Traballo Fin de Grao

Datos xeráis

Código 661G01033
Curso 2022/2023
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Grao
Horas
  • 42 Teóricos
Créditos ECTS
  • 6 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Escola Universitaria de Enfermaría
Depto(s)
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada