Traballo Fin de Grao

Datos xeráis

Código 653G01401
Curso 2019/2020
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Grao
Horas
  • 84 Teóricos
Créditos ECTS
  • 12 Teóricos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Ciencias da Saúde
Depto(s)
  • Ciencias da Saúde
  • Educación Física e Deportiva
  • Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada