Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos

2017/2018 · 120 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Baldomir García, Aitor
Presidente
Fontán Pérez, Arturo Norberto
Secretario/a
Navarrina Martínez, Fermín Luis
Vogal PDI
Samper Calvete, Francisco Javier
Vogal PDI
Traseira Piñeiro, Laura
Vogal Estudante
Brandón Basdediós, Óscar
Vogal Estudante
Rojo López, Gemma
Vogal Estudante
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador/a do centro
Colominas Ezponda, Ignacio
Presidente
Galán Díaz, Juan José
Vicepresidente
Carro López, Diego
Secretario/a
Álvarez García, Julia
Vogal PDI
Martínez Díaz, Margarita
Vogal PDI
Vázquez González, Ana María
Vogal PDI
Espasandín Lacalle, Raúl
Vogal Estudante
Lorenzo Gómez, Guillermo
Vogal Estudante
Roel Vilas, María Pilar
Vogal PAS
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 5.577
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 210
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 3,63
Total de créditos matriculados 2015/2016 5.787
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 95
Homes 2015/2016 69
Mulleres 2015/2016 26
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 60,92
Taxa de evaluación 2015/2016 91,34
Taxa de éxito 2015/2016 94,01
Taxa de rendemento 2015/2016 85,87
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 97,56

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 26.810
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 8.003
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 8.972
% créditos repetidos 2015/2016 38,77
Total de créditos matriculados 2015/2016 43.780
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 947
Homes 2015/2016 641
Mulleres 2015/2016 306
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 46,23
Taxa de evaluación 2015/2016 74,97
Taxa de éxito 2015/2016 77,69
Taxa de rendemento 2015/2016 58,25

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 2.040
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 0
Total de créditos matriculados 2014/2015 2.040
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 34
Homes 2014/2015 28
Mulleres 2014/2015 6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 60
Taxa de evaluación 2014/2015 94,49
Taxa de éxito 2014/2015 93,62
Taxa de rendemento 2014/2015 88,46

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 29.790
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 13.220
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 12.020
% créditos repetidos 2014/2015 45,88
Total de créditos matriculados 2014/2015 55.040
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 1.133
Homes 2014/2015 761
Mulleres 2014/2015 372
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 48,58
Taxa de evaluación 2014/2015 73,94
Taxa de éxito 2014/2015 77,5
Taxa de rendemento 2014/2015 57,3

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 47.010
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 12.850
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 14.060
% créditos repetidos 2013/2014 36,4
Total de créditos matriculados 2013/2014 73.910
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 1.272
Homes 2013/2014 846
Mulleres 2013/2014 426
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 58,1
Taxa de evaluación 2013/2014 73,3
Taxa de éxito 2013/2014 79,49
Taxa de rendemento 2013/2014 58,27

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Ampliación de formación científica

Cálculo avanzado en enxeñería
21
7
6
Mecánica de medios continuos
26
5
3
Cálculo numérico
30
2
1

Tecnoloxía específica

Estruturas III
29
2
2
Portos e costas
31
3
0
Obras hidráulicas e hidroloxía
34
0
0
Enxeñería do transporte
34
0
0
Pontes I
30
0
3
Enxeñería sanitaria
33
1
0

Optativas – Estruturas e construción

Materiais avanzados
12
0
0
Cálculo dinámico de estruturas
6
0
0
Deseño óptimo de estruturas
4
0
0
Deseño asistido e visualización
17
1
5

Optativas – Hidráulica. ambiental e xeotecnia

Túneles e obras subterráneas
5
0
0
Enxeñería da enerxía
1
0
0
Cimentacións especiais
1
0
0
Enxeñería portuaria
4
0
0
Proxecto de obras hidráulicas
5
0
0

Optativas – Transportes e ordenación do territorio

Infraestrutura de estradas e aeroportos
1
0
0
Loxística
10
0
0

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Acceso ferroviario ao Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas

Carril bici de acceso ao campus de Elviña

Centro Especializado de Alto Rendemento de Vela no Porto Interior de A Coruña

Línea de Alta Velocidade Madrid-Galicia. Tramo de acceso a cidade de Ourense, Taboadela-Seixalbo

Novo Corredor entre Vilagarcía de Arousa e Catoira

Pasarela peonil con ascensor entre Avenida Sardiñeira e Avenida do Ferrocarril (A Coruña)

Pasarela peonil sobre a AC-840 en Présaras (A Coruña)

Pavillón polideportivo na Guarda (Pontevedra)

Proxecto de conexión e recuperación do espazo fluvial dos meandros do río Limia ao seu paso por a chaira da Limia

Rede de saneamento e EDAR en Lesa, Coirós, A Coruña.

Reforma e humanización da Praza de España de Ferrol no acceso Noreste.

Remodelación do campo de rugby nas instalacións deportivas de Acea da Ma (Culleredo)

Variante da AC-441 en Baíñas (Vimianzo) e actuacións de seguridade vial na vía existente

Variante de Ponteceso (AC-419)

Vial subterráneo Avda. do Porto - Avda. Linares Rivas e glorieta superior en Praza de Ourense, A Coruña

Carril bici entre os municipios de A Coruña y Arteixo: Tramo A Maceira-Meicende

Conexión peatonal entre o Campus de Elviña e o barrio de Someso

Conexión peonil sobre a N-VI ao seu paso por Guísamo

Humanización e miradoiro na contorna da torre de presión de Monte Alto (A Coruña)

Nova pasarela peatonal sobre a duplicación da línea ferroviaria no seu tramo final de acceso á estación de Ferrol. Tramo Ponte das Cabras-Ferrol

Proxecto Constructivo de mellora da accesibilidade, recuperación e protección das marxes do río Ferreira no concello de Pantón (Lugo)

Proxecto Construtivo de Nova Cuberta para o Estadio Municipal de Riazor

Proxecto construtivo de Variante da AC-566 en Valdoviño

Proxecto Construtivo dunha Terminal de Granéis Sólidos no Porto Exterior da Coruña

Rehabilitación da minicentral hidroeléctrica Fábrica da Luz - Lugo

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 25