Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Ciencias, Tecnoloxías e Xestión Ambiental

2016/2017 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Canle López, Moisés
Presidente
Ruíz Bolaños, Isabel
Secretario/a
Díaz Varela, José
Vogal PDI
Manso Revilla, María Jesús
Vogal PDI
Ramírez Gómez, María Del Carmen
Vogal PDI
López Mahía, Purificación
Vogal PDI
Santaballa López, Juan Arturo
Vogal PDI
Fernández Sánchez, Jesús José
Vogal PDI
Santos Fidalgo, Luísa
Vogal PDI
Rodríguez Torres, Ana María
Vogal PDI
Rodríguez Longueira, Jorge
Vogal Estudante
García-Junco García, Rosa María
Vogal Estudante
Vázquez Domínguez, Martín
Vogal Estudante
Fontán Vázquez, Alicia
Vogal Estudante
Pérez Martínez, Lucía
Vogal Estudante
Barbeito Morandeira, Purificación
Administrador/a do centro
Beceiro González, María Elisa
Presidente
Ruíz Bolaños, Isabel
Secretario/a
Pérez Sestelo, José
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Rodríguez González, Noelia
Vogal Estudante
Gómez Toba, Martín
Vogal Estudante
Pena Blanco, Lorenzo
Vogal PAS
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Belmonte, María Esther
Vogal Coordinador de Título
Muniategui Lorenzo, Soledad
Vogal Coordinador de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Manso Revilla, María Jesús
Vogal Coordinador de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Barreiro Lozano, Rodolfo
Vogal Coordinador de Título
Barbeito Morandeira, Purificación
Administrador/a do centro
Canle López, Moisés
Presidente
Prada Rodríguez, Darío
Vogal PDI
Santaballa López, Juan Arturo
Vogal PDI
Rodríguez Blas, María Teresa
Vogal PDI
Peinador Veira, Carlos
Vogal PDI
Ruíz Bolaños, Isabel
Vogal PDI
Sanz Larruga, Francisco Javier
Vogal PDI
Muniategui Lorenzo, Soledad
Vogal Coordinador de Título
Barbeito Morandeira, Purificación
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.422
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 0
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.422
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 27
Homes 2015/2016 8
Mulleres 2015/2016 19
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 52,67
Taxa de avaliación (%) 2015/2016 99,16
Taxa de éxito (%) 2015/2016 100
Taxa de rendemento (%) 2015/2016 99,16
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 100
Taxa de graduación (%) 2014/2015 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 38.280
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 6.052
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 4.012
% créditos repetidos 2015/2016 20,82
Total de créditos matriculados 2015/2016 48.340
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 892
Homes 2015/2016 357
Mulleres 2015/2016 535
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 54,19
Taxa de avaliación (%) 2015/2016 90,53
Taxa de éxito (%) 2015/2016 80,86
Taxa de rendemento (%) 2015/2016 73,2

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 714
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 0
Total de créditos matriculados 2014/2015 714
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 13
Homes 2014/2015 6
Mulleres 2014/2015 7
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 54,92
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 100
Taxa de éxito (%) 2014/2015 100
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 100
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 4,55
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 100
Taxa de graduación (%) 2013/2014 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 33.540
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.361
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 4.145
% créditos repetidos 2014/2015 23,85
Total de créditos matriculados 2014/2015 44.040
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 807
Homes 2014/2015 303
Mulleres 2014/2015 504
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 54,58
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 89,64
Taxa de éxito (%) 2014/2015 78,49
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 70,35

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 531
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 0
Total de créditos matriculados 2013/2014 531
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 9
Homes 2013/2014 5
Mulleres 2013/2014 4
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 59
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 100
Taxa de éxito (%) 2013/2014 100
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 100
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 100
Taxa de graduación (%) 2012/2013 95,45

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 31.250
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 6.548
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 4.564
% créditos repetidos 2013/2014 26,23
Total de créditos matriculados 2013/2014 42.360
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 787
Homes 2013/2014 302
Mulleres 2013/2014 485
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 53,83
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 87,67
Taxa de éxito (%) 2013/2014 76,1
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 66,72

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorio Común

Lexislación. Regulación e Xestión
12
0
0
Estratexias Analíticas Aplicadas ao Medio Ambiente
12
0
0

Química

Análise Estructural e Planificación Sintética
1
0
0
Fronteiras na Química Inorgánica Actual
1
0
0
Química Física Aplicada
1
0
0
Química Física de Materiais
1
0
0
Química Bioinorgánica e Biomateriais
2
0
0
Química Bioorgánica e Supramolecular
1
0
0
Química Sostible
1
0
0

Medio Ambiente

Métodos Estatísticos para Datos Medioambientais
11
0
0
Ecoloxía e Biomonitorización Ambiental
11
0
0
Calidade da Auga
11
0
0
Calidade do Solo
12
0
0
Calidade do Aire
11
0
0
Resíduos
12
0
0
Recursos Enerxéticos
11
0
0
Xestión da Calidade
9
0
0
Análise Instrumental Avanzado
5
0
0
Monitorización Ambiental
5
0
0
Economía Ambiental
4
0
0

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorio Común

Lexislación. Regulación e Xestión
9
0
0
Estratexias Analíticas Aplicadas ao Medio Ambiente
9
0
0
Traballo Fin de Mestrado
9
0
0

Química

Análise Estructural e Planificación Sintética
4
0
0
Fronteiras na Química Inorgánica Actual
4
0
0
Química Física Aplicada
4
0
0
Química Física de Materiais
2
0
0
Química Bioinorgánica e Biomateriais
3
0
0
Catálise
3
0
0
Química Bioorgánica e Supramolecular
1
0
0
Reactividade Orgánica e Química Organometálica
3
0
0
Química Sostible
2
0
0

Medio Ambiente

Métodos Estatísticos para Datos Medioambientais
5
0
0
Ecoloxía e Biomonitorización Ambiental
4
0
0
Calidade da Auga
5
0
0
Calidade do Solo
5
0
0
Calidade do Aire
5
0
0
Resíduos
4
0
0
Recursos Enerxéticos
4
0
0
Xestión da Calidade
5
0
0
Análise Instrumental Avanzado
2
0
0
Monitorización Ambiental
5
0
0

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Análise de bebidas alcohólicas e de residuos fitosanitarios en mostras vexetais

Análise físico-químico actual da auga de bebida do embalse de Ceyrabatan (Azerbaiyán)

Avaliación do impacto ambiental de escombreiras de mina na República de Armenia

Certificación de calidade ENplus para pellets de madeira

Complexos de Lantánidos cun Novo Ligando Asimétrico Derivado do Ciclam cross-bridged. Potencial Interese en Imaxe por Resonancia Magnética

Control de procesos de produción e caracterización final de sustanzas químicas nun laboratorio de control

Desenvolvemento dun método de análise para a determinación de metais en produtos petrolíferos por Espectrometría de Plasma Acoplado Indutivamente.

Determinación de parámetros cualitativos e cuantitativos relacionados coa calidade e a seguridade na industria téxtil

Determinación de sodio en material particulado atmosférico PM10 por espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo e outros elementos en mostras ambientáis no Laboratorio de Medio Ambiente da Xunta de Galicia

Emprego de ferramentas de química computacional para o deseño e optimización da síntese de polímeros impresos molecularmente aplicados á determinación de micotoxinas.

Experiencia no Departamento Eléctrico do Laboratorio de Consumo de Galicia

Experiencia profesional en "Endesa Generación UPT As Pontes

Experiencia profesional en Applus+ Norcontrol, S.L.U

Experiencia Profesional en Empresa da Construcción

Experiencia profesional en materia de Sistemas de Xestión da Calidade e Ambiental en Ambical Proyectos S.L.

Experiencia profesional en Tecnoambiente, S.L

Experiencia profesional en U.P.T. As Pontes, Endesa Generación S.A.U.

Implementación dun método de predicción da curva de destilación de hidrocarburos mediante o uso de cromatografía de gases

Laboratorio ambiental físico-químico: análise de augas, solos, residuos e elaboración de tecnosoles

Medidas de PM10 en estacións de calidade do aire e intercomparación co método de referencia

Mellora do sistema de agricultura para o ecosistema e servicios sociais

Memoria da experiencia profesional e persoal en Applus Norcontrol: departamento de medio ambiente e inspección

Procesos de derivatización química da lignina

Stock de carbono orgánico e propiedades químicas de chans agropecuarios de A Coruña con diferente historial de uso e manexo

Tratamento de lodos da planta de tratamento de augas residuais de Chisinau

Actividades analíticas e avaliación da calidade do aire como experiencia profesional no Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia

Desenvolvemento dun método de separación cromatográfica de especies de selenio mediante HPLC-IPC-MS

Experiencia no laboratorio de Análises Clínicas da área de Saúde no CHUAC

Experiencia profesional en Ambical proyectos S.L

Experiencia profesional no Departamento de Medio Ambiente de ENDESA Generación UPT As Pontes

Experiencia profesional no Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia. Departamentos de Calidade do aire e Calidade do Agua.

Importacia da integración clonal nos procesos de invasións biolóxicas: un traballo experimental con Carpobrotus sp.

Prácticas en Applus

Prácticas profesionais en Tecnoambiente, S. L.

Prácticas Profesionais en Valora Consultores: Gestión Ambiental en la industria textil

Servizos de consultoría ambiental e calidade.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 25