Máster Universitario en Ciencias, Tecnoloxías e Xestión Ambiental

2019/2020 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Canle López, Moisés
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Martínez Lage, Andrés
Vogal PDI
Sarandeses da Costa, Luis Alberto
Vogal PDI
Cabeza Gras, Óscar
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Harriswangler Harriswangler, Charlene María
Vogal Estudante
Patiño Raña, Denis Marcelino
Vogal Estudante
Loureiro Gammariello, Noelia Manuela
Vogal Estudante
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro
Beceiro González, María Elisa
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Castro Castro, Antonio Manuel
Vogal PDI
Delgado Ferreiro, Ignacio
Vogal Estudante
Martínez Amado, Iria
Vogal Estudante
Ruibal López, María
Vogal PAS
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta
Vogal Coordinador de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Manso Revilla, María Jesús
Vogal Coordinador de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Pimentel Pereira, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Herrero López, María Concepción
Vogal Coordinador de Título
Jiménez González, Carlos
Vogal Coordinador de Título
Fagúndez Díaz, Jaime
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro
Canle López, Moisés
Presidente
López Mahía, Purificación
Secretario/a
Santaballa López, Juan Arturo
Vogal PDI
Peinador Veira, Carlos
Vogal PDI
Ruíz Bolaños, Isabel
Vogal PDI
Sanz Larruga, Francisco Javier
Vogal PDI
De Blas Varela, Andrés Manuel
Vogal PDI
García Rueda, Laura
Vogal Estudante
Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 20
Homes 2018/2019 7
Mulleres 2018/2019 13
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.062
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.020
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 36
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 6
% créditos repetidos 2018/2019 3,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,1
Taxa de evaluación 2018/2019 100
Taxa de éxito 2018/2019 100
Taxa de rendemento 2018/2019 100
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 95,69
Taxa de graduación 2017/2018 94,74
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 832
Homes 2018/2019 329
Mulleres 2018/2019 503
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 46.830
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 36.740
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.175
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.915
% créditos repetidos 2018/2019 21,55
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 56,28
Taxa de evaluación 2018/2019 90,58
Taxa de éxito 2018/2019 79,78
Taxa de rendemento 2018/2019 72,27

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 20
Homes 2017/2018 10
Mulleres 2017/2018 10
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.128
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.122
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 6
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 0,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 56,4
Taxa de evaluación 2017/2018 96,28
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 96,28
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 100
Taxa de graduación 2016/2017 96
Taxa de abandono 2015/2016 4

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 825
Homes 2017/2018 352
Mulleres 2017/2018 473
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 47.750
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 36.740
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 7.204
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.810
% créditos repetidos 2017/2018 23,07
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 57,88
Taxa de evaluación 2017/2018 89,51
Taxa de éxito 2017/2018 79,33
Taxa de rendemento 2017/2018 71,01

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 26
Homes 2016/2017 5
Mulleres 2016/2017 21
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.503
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.503
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,81
Taxa de evaluación 2016/2017 99,2
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 99,2
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 100
Taxa de graduación 2015/2016 96
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 824
Homes 2016/2017 336
Mulleres 2016/2017 488
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 47.420
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 37.880
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.110
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.430
% créditos repetidos 2016/2017 20,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,55
Taxa de evaluación 2016/2017 90,14
Taxa de éxito 2016/2017 77,05
Taxa de rendemento 2016/2017 69,45

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorio Común

Lexislación, Regulación e Xestión
17
0
0
Estratexias Analíticas Aplicadas ao Medio Ambiente
17
0
0
Traballo Fin de Máster
20
0
0
Prácticas Externas
19
0
0

Medio Ambiente

Métodos Estatísticos para Datos Medioambientais
17
0
0
Ecoloxía e Biomonitorización Ambiental
17
0
0
Calidade da Auga
17
0
0
Calidade do Solo
17
0
0
Calidade do Aire
17
0
0
Resíduos
15
0
0
Recursos Enerxéticos
17
0
0
Xestión da Calidade
14
0
0
Monitorización Ambiental
2
0
0
Economía Ambiental
9
0
0

Química

Elucidación de Mecanismos de Reacción
3
0
0
Ciclos Bioxeoquímicos
2
0
0
Química Sostible
6
0
0

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorio Común

Lexislación, Regulación e Xestión
19
0
0
Estratexias Analíticas Aplicadas ao Medio Ambiente
19
0
0
Traballo Fin de Máster
16
0
3
Prácticas Externas
16
0
2

Medio Ambiente

Métodos Estatísticos para Datos Medioambientais
19
0
0
Ecoloxía e Biomonitorización Ambiental
19
0
0
Calidade da Auga
19
0
0
Calidade do Solo
19
0
0
Calidade do Aire
19
0
0
Resíduos
19
0
0
Recursos Enerxéticos
19
0
0
Xestión da Calidade
15
0
0
Análise Instrumental Avanzado
2
0
0
Monitorización Ambiental
12
0
0
Economía Ambiental
9
0
0

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorio Común

Lexislación, Regulación e Xestión
26
0
0
Estratexias Analíticas Aplicadas ao Medio Ambiente
25
0
0
Traballo Fin de Máster
24
0
2
Prácticas Externas
26
0
0

Medio Ambiente

Métodos Estatísticos para Datos Medioambientais
25
0
0
Ecoloxía e Biomonitorización Ambiental
25
0
0
Calidade da Auga
26
0
0
Calidade do Solo
26
0
0
Calidade do Aire
25
0
0
Resíduos
23
0
0
Recursos Enerxéticos
23
0
0
Xestión da Calidade
17
0
0
Análise Instrumental Avanzado
10
0
0
Monitorización Ambiental
10
0
0
Economía Ambiental
6
0
0

Química

Química Bioinorgánica e Biomateriais
1
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

A Responsabilidade Medioambiental e constitución da Garantía Financeira aplicada a un Centro de transferencia de residuos oleosos perigosos

Análise de Microplásticos en Sedimentos Mariños

Conversión de gas de sintesis en etanol en biorreactores con Clostridium aceticum

Desenvolvemento de documentos ambientais: documento de incidencia ambiental e documento ambiental simplificado

Desenvolvemento dun procedemento relativo ao control da calidade da prestación de servizos públicos de limpeza viaria

Determinación de xofre en gasóleo mediante fluorescencia ultravioleta

Determinación do contido total e fraccionamento de metais pesados en solos de cultivo de cacao da provincia de El Oro (Ecuador)

Determinación do residuo carbonoso nos residuos sólidos pesados mediante o método Micro Carbon.

Determinación dos cambios nas propiedadesdos solos polo efecto do quecemento empleando diversas técnicas espectroscópicas

Estimación da Pegada de Carbono nunha pranta de regasificación

Estudo da calidade da auga dos afluentes españois e portugueses do río Miño a través do uso de macroinvertebrados acuáticos

Estudo da evolución da presenza e contido de compostos orgánicos volátiles mediante HS-GC-FID de diferentes cervexas tipo Lager

Estudo mediante HPLC-PDA da influenza no contido de aminoácidos libres das distintas etapas do proceso de produción da cervexa.

Estudo mediante HPLC-PDA do contido de aminas bioxénicas en cervexa e da influencia dos parámetros do proceso na súa produción natural.

Experiencia no Centro de extensión universitaria e divulgación ambiental de Galicia: Departamento de educación ambiental.

Experiencia Profesional no Laboratorio Agrario e Fitopatolóxico de Galicia

Memoria da experiencia profesional e persoal en Applus Norcontrol: Departamento de Medio Ambiente Inspección

Memoria da experiencia profesional e persoal en Applus+ Norcontrol: Departamento de Medio Ambiente Inspección

Prácticas no CEIDA: Educación e Divulgación Ambiental

Procesos avanzados de oxidación para a degradación de beta bloqueantes en augas doces naturais

Análise dos novos requisitos nas normas ISO 9001,14001 e 17025. Explicación do principio de simbiose industrial e acercamento á problemática relacionada ca xestión de residuos.

Análise e control de calidade de augas brutas e potables en Interlab Laboratorios

Control de pérdidas de produto mediante monitorización do Carbono Orgánico Total na Planta de Tratamento de Augas Residuais dunha Industria Láctea

Descrición, Caracterización do biotopo e Identificación de ameazas das subpoblacións de Culcita macrocarpa especies relictas macaronesas do Parque Natural de Fragas do Eume

Desenvolvemento de métodos de extracción e analise de microplásticos en mostras de plancton mariñas

Desenvolvemento dun método espectroscópico IR/ATR para controlar a calidade dos asfaltos

Deseño dun experimento para avaliar o efecto do manexo de fertilizantes en pradeiras sobre a calidade do solo usando como indicadores a miñoca de terra e parámetros físico-químicos.

Ensaios de laboratorio para reducir a emisión atmosférica de NOx na Unidade de Produción Térmica ( UPT) das Pontes

Estudo da toxicidade e os efectos sobre o ciclo celular de varios compostos derivados do Rutenio (II) no desenvolvemento temperá do peixe cebra (Danio rerio)

Estudo e aplicación de Sistemas de Xestión Ambiental na empresa

Experiencia profesional en Tecnoambiente S. L.

Implementación dun método de análise para facer Destilación Simulada mediante cromatografía de gases, segundo ASTM D7169

Introducción ás normas ISO (Organización Internacional de Normalización), análise e adaptación á Estrutura de Alto Nivel (HLS)

Memoria da experiencia profesional e persoal en Applus+ Norcontrol: Departamento de Dirección Técnica

Memoria da experiencia profesional e persoal en Applus+ Norcontrol: Departamento de Medio Ambiente Inspección

Seguimento e control da calidade atmosférica da UPT As Pontes

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 24