Debuxo e Expresión Gráfica Aplicados á Moda

Datos xeráis

Código 710G03006
Curso 2021/2022
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 3 Teóricos ECTS
  • 3 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Humanidades e Documentación
Depto(s)
  • Enxeñaría Industrial
  • Expresión Gráfica Arquitectónica
  • Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición
plan de estudos