Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Ciencias, Tecnoloxías e Xestión Ambiental

2018/2019 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Canle López, Moisés
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Martínez Lage, Andrés
Vogal PDI
Sarandeses da Costa, Luis Alberto
Vogal PDI
Cabeza Gras, Óscar
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Harriswangler Harriswangler, Charlene María
Vogal Estudante
Patiño Raña, Denis Marcelino
Vogal Estudante
Loureiro Gammariello, Noelia Manuela
Vogal Estudante
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro
Beceiro González, María Elisa
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Castro Castro, Antonio Manuel
Vogal PDI
Delgado Ferreiro, Ignacio
Vogal Estudante
Martínez Amado, Iria
Vogal Estudante
Ruibal López, María
Vogal PAS
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta
Vogal Coordinador de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Manso Revilla, María Jesús
Vogal Coordinador de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Pimentel Pereira, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Herrero López, María Concepción
Vogal Coordinador de Título
Jiménez González, Carlos
Vogal Coordinador de Título
Fagúndez Díaz, Jaime
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro
Canle López, Moisés
Presidente
López Mahía, Purificación
Secretario/a
Santaballa López, Juan Arturo
Vogal PDI
Peinador Veira, Carlos
Vogal PDI
Ruíz Bolaños, Isabel
Vogal PDI
Sanz Larruga, Francisco Javier
Vogal PDI
De Blas Varela, Andrés Manuel
Vogal PDI
García Rueda, Laura
Vogal Estudante
Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 21
Homes 2018/2019 7
Mulleres 2018/2019 14
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.071
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.029
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 36
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 6
% créditos repetidos 2018/2019 3,92
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 51
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 827
Homes 2018/2019 326
Mulleres 2018/2019 501
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 46.640
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 36.580
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.157
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.897
% créditos repetidos 2018/2019 21,56
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 56,39

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 20
Homes 2017/2018 10
Mulleres 2017/2018 10
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.128
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.122
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 6
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 0,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 56,4
Taxa de evaluación 2017/2018 96,28
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 96,28
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 100
Taxa de graduación 2016/2017 96
Taxa de abandono 2015/2016 4

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 825
Homes 2017/2018 352
Mulleres 2017/2018 473
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 47.750
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 36.740
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 7.204
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.810
% créditos repetidos 2017/2018 23,07
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 57,88
Taxa de evaluación 2017/2018 89,48
Taxa de éxito 2017/2018 79,32
Taxa de rendemento 2017/2018 70,98

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 26
Homes 2016/2017 5
Mulleres 2016/2017 21
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.503
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.503
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,81
Taxa de evaluación 2016/2017 99,2
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 99,2
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 100
Taxa de graduación 2015/2016 96
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 824
Homes 2016/2017 336
Mulleres 2016/2017 488
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 47.420
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 37.880
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.110
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.430
% créditos repetidos 2016/2017 20,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,55
Taxa de evaluación 2016/2017 90,14
Taxa de éxito 2016/2017 77,05
Taxa de rendemento 2016/2017 69,45

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorio Común

Lexislación. Regulación e Xestión
19
0
0
Estratexias Analíticas Aplicadas ao Medio Ambiente
19
0
0
Traballo Fin de Máster
16
0
3
Prácticas Externas
16
0
2

Medio Ambiente

Métodos Estatísticos para Datos Medioambientais
19
0
0
Ecoloxía e Biomonitorización Ambiental
19
0
0
Calidade da Auga
19
0
0
Calidade do Solo
19
0
0
Calidade do Aire
19
0
0
Resíduos
19
0
0
Recursos Enerxéticos
19
0
0
Xestión da Calidade
15
0
0
Análise Instrumental Avanzado
2
0
0
Monitorización Ambiental
12
0
0
Economía Ambiental
9
0
0

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorio Común

Lexislación. Regulación e Xestión
26
0
0
Estratexias Analíticas Aplicadas ao Medio Ambiente
25
0
0
Traballo Fin de Máster
24
0
2
Prácticas Externas
26
0
0

Medio Ambiente

Métodos Estatísticos para Datos Medioambientais
25
0
0
Ecoloxía e Biomonitorización Ambiental
25
0
0
Calidade da Auga
26
0
0
Calidade do Solo
26
0
0
Calidade do Aire
25
0
0
Resíduos
23
0
0
Recursos Enerxéticos
23
0
0
Xestión da Calidade
17
0
0
Análise Instrumental Avanzado
10
0
0
Monitorización Ambiental
10
0
0
Economía Ambiental
6
0
0

Química

Química Bioinorgánica e Biomateriais
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorio Común

Lexislación. Regulación e Xestión
24
0
0
Estratexias Analíticas Aplicadas ao Medio Ambiente
25
0
0
Traballo Fin de Máster
25
0
0
Prácticas Externas
25
0
0

Química

Análise Estructural e Planificación Sintética
2
0
0
Fronteiras na Química Inorgánica Actual
2
0
0
Química Física Aplicada
2
0
0
Química Bioinorgánica e Biomateriais
2
0
0
Catálise
2
0
0
Ciclos Bioxeoquímicos
1
0
0
Reactividade Orgánica e Química Organometálica
1
0
0
Química Sostible
4
0
0

Medio Ambiente

Métodos Estatísticos para Datos Medioambientais
22
0
0
Ecoloxía e Biomonitorización Ambiental
22
0
0
Calidade da Auga
22
0
0
Calidade do Solo
21
0
0
Calidade do Aire
23
0
0
Resíduos
17
0
1
Recursos Enerxéticos
17
0
1
Xestión da Calidade
13
0
1
Análise Instrumental Avanzado
5
0
0
Monitorización Ambiental
8
0
0
Economía Ambiental
8
0
1

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Análise dos novos requisitos nas normas ISO 9001,14001 e 17025. Explicación do principio de simbiose industrial e acercamento á problemática relacionada ca xestión de residuos.

Análise e control de calidade de augas brutas e potables en Interlab Laboratorios

Control de pérdidas de produto mediante monitorización do Carbono Orgánico Total na Planta de Tratamento de Augas Residuais dunha Industria Láctea

Descrición, Caracterización do biotopo e Identificación de ameazas das subpoblacións de Culcita macrocarpa especies relictas macaronesas do Parque Natural de Fragas do Eume

Desenvolvemento de métodos de extracción e analise de microplásticos en mostras de plancton mariñas

Desenvolvemento dun método espectroscópico IR/ATR para controlar a calidade dos asfaltos

Deseño dun experimento para avaliar o efecto do manexo de fertilizantes en pradeiras sobre a calidade do solo usando como indicadores a miñoca de terra e parámetros físico-químicos.

Ensaios de laboratorio para reducir a emisión atmosférica de NOx na Unidade de Produción Térmica ( UPT) das Pontes

Estudo da toxicidade e os efectos sobre o ciclo celular de varios compostos derivados do Rutenio (II) no desenvolvemento temperá do peixe cebra (Danio rerio)

Estudo e aplicación de Sistemas de Xestión Ambiental na empresa

Experiencia profesional en Tecnoambiente S. L.

Implementación dun método de análise para facer Destilación Simulada mediante cromatografía de gases, segundo ASTM D7169

Introducción ás normas ISO (Organización Internacional de Normalización), análise e adaptación á Estrutura de Alto Nivel (HLS)

Memoria da experiencia profesional e persoal en Applus+ Norcontrol: Departamento de Dirección Técnica

Memoria da experiencia profesional e persoal en Applus+ Norcontrol: Departamento de Medio Ambiente Inspección

Seguimento e control da calidade atmosférica da UPT As Pontes

A xestión da auga en Armenia

Adaptación dun sistema integrado de xestión ás novas normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

Análise de metais traza en mostras de auga de mar de estuarios de Galicia ( Ría de Arousa ), España

Análise e caracterización de cloruro de dialilmetilamonio e o seu homopolímero

Anfaco-cecopesca: calibración e ensaios intercomparativos

Caracterización das augas e determinación de extractos na biomasa

Caracterización ecolóxica no ámbito de actividades industriais

Control de calidade

Desenvolvemento e optimización de polímeros impresos iónicamente: retención de metais pesados

Determinación de nutrintes na auga de mar

Determinación do índice de hidrocarburos en augas residuais

Eficiencia da lá de rocha como adsorbente para descontaminación de augas residuais

Emprego de biomateriais e xeomateriais para a adsorción de ácido benzoico

Experiencia Profesional en AMS- Lab

Experiencia profesional en Endesa Xeración (Medio Ambiente)

Experiencia profesional en InDrops

Experiencia profesional en Tecnoambiente, S.L

Experiencia profesional no Departamento de Consultoría e Medio Ambiente de Applus+ Norcontrol, S.L.U

Experiencia profesional no Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia

Implementación de métodos de determinación de Volátiles e Cinzas en Coque Verde (GPC) e Calcinado (CPC) mediante Análise Macro Termogravimétrica (Macro-TGA)

Introdución á formulación, caracterización e control de calidade de resinas epoxi

Memoria da experiencia profesional e persoal en Applus+ Norcontrol: Departamento de Medio Ambiente e Inspección

Posta en marcha e optimización de sistemas de filtración e blending para producir cervexa

Prácticas profesionais no Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia

Validación do método para a determinación cuantitativa de dimetilfumarato en calzado e produtos téxtiles

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 25