativo entre froitos de frambuesa procedentes de cultivo tradicional versus ecolóxico sobre a presenza de compostos fenólicos e a súa capacidade antioxidante

Estudo da anatomía interna do xénero Laubieripsis Petersen, 2000 (Polychaeta; Fauveliopsidae) mediante o emprego do micro-CT.

Estudo dos efectos tóxicos do chumbo sobre a microalga mariña "Tetraselmis suecica"

Estudo métrico comparado do Oso das Cavernas (Ursus spelaeus ROSENMÜLLER) de Cova da Ceza (Folgoso do Courel, Lugo)

Estudo preliminar sobre a problemática da invasión da avespa asiática (Vespa velutina Lepeletier, 1836) en Galicia (España)

Evolución histórica das uceiras húmidas en Galicia empregando Sistemas de Información Xeográfica (SIX)

Éxito reproductivo dunha planta exótica invasora no Golfo Ártabro

Factores que determinan a dieta de Lutra lutra ao longo dun ciclo anual nun encoro do Noroeste da Península Ibérica

Inventario da fauna de micromamíferos do Parque Natural das Fragas do Eume

Inventario e distribución da herpetofauna en zonas ameazadas pola expansión urbana da cidade da Coruña

Mitigación da repelencia ó auga en solos queimados empregando polímeros orgánicos

NGS na diagnose da diabetes MODY

Novas aportacións ao estudo da diversidade do xénero Terebellides (Annelida; Polychaeta) da rexión Indo-Pacífica

O concepto de estereotipia: análise dun comportamento de deglución en foca común (Phoca vitulina)

Procura de enzimas de interese (glicosidasas) nunha metaxenoteca de augas termais

Procura de enzimas lipolíticas termoestables nunha metaxenoteca de augas termais

Propiedades da bencilaminopurina para o control de Botrytis cinerea en feixón: actividade funxicida e indución de resistencia

Regulación da resistencia a Phytophthora capsici por citocininas en feixón

Relación entre a diversidade do bacterioplancton e a entrada de nutrintes na columna de auga, nas augas superficiais da costa da Coruña

Relación entre o ritmo metabólico e a esperanza de vida en mamíferos e aves

Reproducción en Lithophyllum hibernicum (Corallinales, Rhodophyta): estudo dos conceptáculos asexuais.

Revisión bibliográfica: Síndrome de Behçet

Selección de sustratos nas aves de Elviña

Sexado molecular no corvo pequeno (Corvus corone)

Stphylococcus epidermidis resistenta a Linezolid no Complexo Hospitalario Universitario A Coruña. Estudo de mecanismos de resistencia e impacto clínico

Uso das plantas carnívoras na docencia de disciplinas científicas

Utilización do estudo de isótopos estables de carbono e nitrógeno en feces de mamíferos en condicións controladas para a determinación de dieta en animais silvestres

Variación da microbiota oral por factores ambientais

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 70