Taller 1: Plan de Empresa de Moda

Datos xeráis

Código 710G03032
Curso 2021/2022
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Optativo
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 6 Prácticos ECTS
Guía
Centro Facultade de Humanidades e Documentación
Depto(s)
  • Departamento profesorado mestrado
  • Empresa
plan de estudos