Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos

2019/2020 · 120 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Colominas Ezponda, Ignacio
Presidente
Baldomir García, Aitor
Secretario/a
Álvarez García, Julia
Vogal PDI
Navarrina Martínez, Fermín Luis
Vogal PDI
Eiras López, Javier
Vogal PDI
Ares Rios, Daniel
Vogal Estudante
Lucio Alonso, Mario de
Vogal Estudante
Traseira Piñeiro, Laura
Vogal Estudante
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador/a do centro
Colominas Ezponda, Ignacio
Presidente
Galán Díaz, Juan José
Vicepresidente
Carro López, Diego
Secretario/a
Álvarez García, Julia
Vogal PDI
Martínez Díaz, Margarita
Vogal PDI
Vázquez González, Ana María
Vogal PDI
Espasandín Lacalle, Raúl
Vogal Estudante
Lorenzo Gómez, Guillermo
Vogal Estudante
Roel Vilas, María del Pilar
Vogal PAS
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 93
Homes 2018/2019 70
Mulleres 2018/2019 23
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 3.458
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 2.928
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 372
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 157,5
% créditos repetidos 2018/2019 15,31
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 37,18
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 544
Homes 2018/2019 387
Mulleres 2018/2019 157
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 24.760
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 14.190
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.965
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 5.610
% créditos repetidos 2018/2019 42,71
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 45,52

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 118
Homes 2017/2018 77
Mulleres 2017/2018 41
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 4.416
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 3.671
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 555
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 190,5
% créditos repetidos 2017/2018 16,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 37,42
Taxa de evaluación 2017/2018 91,3
Taxa de éxito 2017/2018 96,09
Taxa de rendemento 2017/2018 87,74
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 89,29
Taxa de graduación 2015/2016 68,85
Taxa de abandono 2015/2016 1,64

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 612
Homes 2017/2018 415
Mulleres 2017/2018 197
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 28.130
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 16.340
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 6.627
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 5.168
% créditos repetidos 2017/2018 41,92
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 45,97
Taxa de evaluación 2017/2018 70,86
Taxa de éxito 2017/2018 76,14
Taxa de rendemento 2017/2018 53,95

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 117
Homes 2016/2017 82
Mulleres 2016/2017 35
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 6.180
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 5.454
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 691,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 34,5
% créditos repetidos 2016/2017 11,75
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 52,82
Taxa de evaluación 2016/2017 92,6
Taxa de éxito 2016/2017 94,89
Taxa de rendemento 2016/2017 87,86
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 93,94
Taxa de graduación 2014/2015 73,53
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 688
Homes 2016/2017 473
Mulleres 2016/2017 215
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 35.470
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 22.950
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 7.464
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 5.060
% créditos repetidos 2016/2017 35,31
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 51,56
Taxa de evaluación 2016/2017 75,15
Taxa de éxito 2016/2017 78,14
Taxa de rendemento 2016/2017 58,72

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Ampliación de Formación Científica

Cálculo Avanzado en Enxeñaría
26
1
1
Mecánica de Medios Continuos
37
10
14
Cálculo Numérico
28
0
0
Mecánica Computacional
33
0
2

Tecnoloxía Específica

Estruturas III
29
5
2
Portos e Costas
40
5
3
Obras Hidráulicas e Hidroloxía
28
0
0
Enxeñaría do Transporte
26
0
0
Pontes I
26
1
1
Enxeñaría Sanitaria
26
0
0
Ordenación do Territorio e Urbanismo
36
2
1
Estruturas de Formigón
34
0
0
Ampliación de Enxeñaría do Terreo
35
0
1
Edificación. Rehabilitación de Estruturas
32
1
0
Explotación de Estradas
33
0
0
Dirección de Empresas
34
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
47
0
38

Optativas – Bloque Común

Estancia en Prácticas
25
0
0
Proxecto Técnico
4
0
1

Optativas – Estruturas e Construción

Análise Experimental e Monitorización de Estruturas
12
0
0
Materiais Avanzados
12
0
0
Pontes II
7
0
0
Cálculo Dinámico de Estruturas
15
1
0
Deseño Óptimo de Estruturas
7
0
0
Deseño Asistido e Visualización
14
0
1

Optativas – Hidráulica, Ambiental e Xeotecnia

Túneles e Obras Subterráneas
5
0
0
Enxeñaría da Enerxía
8
0
0
Cimentacións Especiais
5
0
0
Dirección e Explotación de Portos
4
0
0
Proxecto de Obras Hidráulicas
8
0
0

Optativas – Transportes e Ordenación do Territorio

Enxeñaría dos Servizos Urbanos
3
0
0
Infraestrutura de Estradas e Aeroportos
14
0
0
Explotación de Sistemas de Transporte
11
0
0
Planificación do Transporte
8
1
0
Loxística
16
0
0
Urbanismo II
5
0
0
Sistemas de Representación do Territorio
6
0
0

Superado Non superado Non presentado

Ampliación de Formación Científica

Cálculo Avanzado en Enxeñaría
45
0
2
Mecánica de Medios Continuos
33
21
12
Cálculo Numérico
39
1
1
Mecánica Computacional
56
0
3

Tecnoloxía Específica

Estruturas III
35
6
4
Portos e Costas
35
15
6
Obras Hidráulicas e Hidroloxía
32
0
1
Enxeñaría do Transporte
33
0
0
Pontes I
36
0
2
Enxeñaría Sanitaria
34
0
0
Ordenación do Territorio e Urbanismo
53
5
2
Estruturas de Formigón
59
0
1
Ampliación de Enxeñaría do Terreo
57
0
2
Edificación. Rehabilitación de Estruturas
60
0
0
Explotación de Estradas
61
0
0
Dirección de Empresas
62
0
1

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
25
0
35

Optativas – Bloque Común

Toma de Decisións en Enxeñaría
Estancia en Prácticas
21
0
0
Proxecto Técnico
4
0
2

Optativas – Estruturas e Construción

Análise Experimental e Monitorización de Estruturas
24
0
0
Materiais Avanzados
15
0
0
Pontes II
6
0
0
Cálculo Dinámico de Estruturas
20
0
1
Deseño Óptimo de Estruturas
22
0
0
Cálculo Sísmico e Aeroelástico de Estruturas
14
0
0
Deseño Asistido e Visualización
18
0
3

Optativas – Hidráulica, Ambiental e Xeotecnia

Túneles e Obras Subterráneas
3
0
0
Enxeñaría da Enerxía
15
0
0
Cimentacións Especiais
7
0
0
Mecánica de Rochas
3
0
0
Enxeñaría Portuaria
3
1
0
Dirección e Explotación de Portos
8
0
0
Proxecto de Obras Hidráulicas
8
0
0
Xestión Avanzada do Saneamento
6
0
1

Optativas – Transportes e Ordenación do Territorio

Enxeñaría dos Servizos Urbanos
2
0
0
Infraestrutura de Estradas e Aeroportos
18
0
0
Explotación de Sistemas de Transporte
27
0
0
Planificación do Transporte
16
0
0
Loxística
22
0
0
Paisaxe na Enxeñaría
2
0
0
Urbanismo II
7
0
0
Sistemas de Representación do Territorio
11
0
0

Superado Non superado Non presentado

Ampliación de Formación Científica

Cálculo Avanzado en Enxeñaría
58
10
4
Mecánica de Medios Continuos
30
20
18
Cálculo Numérico
55
4
5
Mecánica Computacional
32
0
1

Tecnoloxía Específica

Estruturas III
52
5
7
Portos e Costas
40
9
14
Obras Hidráulicas e Hidroloxía
58
1
1
Enxeñaría do Transporte
60
0
1
Pontes I
58
3
2
Enxeñaría Sanitaria
60
0
0
Ordenación do Territorio e Urbanismo
33
0
1
Estruturas de Formigón
33
0
1
Ampliación de Enxeñaría do Terreo
33
0
1
Edificación. Rehabilitación de Estruturas
32
0
0
Explotación de Estradas
33
0
0
Dirección de Empresas
30
1
1

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
10
0
19

Optativas – Bloque Común

Estancia en Prácticas
15
0
0
Proxecto Técnico
3
0
0

Optativas – Estruturas e Construción

Análise Experimental e Monitorización de Estruturas
14
0
0
Materiais Avanzados
3
0
0
Pontes II
6
0
0
Cálculo Dinámico de Estruturas
7
0
1
Deseño Óptimo de Estruturas
25
0
1
Cálculo Sísmico e Aeroelástico de Estruturas
6
0
0
Deseño Asistido e Visualización
24
0
6

Optativas – Hidráulica, Ambiental e Xeotecnia

Túneles e Obras Subterráneas
9
0
0
Enxeñaría da Enerxía
14
0
0
Cimentacións Especiais
9
0
0
Mecánica de Rochas
4
0
0
Enxeñaría Portuaria
2
0
0
Dirección e Explotación de Portos
3
0
0
Proxecto de Obras Hidráulicas
10
0
0
Xestión Avanzada do Saneamento
7
0
1

Optativas – Transportes e Ordenación do Territorio

Enxeñaría dos Servizos Urbanos
2
0
0
Infraestrutura de Estradas e Aeroportos
15
0
0
Explotación de Sistemas de Transporte
12
0
0
Planificación do Transporte
10
0
0
Loxística
34
0
0
Sistemas de Representación do Territorio
10
0
2

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Ampliación da rede de saneamento de Pardiñas e da E.D.A.R. de Guitiriz (Lugo)

Aparcadoiro nas inmediacións do estadio de fútbol Anxo Carro (Lugo)

Aparcamento disuasorio con intercambiador intemodal en Ponte Pasaxe

Cuberta para as pistas públicas de Curtis

Mellora da rede de pluviais de Pontevedra mediante técnicas SUDS

Mellora das instalacións deportivas do Campus Universitario de Ponferrada

Mellora do abastecemento no Concello de Cariño

Mellora do Canal de Acceso do Porto de Avilés

Mellora do saneamento en Paradela. Concello de Meis (Pontevedra)

Mellora dos accesos e o entorno na praia de Cesantes-Redondela

Mellora dos accesos e o entorno na praia de Montalvo

Parque Eólico na Serra de Corno de Boi (Sobrado-Friol)

Pasarela Peonil na intersección entre a AC-12 e a AC-174 en Perillo, A Coruña

Pasarela peonil na ría de Foz, entre Foz e Barreiros

Pisciña cuberta e ximnasio en Bergondo (A Senra)

Ponte de carretera sobre o Estreito de San Martín para a unión das vilas de Laredo y Santoña (Cantabria)

Proxecto Centro Loxístico Polígono de Bertoa

Proxecto Constructivo de Acondicionamento do Campo de Fútbol Lendoiro, en A Barcala (Cambre)

Proxecto construtivo da pasarela peonil de conexión entre O Grove e a isla da Toxa

Proxecto construtivo de instalacións deportivas no núcleo rural A Rúa, Mos

Proxecto construtivo de pasarela ciclista e peonil sobre a Ría do Burgo, entre Oleiros e Culleredo

Senda litoral entre as praias de Caión e a praia de Baldaio

Tanque de tormentas na marxe dereita da Ría de Pontevedra (Concello de Poio)

Acondicionamento de infraestruturas portuarias en Cariño e mellora medioambiental

Acondicionamiento e senda litoral nas praias de San Xurxo e Esmelle (Ferrol)

Ampliación da Central Hidroeléctrica do Arnego

Ampliación e mellora da estrada DP-6104 dende a AC-862 ao Picón [P.K.0+000 - P.K.2+400].

Aparcadoir subterráneo en c/ Paseo Alexandre Bóveda

Complexo deportivo San Caetano, Santiago de Compostela

Conexión da AP-9 con Lavacolla en Sigüeiro

Conexión da liña de metro lixeiro entre Francesc Macià e praza de Les Glòries (Barcelona)

Deseño de novos accesos e mellora da permeabilidade urbana na contorna do Parque Ofimático. Término Municipal de A Coruña.

Ensanche e mellora da CP-1707 ó seu paso por Armental, Cambre

Estacionamento Subterráneo e Acondicionamento da Praza de Armas na Cidade de Ferrol

Instalacións deportivas en Guitiriz

Liña de Alta Velocidade Lugo-Ourense. Tramo A Pobra de San Xiao-Sarria

Mellora do abastecemento en Noia, Lousame e Porto do Son

Mellora do trazado da estrada OU-0102 P.K. 0+00 - P.K. 3+00 en Xunqueira de Ambía

Nave de almacenamento e distribución de mercancías no polígono de Bértoa (Carballo)

Nova ponte na N-631 sobre o Embalse de Ricobayo

Ordenación do litoral no entorno das praias de Porrón e As Cunchas (Rianxo)

Pasarela peatonal sobre a ría de Bilbao conectando o barrio de Elorrieta con Punta Zorroza

Pasarela peatonal sobre a ría de Viveiro

Pasarela peonil sobre a N-640 en Lugo

Paso sobre a Ría de Villaviciosa en El Puntal, Villaviciosa

Plan Parcial e Proposta de Urbanización do SUD-2 en A Coruña

Ponte ferroviaria tranfronteiriza sobre o río Miño. Eixo Atlántico de Alta Velocidade. Tramo Porriño - Fronteira portuguesa.

Ponte na carreteira de conexión do Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas e a A-52

Ponte sobre o río Miño en Os Peares

Porto Exterior en Ribadeo

Proxecto constructivo de novas instalacións náutico - deportivas en Pontevedra

Proxecto constructivo de paseo e carril bici no lago de As Pontes

Proxecto constructivo de porto deportivo en Corcubión

Proxecto constructivo: Ampliación do Porto de Aguete

Proxecto Constructivo: Solución ás inundacións en época de choivas no entorno de Lourenzá (Lugo)

Proxecto construtivo: Estrada de Circunvalación ao núcleo de Ribeira e Acceso ao Porto

Remodelacion da Praza Pontevedra, A Coruña

Remodelación do campo de fútbol 'O Carrizo' en Culleredo

Reordenación da área fluvial da fervenza do Belelle

Restauración e acondicionamento do centro deportivo Portotenis e construcción adxunta dun centro de pádel (Sanxenxo)

Rexeneración da praia de O Portiño e urbanización da zona

Saneamento e depuración nas parroquias de Andeiro e Santa María de Vigo (Cambre)

Sustitución das pontes de ferrocarril sobra a DP-512 e acondicionamento da zona

Teleférico hacia a Cidade da Cultura. (Santiago de Compostela)

Terminal de Graneis Agroalimentarios no Porto Exterior Da Coruña

Variante á AC-550 entre Muros e Noia, tramo Bornalle - Catasueiro

Variante á estrada EP-8001 entre Catoira e Caldas de Reis

Variante da CP-4307: Conexión Ponteceso-Malpica

Variante da LU-530 ao seu paso por A Fonsagrada

Velódromo cuberto en Ponferrada (León)

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 25