Traballo Fin de Grao

Datos xeráis

Código 760G01034
Curso 2022/2023
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Grao
Horas
  • 42 Prácticos
Créditos ECTS
  • 6 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Ciencias do Traballo
Depto(s)
  • Dereito Público
  • Economía
  • Empresa
  • Enxeñaría Industrial
  • Enxeñaría Naval e Industrial
  • Psicoloxía
  • Socioloxía e Ciencias da Comunicación
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada