Traballo Fin de Grao

Datos xeráis

Código 710G03038
Curso 2021/2022
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Grao
Créditos ECTS
  • 12 Prácticos ECTS
Guía
Centro Facultade de Humanidades e Documentación
Depto(s)
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada