Electrotecnia

Datos xeráis

Código 730G05014
Curso 2020/2021
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 6 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Escola Politécnica Superior
Depto(s)
  • Enxeñaría de Computadores
  • Enxeñaría Industrial
  • Enxeñaría Naval e Industrial
plan de estudos