Estratexias de Promoción na Moda II: Publicidade e Relacións Públicas

Datos xeráis

Código 710G03027
Curso 2020/2021
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 3 Teóricos ECTS
  • 3 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Humanidades e Documentación
Depto(s)
  • Empresa
  • Socioloxía e Ciencias da Comunicación
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada