Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Literatura, Cultura e Diversidade

2017/2018 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Ferreiro Fernández, Manuel
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
Clark Mitchell, David
Vogal PDI
Sotillo Louro, Guillermo
Vogal Estudante
Sánchez Castanedo, Alba
Vogal Estudante
Barcia Bernárdez, Iago
Vogal Estudante
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro
Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vicepresidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, Esperanza
Vogal PDI
Rodríguez González, Olivia
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
González Muñoz, Luís Fernando
Vogal PDI
Regueiro Diehl, María Mercedes
Vogal PDI
López Fernández, María Teresa
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Pena Sueiro, María Nieves
Vogal PDI
Morales López, Esperanza
Vogal PDI
Sotillo Louro, Guillermo
Vogal Estudante
Bouzas Presedo, María del Pilar
Vogal Estudante
Sánchez Castanedo, Alba
Vogal Estudante
Ferrío Senlle, Noemí
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 28
Homes 2017/2018 8
Mulleres 2017/2018 20
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.191
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.068
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 123
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 10,33
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 42,54

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 529
Homes 2017/2018 137
Mulleres 2017/2018 392
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 28.920
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 24.020
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 2.891
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.015
% créditos repetidos 2017/2018 16,96
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,67

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 20
Homes 2016/2017 6
Mulleres 2016/2017 14
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 852
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 852
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 42,6
Taxa de evaluación 2016/2017 70,42
Taxa de éxito 2016/2017 99
Taxa de rendemento 2016/2017 69,72
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 100
Taxa de graduación 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 499
Homes 2016/2017 134
Mulleres 2016/2017 365
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 28.160
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 22.840
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 3.404
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.916
% créditos repetidos 2016/2017 18,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 56,42
Taxa de evaluación 2016/2017 81,89
Taxa de éxito 2016/2017 82,27
Taxa de rendemento 2016/2017 67,37

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 453
Homes 2015/2016 131
Mulleres 2015/2016 322
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 25.960
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 21.160
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 3.044
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 1.761
% créditos repetidos 2015/2016 18,51
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 57,31
Taxa de evaluación 2015/2016 83,92
Taxa de éxito 2015/2016 80,54
Taxa de rendemento 2015/2016 67,59

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Teoría e Crítica nos Estudos Literarios e Culturais

Teoría e Crítica nos Estudos Literarios
9
1
3
Novos Enfoques nos Estudos Literarios e Culturais
11
0
2
Literatura, Cultura e Sociedade
12
0
2

Tecnoloxías e Métodos para os Estudos Literarios e Culturais

Métodos e Técnicas para a Elaboración e Presentación de Traballos de Investigación
10
0
2
Estudos do Libro e Edición
10
0
2
Recursos para a Investigación da Literatura
11
0
1

Literatura, Cultura e Arte

Literatura e Espectáculo
13
0
3
Literatura e Arte
11
1
2
Literatura e Medios de Comunicación
12
0
4

Literatura e Cultura no Ámbito Hispánico

Tradicións Literarias e Culturais
9
0
1
Literatura e Xénero (Ámbito Hispánico)
8
0
1
A Literatura e o seu Contorno Sociocultural
8
0
3
A Recepción da Literatura
9
0
2
Literatura e outras Linguaxes Artísticas
8
0
4
Vangardas e Literatura
7
0
4
Tendencias da Literatura Actual
6
0
6

Literatura e Cultura no Ámbito Galego-Portugués

Actualizacións das Tradicións Literarias e Culturais
2
0
1
Literatura e Xénero (Ámbito Galego-Portugués)
5
0
1
Literatura, Memoria e Historia
2
0
4
Relacións Literarias e Culturais no Espazo Lingüístico Galego-Portugués
2
0
3
Literatura, Cultura e Identidade
5
0
1
Relacións Interartes
2
0
4
Discursos Críticos e Procesos de Canonización
2
0
4

Traballo Fin de Mestrado

Traballo Fin de Mestrado
6
0
6

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Análise de Rosalía de Castro. Raíz apasionada de Galicia (1945), de Luisa Carnés

De Arte a Agudeza: a poesía española no tratado de Baltasar Gracián

Estudo da figura e da obra dun irmán de Martín el Tañedor, poeta do 'Cancionero de Palacio' (SA7)

Juan Carlos Mestre: unha poética de fronteira

Marcos Ana: palabra, prisión e vida

O deserto, de Carlos Franz. O silencio e a culpa na transición chilena.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 20