Máster Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas

2019/2020 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Gómez Suárez, Manuel Alberto
Presidente
Muiño Vázquez, María Flora
Vicepresidente
Mezo Balaca, Inés
Vicepresidente
Lema Fernández, Carmen Socorro
Secretario/a
García Arthus, Emilia Luísa
Vogal PDI
Mariz Pérez, Rosa María
Vogal PDI
Rungo, Paolo
Vogal PDI
Vilar Rodríguez, Margarita
Vogal PDI
Cornes Herrero, Isabel
Vogal Estudante
Pedrouzo Miguélez, Sara
Vogal Estudante
López Dosil, Ana Belén
Vogal PAS
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Peón Pose, David Olegario
Vogal Coordinador de Título
Calo Blanco, Aitor
Vogal Coordinador de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinador de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro
Gómez Suárez, Manuel Alberto
Presidente
Lado Sestayo, Rubén
Vicepresidente
Lema Fernández, Carmen Socorro
Secretario/a
Álvarez Domínguez, María América
Vogal PDI
Mourelle Espasandín, Estefanía
Vogal PDI
Teijeiro Álvarez, María Mercedes
Vogal PDI
Martínez Traba, Marta
Vogal PAS
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Peón Pose, David Olegario
Vogal Coordinador de Título
Calo Blanco, Aitor
Vogal Coordinador de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinador de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 42
Homes 2018/2019 18
Mulleres 2018/2019 24
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.680
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.482
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 162
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 36
% créditos repetidos 2018/2019 11,79
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 40
Taxa de evaluación 2018/2019 90,54
Taxa de éxito 2018/2019 96,45
Taxa de rendemento 2018/2019 87,32
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 75
Taxa de graduación 2017/2018 62,5
Taxa de abandono 2016/2017 14,81

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.106
Homes 2018/2019 1.134
Mulleres 2018/2019 972
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 111.300
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 80.900
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 18.720
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 11.640
% créditos repetidos 2018/2019 27,29
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,83
Taxa de evaluación 2018/2019 83,4
Taxa de éxito 2018/2019 74,67
Taxa de rendemento 2018/2019 62,27

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 33
Homes 2017/2018 13
Mulleres 2017/2018 20
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.539
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.449
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 84
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 6
% créditos repetidos 2017/2018 5,85
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 46,64
Taxa de evaluación 2017/2018 88,69
Taxa de éxito 2017/2018 98,02
Taxa de rendemento 2017/2018 86,94
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 69,31
Taxa de graduación 2016/2017 74,07
Taxa de abandono 2015/2016 14,29

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.070
Homes 2017/2018 1.068
Mulleres 2017/2018 1.002
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 112.800
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 84.620
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 16.810
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 11.350
% créditos repetidos 2017/2018 24,97
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,48
Taxa de evaluación 2017/2018 83,96
Taxa de éxito 2017/2018 75,42
Taxa de rendemento 2017/2018 63,32

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 43
Homes 2016/2017 18
Mulleres 2016/2017 25
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.872
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.758
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 96
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 18
% créditos repetidos 2016/2017 6,09
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 43,53
Taxa de evaluación 2016/2017 85,74
Taxa de éxito 2016/2017 93,64
Taxa de rendemento 2016/2017 80,29
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 79,08
Taxa de graduación 2015/2016 75
Taxa de abandono 2014/2015 4

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.086
Homes 2016/2017 1.074
Mulleres 2016/2017 1.012
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 113.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 84.150
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 18.330
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 11.230
% créditos repetidos 2016/2017 25,99
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 54,51
Taxa de evaluación 2016/2017 84,69
Taxa de éxito 2016/2017 76,57
Taxa de rendemento 2016/2017 64,85

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo de Auditoría e Contabilidade

Fundamentos de Auditoría
23
2
0
Procedimentos de Auditoría
23
2
1
Informes de Auditoría
24
1
1
Contabilidade Superior I
22
2
0
Contabilidade Superior II
24
0
0

Módulo de Formación complementaria

Normas Internacionais de Información Financeira
25
0
1
Contabilidade Sectorial
24
0
1
Tecnoloxías de Comunicación e Sistemas Informáticos para a Contabilidade e a Auditoría
24
0
0
Seminarios de Actualización Contable
24
0
0
Prácticas en Empresas I
13
0
3
Prácticas en Empresas II
13
0
3

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
24
0
17

Módulo de Complementos Formativos

Principios de Microeconomía
Estatística I
Análise das Operacións Financeiras
0
0
1
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
14
0
1
Contabilidade de Sociedades
4
2
0
Dereito da Empresa
0
0
1
Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo de Auditoría e Contabilidade

Fundamentos de Auditoría
22
2
0
Procedimentos de Auditoría
24
0
2
Informes de Auditoría
22
1
1
Contabilidade Superior I
22
0
1
Contabilidade Superior II
22
0
1

Módulo de Formación complementaria

Normas Internacionais de Información Financeira
22
1
0
Contabilidade Sectorial
23
0
2
Tecnoloxías de Comunicación e Sistemas Informáticos para a Contabilidade e a Auditoría
23
0
0
Seminarios de Actualización Contable
22
0
0
Prácticas en Empresas I
13
0
4
Prácticas en Empresas II
13
0
4

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
14
0
17

Módulo de Complementos Formativos

Principios de Microeconomía
Estatística I
1
0
0
Análise das Operacións Financeiras
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
10
0
0
Contabilidade de Sociedades
4
1
0
Dereito da Empresa
1
0
0
Facenda Pública Española. Sistema Fiscal

Superado Non superado Non presentado

Módulo de Auditoría e Contabilidade

Fundamentos de Auditoría
24
3
2
Procedimentos de Auditoría
24
4
2
Informes de Auditoría
24
2
3
Contabilidade Superior I
26
2
1
Contabilidade Superior II
25
0
4

Módulo de Formación complementaria

Normas Internacionais de Información Financeira
26
2
1
Contabilidade Sectorial
23
3
2
Tecnoloxías de Comunicación e Sistemas Informáticos para a Contabilidade e a Auditoría
26
0
2
Seminarios de Actualización Contable
27
0
3
Prácticas en Empresas I
12
0
5
Prácticas en Empresas II
12
0
4

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
24
0
18

Módulo de Complementos Formativos

Principios de Microeconomía
Estatística I
Análise das Operacións Financeiras
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
11
1
2
Contabilidade de Sociedades
2
1
1
Dereito da Empresa
1
0
0
Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
2
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Análise da calidade da información económico-financeira do grupo Promotora de Informaciones, S.A.

CIE AUTOMOTIVE, S.A. EXERCICIO 2016. Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada

Estudio sobre a calidade da información financeira individual e consolidada do exercicio 2016. Empresa Funespaña, S.A.

Estudio sobre a calidade da Información financeira individual e consolidada. Caso FCC 2017

Estudio sobre a calidade da información financieira individual e consolidada do exercicio 2017: Grupo Azkoyen, S.A.

Estudo da calidade da información financeira das CCAA, individuais e consolidadas. PROSEGUR 2017

Estudo da calidade da información financeira individual e consolidada do ano 2017. Gestamp Automoción, S.A.

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidación para o ano 2017. Empresa Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada de Meliá Hotels International S.A., no exercicio 2016.

Estudo sobre a calidade da Información financeira individual e consolidada de NH Hotel Group, S.A.

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada do exercicio 2016. Fomento de Construcións e Contratas.

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada do exercicio 2016. Grupo Azkoyen SA

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada do exercicio 2017. Abertis Infraestructuras, S.A.

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada do Exercicio 2017: Ebro Foods

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada. Caso CAF 2017

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada. Caso COEMAC (Antiga URALITA) 2017

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada. Caso DIA 2016

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada. Caso DIA 2017

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada. Caso Distribuidora Internacional de Alimentación (DIA) 2015

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada. Caso FLUIDRA, S.A. 2017

Estudo sobre a calidade da información financieira individual e consolidada. Caso Tubacex 2017

Estudo sobre a calidade da información financiera individual e consolidada do exercicio 2016. Empresa EBRO FOODS

Estudo sobre a calidade de información financeira individual e consolidada: Atresmedia Corporación de Medios, S.A. 2017

Técnicas reunidas

Análise da calidade da información financeira individual e consolidada de Adveo Group International, S.A. Exercicio 2016.

Análise da empresa Vocento S.A. a través das súas contas anuais

Análise da información financeira individual e consolidada de Fluidra 2015

Estudio sobre a calidade da información financeira individual e consolidada dos exercicios 2012-2015, Cementos Molins, S.A.

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada de Tecnocom, Telecomunicaciones y Energía S.A. no exercicio 2016.

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada do exercicio 2015 do Grupo Ezentis S.A.

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada do exercicio 2015. Empresa INYPSA Informes y Proyectos, S.A

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada do exercicio 2016. Empresa PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A.

Estudo sobre a calidade da Información Financeira Individual e Consolidada do Exercicio 28/02/2017.

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada. Caso ACERINOX 2016

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada. Caso COEMAC 2015

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada. Caso TÉCNICAS REUNIDAS 2015

Estudo sobre a calidade da información financieira individual e consolidada do execicio 2016. Empresa Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A.

Estudo sobre a calidade da información financieira individual e consolidada do exercicio 2016. Indra Sistemas S.A.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 30