Historia das Relixións

Datos xeráis

Código 710G01078
Curso 2019/2020
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Optativo
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 4,5 Teóricos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Humanidades e Documentación
Depto(s)
  • Humanidades
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada