Traballo Fin de Grao

Datos xeráis

Código 730G05042
Curso 2020/2021
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Grao
Créditos ECTS
  • 13,5 Prácticos ECTS

profesorado

Aínda sen docencia asignada