Xestión Contable e Financeira na Empresa de Moda

Datos xeráis

Código 710G03015
Curso 2019/2020
Convocatoria Anual RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 4,5 Teóricos ECTS
  • 4,5 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Humanidades e Documentación
Depto(s)
  • Empresa
  • Enxeñaría Naval e Industrial
plan de estudos