Prácticas Externas (Prácticum)

Datos xeráis

Código 710G02052
Curso 2021/2022
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Prácticas RD1393/2007
Créditos ECTS
  • 12 Teóricos
Guía
Centro Facultade de Humanidades e Documentación
Depto(s)
  • Humanidades
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada