Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas

2017/2018 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
García Lorenzo, Antonio
Vicepresidente
Mariz Pérez, Rosa María
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
Aguiar Maragoto, Fernando Jerónimo
Vogal PDI
García Cebro, Juan Antonio
Vogal PDI
Iglesias Vázquez, Emma María
Vogal PDI
Mirás Araujo, Jesús
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Prol Conde, María José
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María del Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro
Calvo Silvosa, Anxo Ramón
Presidente
Mourelle Espasandín, Estefanía
Vicepresidente
Álvarez Domínguez, María América
Secretario/a
García-Carro Peña, Beatriz
Vogal PDI
Muiño Vázquez, María Flora
Vogal PDI
Sánchez de Paz, Elena Mª Montserrat
Vogal PDI
Fernández Redondo, Marta
Vogal PDI
Lage Rodríguez, Emilio Francisco
Vogal Estudante
Vieito Blanco, María Eugenia
Vogal PAS
Álvarez García, Begoña
Vogal Coordinador de Título
Pena López, José Atilano
Vogal Coordinador de Título
Ruíz Lamas, Fernando
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María del Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Vizcaíno González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.692
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 78
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 18
% créditos repetidos 2015/2016 5,37
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.788
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 42
Homes 2015/2016 12
Mulleres 2015/2016 30
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 42,57
Taxa de evaluación 2015/2016 81,38
Taxa de éxito 2015/2016 97,94
Taxa de rendemento 2015/2016 79,7
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2013/2014 7,14
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 82,3
Taxa de graduación (%) 2014/2015 72

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 91.490
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 18.360
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 11.470
% créditos repetidos 2015/2016 24,58
Total de créditos matriculados 2015/2016 121.300
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.447
Homes 2015/2016 1.167
Mulleres 2015/2016 1.280
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 49,58
Taxa de evaluación 2015/2016 85,12
Taxa de éxito 2015/2016 77,63
Taxa de rendemento 2015/2016 66,08

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.500
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 42
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 2,72
Total de créditos matriculados 2014/2015 1.542
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 32
Homes 2014/2015 12
Mulleres 2014/2015 20
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 48,19
Taxa de evaluación 2014/2015 90,27
Taxa de éxito 2014/2015 98,28
Taxa de rendemento 2014/2015 88,72
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 96,15
Taxa de graduación (%) 2013/2014 75

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 88.820
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 19.170
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 13.000
% créditos repetidos 2014/2015 26,59
Total de créditos matriculados 2014/2015 121.000
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.469
Homes 2014/2015 1.174
Mulleres 2014/2015 1.295
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 49
Taxa de evaluación 2014/2015 84,89
Taxa de éxito 2014/2015 77,43
Taxa de rendemento 2014/2015 65,74

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 1.602
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 0
Total de créditos matriculados 2013/2014 1.602
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 28
Homes 2013/2014 11
Mulleres 2013/2014 17
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 57,21
Taxa de evaluación 2013/2014 92,51
Taxa de éxito 2013/2014 97,98
Taxa de rendemento 2013/2014 90,64
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 89.240
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 19.750
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 18.630
% créditos repetidos 2013/2014 30,07
Total de créditos matriculados 2013/2014 127.600
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.662
Homes 2013/2014 1.238
Mulleres 2013/2014 1.424
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 47,94
Taxa de evaluación 2013/2014 83,71
Taxa de éxito 2013/2014 77,6
Taxa de rendemento 2013/2014 64,96

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Módulo de Auditoría e Contabilidade

Fundamentos de Auditoría
24
1
0
Procedimentos de Auditoría
23
1
1
Informes de Auditoría
24
0
1
Contabilidade Superior I
24
1
0
Contabilidade Superior II
24
0
1

Módulo de Formación complementaria

Normas Internacionais de Información Financeira
24
0
1
Contabilidade Sectorial
24
0
1
Tecnoloxías de Comunicación e Sistemas Informáticos para a Contabilidade e a Auditoría
24
1
0
Seminarios de Actualización Contable
24
0
1
Prácticas en Empresas I
17
0
2
Prácticas en Empresas II
17
0
2

Traballo fin de Mestrado

Traballo fin de Mestrado
15
0
16

Módulo de Complementos Formativos

Dereito do Traballo e da Seguridade Social
5
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo de Auditoría e Contabilidade

Fundamentos de Auditoría
25
1
1
Procedimentos de Auditoría
26
0
1
Informes de Auditoría
26
1
0
Contabilidade Superior I
25
2
0
Contabilidade Superior II
25
0
2

Módulo de Formación complementaria

Normas Internacionais de Información Financeira
26
2
0
Contabilidade Sectorial
26
0
2
Tecnoloxías de Comunicación e Sistemas Informáticos para a Contabilidade e a Auditoría
26
0
2
Seminarios de Actualización Contable
26
0
2
Prácticas en Empresas I
18
0
2
Prácticas en Empresas II
18
0
2

Traballo fin de Mestrado

Traballo fin de Mestrado
19
0
9

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Análise da calidade da información económico-financieira do grupo de empresas CIE Automotive, S.A.

Análise da calidade da información financeira individual e consolidada de Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. para o exercicio 2015.

Calidade da información financeira individual e consolidada do exercicio 2015. Empresa Azkoyen S.A. e dependentes.

Estudio sobre a calidade da información financieira individual e consolidada do exercicio 2014. Empresa Meliá Hotels International, S.A.

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada do exercicio 2014 de cementos molins s.a

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada do exercicio 2015 de NH Hotel Group, S.A.

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada do exercicio 2015. Promotora de Informaciones S.A.

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada do exercizo 2015. Abertis Infraestructuras, S.A.

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada para o exercicio 2014 de Abertis Infraestructuras, S.A.

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada para o exercicio 2014 de FERSA ENERGÍAS RENOVABLES, S.A.

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada. Caso Adveo 2015

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada. Caso CAF 2014

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada. Caso EBRO FOODS 2015

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada. Caso FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 2015

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada. Caso Funespaña 2015 

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada. Caso Nh Adveo 2014

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada. Caso NH Hoteles 2014

Estudo sobre a Calidade da Información Financeira Individual e Consolidada. Caso Prosegur 2015.

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada. Caso SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM 2013

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada. Caso Vocento 2015.

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada. Caso VOCENTO, S.A. 2013

Estudo sobre a calidade da información financieira individual e consolidada do exercicio 2014. Técnicas Reunidas

Estudo sobre a calidade de información financeira individual e consolidada do exercicio 2015. Empresa Zardoya Otis, S.A.

Estudo sobre a calidade de información financeira individual e consolidada do exercicio 2015. Meliá Hotels International S.A

Estudio sobre a calidade da información financeira. O caso particular de Promotora de Informaciones, S.A.

Estudio sobre a calidade da información financieira individual e consolidada do exercicio 2014. Empresa Ebro Foods, S.A.

Estudo sobre a calidade da información financeira indidual e consolidada. Caso Indra.

Estudo sobre a calidade da información financeira indidual e consolidada. Caso Zardoya otis.

Estudo sobre a calidade da información financeira indidual e consolidada. Caso ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. 2013

Estudo sobre a calidade da información financeira indidual e consolidada. Caso CIE AUTOMOTIVE, S.A. 2013

Estudo sobre a calidade da información financeira indidual e consolidada. Caso PRISA 2013

Estudo sobre a calidade da información financeira indidual e consolidada. Caso ZARDOYA OTIS 2013

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada do ejercicio 2014 de Vocento, S.A.

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada do exercicio 2014 de Tecnocom, Telecomunicacións e Enerxía, S.A.

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada do exercicio 2014. Empresa GAMESA

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada do exercicio 2014. Empresa Inypsa, Informes e Proxectos, S.A.

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada do exercicio 2014. Grifols, S.A.

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada do exercicio 2014. Zardoya Otis, S.A.

Estudo sobre a calidade da información financeira individual e consolidada. Caso FLUIDRA, S.A. 2013

Estudo sobre a calidade da información financieira individual e consolidada do exercicio 2014 (Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A.).

Estudo sobre a calidade da Información Financieira Individual e Consolidada do exercicio 2014 de ACERINOX, S.A.

Estudo sobre a calidade da Información Financieira Individual e Consolidada do exercicio 2014 de SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM

Estudo sobre a calidade da información financieira individual e consolidada do exercicio 2014. Empresa Acciona

Estudo sobre a calidade da información financieira individual e consolidada. Prosegur 2014

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 30