Traballo Fin de Grao

Datos xeráis

Código 771G01027
Curso 2020/2021
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Grao
Horas
  • 84 Teóricos
Créditos ECTS
  • 12 Teóricos ECTS

profesorado

Aínda sen docencia asignada