Traballo Fin de Grao

Datos xeráis

Código 670G01036
Curso 2019/2020
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Grao
Horas
  • 84 Teóricos
Créditos ECTS
  • 2 Teóricos ECTS
  • 10 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Escola Universitaria de Arquitectura Técnica
Depto(s)
  • Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
  • Dereito Privado
  • Empresa
  • Enxeñaría Civil
  • Expresión Gráfica Arquitectónica
  • Física e Ciencias da Terra
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada