Prácticum

Datos xeráis

Código 661G01032
Curso 2019/2020
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Horas
  • 168 Teóricos
Créditos ECTS
  • 24 Prácticos ECTS