Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 1

Datos xeráis

Código 730G05027
Curso 2020/2021
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 6 Prácticos ECTS