Traballo Fin de Grao

Datos xeráis

Código 750G01033
Curso 2021/2022
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Grao
Horas
  • 42 Teóricos
Créditos ECTS
  • 6 Prácticos ECTS
Guía
Centro Facultade de Enfermaría e Podoloxía
Depto(s)
  • Ciencias da Saúde
  • Dereito Público
  • Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
  • Psicoloxía
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada